Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Pedagogikk

Bachelor i pedagogikk. Foto: Lena Knutli

Velkommen til studiestart 2017!

Onsdag 16. august: Immatrikulering

Kl. 9:30 på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen

Immatrukuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes onsdag 16. august, fra kl. 09:30 til 10:30.

Etter seremonien blir det satt opp busstransport til Dragvoll, der du blir møtt av fadderne fra linjeforeningene paideia og IVRig.

Program og ofte stilte spørsmål

17. - 18. august: IPL-start og vrimledag

På IPL-start vil du som ny student på Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) få informasjon om studiet du er tatt opp til, timeplanen og praktiske opplysninger om studenttilværelsen. Du vil møte noen av faglærerne dine og vil ha mulighet til å bli bedre kjent med dine medstudenter.

Torsdag 17. august kl. 08.45:

Registrering på Dragvoll, auditorium D10

Dag 1 starter med en velkomst og praktisk informasjon i auditoruim D10. Så kan du slappe litt av i felleslunsjen, før vi fortsetter med en leken introduksjon i teorier om bl.a. gruppeprosesser og kommunikasjon... Vi avslutter dagen kl. 15.

Vrimledag

Samtidig vil det arrangeres vrimledagen for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stands og aktører som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby, og som du kan utforske i pausene.

Fredag 18. august, Dragvoll, auditorium D10

Linjeforeningene fører regi på dag 2 av IPL-start: Du vil møte noen eldre studenter som forteller om det å være student ved IPL. Karriertjenesten, SiT og andre aktører som kan hjelpe deg gjennom studietida vil presentere seg for deg. Linjeforeningens rebusløype hjelper deg å bli bedre kjent på Dragvoll og vi avslutter med felles grilling på plena bak paviljong A.

Nyttig å vite

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim/Gjøvik/Ålesund. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Linjeforeningene Paideia og IVRig står klar for å ta deg imot som ny student!

Om Bachelor i pedagogikk

Hva er barndom? Hvordan lærer vi? Hva er oppdragelse? Hva er en god skole? Hvordan motivere seg selv og andre til å lære? Spørsmålene må sees i sammenheng med tida vi lever i. Pedagogikk handler om læring i samspillet mellom menneske, miljø og samfunn, i en verden i endring.

Pedagogikk passer for deg som vil forstå og legge til rette for læring og utvikling hos barn, unge og voksne.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april.

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2017-2018 var opptaksgrensen var  40,4 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 46,8 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Bachelorgraden kvalifiserer særlig for arbeid i oppvekst- og utdanningssektoren, men også for arbeid i annen offentlig og privat virksomhet. Studiet henvender seg til studenter som ønsker å arbeide med barn og unge, med kompetanseutvikling, formidling, opplæring eller undervisning for ulike aldersgrupper og i ulike sammenhenger, offentlig som private.


Studiets oppbygning

Bachelorprogammet i pedagogikk tilsvarer 180 studiepoeng (sp), og er normert til tre år.

Den faglige fordypningen i pedagogikk på 105 studiepoeng består av 82,5 sp obligatoriske og 22,5 sp valgbare emner som til sammen dekker grunnleggende tema innen pedagogikk.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere
e-post:kontakt@ipl.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 50

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong A


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i pedagogikk
Studieprogramkode: BPED
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 852

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Studiested: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår