Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Pedagogikk

Bachelor i pedagogikk. Foto: Lena Knutli

Om Bachelor i pedagogikk

Hva er barndom? Hvordan lærer vi? Hva er oppdragelse? Hva er en god skole? Spørsmålene må sees i sammenheng med tida vi lever i. Pedagogikk handler om læring i samspillet mellom menneske, miljø og samfunn, i en verden i endring.

Pedagogikk passer for deg som vil forstå og legge til rette for læring og utvikling hos barn, unge og voksne.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april.

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2016-2017 var opptaksgrensen var  38,0 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 46,0 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Bachelorgraden kvalifiserer særlig for arbeid i oppvekst- og utdanningssektoren, men også for arbeid i annen offentlig og privat virksomhet. Studiet henvender seg til studenter som ønsker å arbeide med barn og unge, med kompetanseutvikling, formidling, opplæring eller undervisning for ulike aldersgrupper og i ulike sammenhenger, offentlig som private.


Studiets oppbygning

Bachelorprogammet i pedagogikk tilsvarer 180 studiepoeng (sp), og er normert til tre år.

Den faglige fordypningen i pedagogikk på 105 studiepoeng består av 82,5 sp obligatoriske og 22,5 sp valgbare emner som til sammen dekker grunnleggende tema innen pedagogikk.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post:kontakt@ipl.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 50

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong B


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i pedagogikk
Studieprogramkode: BPED
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 852

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Studiested: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår

Hva skjer

Åpen dag, messer og skolebesøk

Her kan du møte NTNU-studenter og høre om livet som student .