Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Politisk økonomi

Studenter på politisk økonomi. Foto: Kim Ramberghaug

Om politisk økonomi

Bachelorprogrammet i politisk økonomi passer for deg som er spesielt interessert i politikk, økonomiske forhold og sammenhengen mellom disse. Du får innsikt i politiske beslutningsprosesser, hvordan slike beslutningsprosesser arter seg i ulike politiske systemer og hvilke konsekvenser ulike politiske systemer har for de beslutninger som fattes. Programmet består av emner fra statsvitenskap og samfunnsøkonomi.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak

Vi tar årlig opp 25 studenter. For studieåret 2016-2017 var opptaksgrensen 43,9 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 47,4 poeng i ordinær kvote. 

Se hvordan du søker opptakGå direkte til poenggrenser


Jobbmuligheter

Jobber der det inngår analyse av forholdet mellom marked og politikk er svært aktuelle. Dette kan være i interesseorganisasjoner, offentlige etater og større private bedrifter.

Bachelorprogrammet kvalifiserer også til stillinger i internasjonale organisasjoner og arbeid som omhandler internasjonale og nasjonale politiske og økonomiske forhold.


Studiets oppbygning

Studiet i politisk økonomi er et treårig studium. De fleste emnene er obligatoriske, det vil si at du har begrensede muligheter til å velge emner selv. Dette er fordi du med bachelorgraden i politisk økonomi kvalifiserer deg til masterstudier i både statsvitenskap og samfunnsøkonomi.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post:econ@ok.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 40

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 5


Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Bachelor i politisk økonomi
Adgangsbegrensning: Ja
Studiepoeng: 180
Studiekode (SO): 194 875  

Institutt for samfunnsøkonomi
Fakultet for økonomi

Studiested: Trondheim, Dragvoll

Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)