Studieveiledning ved Institutt for musikk

Studieveiledere ved Institutt for musikk

Studieveiledning ved Institutt for musikk er fordelt på flere ansatte med ansvar for de ulike studieprogrammene. Studieveilederne gir råd og veiledning til studenter som er tatt opp på et program, men svarer også gjerne på spørsmål om studietilbudene og opptak fra andre. En del studieveiledning foregår på e-post, men dersom det er behov for å møtes bør det avtales tid for det.

Dansevitenskap, bachelor (dansevitenskap og tradisjonsdans), master:
Lill Hege Pedersen

Dansevitenskap, Erasmus Mundus Choremundus
Line Nordsveen

Musikkteknologi, bachelor og master:
Eirik Hoff Walmsness

Musikkvitenskap, bachelor og master:
Vegard Stolpnessæter

Utøvende musikk, bachelor:
Karen Riis

Utøvende musikk, master:
Karen Riis

Om du har et generelt spørsmål som ikke er knyttet direkte til et program, eller personen du ønsker å kontakte er utilgjengelig kan du benytte e-postadressen musikk@hf.ntnu.no

Har du spørsmål om opptak, benytt e-postadressen musikk-opptaksinfo@hf.ntnu.no

Spørsmål om studier generelt

Har du generelle spørsmål om studier og studieliv ved NTNU kan du sende en e-post til studieveilederne ved Det humanistiske fakultet:

studieveiledning@hf.ntnu.no

Du kan også ringe fakultetets ekspedisjon på telefon 73 59 65 95 og be om å få snakke med en studieveileder.

Mon, 14 Mar 2016 13:20:10 +0100

Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelser

Har du behov for tilrettelegging i studiesituasjonen eller av eksamen?

Se hvilket tilbud NTNU gir:
Tilrettelegging