Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Pedagogikk

Bachelor i pedagogikk. Foto: Lena Knutli

Velkommen til studiestart 2016

Tirsdag 16. august - Immatrikulering

Kl. 9.15: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper. Fadderutvalget og linjeforeningen arrangerer fadderuka sammen. Linjeforeningen for årstudium og bachelor i pedagogikk heter Paideia, linjeforeningen for bachleor i rådgivning og voksnes læring heter IVRig, og de vil ta i mot deg på Dragvoll.

Onsdag 17. august - Vrimledag

Kl. 10.00 - 15.00: Vrimledag på Dragvoll:

Få tips fra erfarne studenter, delta i rebusløp, møt studentorganisasjoner og studieveiledere.

Gratis lunsj.

Torsdag 18. og fredag 19. august - Orienteringsmøte og IPL-start

Velkommen som student ved Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL)!

Torsdag 18. og fredag 19. august vil vi arrangere IPL-start for deg. IPL-start er et oppstartsarrangement for alle nye studenter på årsstudiet og bachelorprogrammet i pedagogikk og bachelorprogrammet i rådgivning og voksnes læring. Sammen med linjeforeningene Paideia og IVRig har vi laget et faglig og sosialt program for deg. Vi starter med registrering og orienteringsmøte torsdag morgen kl. 9.00 på rom D15, og holder på til ca. kl. 15 begge dagene.

IPL-start er obligatorisk for nye studenter.

 


Map by MazeMap

Nyttig å vite

Om pedagogikk

Hva er barndom? Hvordan lærer vi? Hva er oppdragelse? Hva er en god skole? Spørsmålene må sees i sammenheng med tida vi lever i. Pedagogikk handler om læring i samspillet mellom menneske, miljø og samfunn, i en verden i endring.

Pedagogikk passer for deg som vil forstå og legge til rette for læring og utvikling hos barn, unge og voksne.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Se hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter

Bachelorgraden kvalifiserer særlig for arbeid i oppvekst- og utdanningssektoren, men også for arbeid i annen offentlig og privat virksomhet. Studiet henvender seg til studenter som ønsker å arbeide med barn og unge, med kompetanseutvikling, formidling, opplæring eller undervisning for ulike aldersgrupper og i ulike sammenhenger, offentlig som private.


Studiets oppbygning

Bachelorprogammet i pedagogikk tilsvarer 180 studiepoeng (sp), og er normert til tre år.

Den faglige fordypningen i pedagogikk på 105 studiepoeng består av 82,5 sp obligatoriske og 22,5 sp valgbare emner som til sammen dekker grunnleggende tema innen pedagogikk.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post:ipl@svt.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 50

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong C


Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Bachelor
Adgangsbegrensning: Ja
Søkerkode (SO): 194 852
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)
Institutt: Institutt for pedagogikk og livslang læring
Studiested: Trondheim, Dragvoll

Informasjonens gyldighet: Studieåret 2016/2017