Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Pedagogikk

Bachelor i pedagogikk. Foto: Lena Knutli

Om pedagogikk

Hva er barndom? Hvordan lærer vi? Hva er oppdragelse? Hva er en god skole? Spørsmålene må sees i sammenheng med tida vi lever i. Pedagogikk handler om læring i samspillet mellom menneske, miljø og samfunn, i en verden i endring.

Pedagogikk passer for deg som vil forstå og legge til rette for læring og utvikling hos barn, unge og voksne.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Se hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter

Bachelorgraden kvalifiserer særlig for arbeid i oppvekst- og utdanningssektoren, men også for arbeid i annen offentlig og privat virksomhet. Studiet henvender seg til studenter som ønsker å arbeide med barn og unge, med kompetanseutvikling, formidling, opplæring eller undervisning for ulike aldersgrupper og i ulike sammenhenger, offentlig som private.


Studiets oppbygning

Bachelorprogammet i pedagogikk tilsvarer 180 studiepoeng (sp), og er normert til tre år.

Den faglige fordypningen i pedagogikk på 105 studiepoeng består av 82,5 sp obligatoriske og 22,5 sp valgbare emner som til sammen dekker grunnleggende tema innen pedagogikk.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post:ipl@svt.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 50

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong C


Facts

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Bachelor
Adgangsbegrensning: Ja
Søkerkode (SO): 194 852
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)
Institutt: Institutt for pedagogikk og livslang læring
Studiested: Trondheim, Dragvoll

Informasjonens gyldighet: Studieåret 2016/2017

Informasjon for nye studenter

Her finner du informasjon fra orienteringsmøte for nye studenter:  administrativ informasjon fra IPL-start

Og her finner du heftet med informasjon for nye studenter ved Institutt for pedagogikk og livslang læring: 

bilde av første side av heftet for nye studenter ved IPL