Studieveiledning ved Institutt for musikk

Studieveiledere ved Institutt for musikk

Studieveiledning ved Institutt for musikk er fordelt på flere ansatte med ansvar for de ulike studieprogrammene. Studieveilederne gir råd og veiledning til studenter som er tatt opp på et program, men svarer også gjerne på spørsmål om studietilbudene og opptak fra andre. En del studieveiledning foregår på e-post, men dersom det er behov for å møtes bør det avtales tid for det.

Dansevitenskap, Erasmus Mundus Choremundus:
Maj Vester Larsen

Dansevitenskap Nordisk master i dans og EVU studier:
Lill Hege Pedersen

Musikkteknologi, bachelor og master:
Jørgen Vie

Musikkvitenskap, bachelor og master:
Vegard Stolpnessæter

Utøvende musikk, bachelor og master
Karen Riis

Om du har et generelt spørsmål som ikke er knyttet direkte til et program, eller personen du ønsker å kontakte er utilgjengelig kan du benytte e-postadressen musikk@hf.ntnu.no

Har du spørsmål om opptak, benytt e-postadressen musikk-opptaksinfo@hf.ntnu.no

Fri, 07 Apr 2017 11:39:25 +0200

Spørsmål om studier generelt

Har du generelle spørsmål om studier og studieliv ved NTNU kan du sende en e-post til studieveilederne ved Det humanistiske fakultet:

studieveiledning@hf.ntnu.no

Thu, 02 Feb 2017 13:47:20 +0100

Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelser

Har du behov for tilrettelegging i studiesituasjonen eller av eksamen?

Se hvilket tilbud NTNU gir:
Tilrettelegging