Bachelor, tre- og fireårig

Utøvende musikk – bachelor

Strykekvartett, utøvende musikk, foto: Kim Ramberghaug

Velkommen til studiestart 2016

Tirsdag 16. august – Immatrikulering

Kl. 9.15: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Onsdag 17. august – Orienteringsmøte for nye bachelorstudenter

Kl. 09.00: Orienteringsmøte for nye bachelorstudenter på utøvende musikk

Mandag 22. august – Fellesmøte for utøvende musikk

Kl. 10.00: Fellesmøte for alle studenter og ansatte ved utøvende musikk

Sted: Kammersalen

Nyttig å vite

Om bachelorstudiet i utøvende musikk

På bachelorprogrammet i utøvende musikk skal studentene utvikle instrumentale og musikalske ferdigheter på et profesjonelt nivå, et personlig kunstnerisk uttrykk, samt utvikle en god formidlingsevne. Dette skjer i møtet mellom de som allerede er profesjonelle musikere og studentene, og gjennom hardt og målrettet arbeid på hovedinstrument, gehør og i andre relevante fag.

Bachelorprogrammet i utøvende musikk har tre studieretninger: klassisk (4-årig), jazz (3-årig) og kirkemusikk (4-årig).


Opptakskrav og søknad

Søknadsfristen er 15. desember, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb. Merk at det i tillegg til krav om generell studiekompetanse er opptaksprøver til utøvende musikk.

Se om du kvalifiserer for opptak og informasjon om å søke opptak på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Behovet for musikkfaglig utdannet personell er stort, både i skoleverket, i fritidsmusikklivet og i offentlig og privat musikkliv. Det finnes et rikt utvalg av jobbmuligheter etter endt utdanning.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i klassisk og kirkemusikk består av til sammen 240 studiepoeng. På kirkemusikk er alle emner obligatoriske, mens man på klassisk kan ha valgfire emner. Bachelorprogrammet i jazz består av til sammen 180 studiepoeng hvor alle emner er obligatoriske.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: musikk@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 73 00

Du kan også besøke ossNTNU Olavskvartalet, 6. etg.


Fri, 16 Oct 2015 11:28:26 +0200

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Bachelor
Varighet: 4 år (klassisk og kirkemusikk), 3 år (jazz)
Adgangsbegrensning: Ja
Søknad: Søknadsweb

Institutt:
Institutt for musikk
Tlf.: 73 59 73 00
Epost: musikk@hf.ntnu.no

Fakultet:
Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15. desember

Gyldighet: Informasjonen om studieprogrammet er gyldig for studieåret 2015/2016.