Bachelor, tre- og fireårig

Utøvende musikk – bachelor

Strykekvartett, utøvende musikk, foto: Kim Ramberghaug

Studiestart 2014

Velkommen til nye og gamle studenter - vi gleder oss til å ta fatt på et nytt semester sammen med dere!

Finn program for hva som skjer de første dagene for nye studenter, og oversikt over orienteringsmøter for alle humanistiske fag.

Se  også NTNUs tips for deg som er ny student og ny i Trondheim.


Om studieprogrammet

På bachelorprogrammet i utøvende musikk skal studentene utvikle instrumentale og musikalske ferdigheter på et profesjonelt nivå, et personlig kunstnerisk uttrykk, samt utvikle en god formidlingsevne. Dette skjer i møtet mellom de som allerede er profesjonelle musikere og studentene, og gjennom hardt og målrettet arbeid på hovedinstrument, gehør og i andre relevante fag.

Bachelorprogrammet i utøvende musikk har tre studieretninger: klassisk, jazz og kirkemusikk.


Opptak

Søknadsfristen er 15. desember, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb. Merk at det i tillegg er opptaksprøver til utøvende musikk.

Se om du kvalifiserer for opptak og informasjon om å søke opptak på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Behovet for musikkfaglig utdannet personell er stort, både i skoleverket, i fritidsmusikklivet og i offentlig og privat musikkliv. Det finnes et rikt utvalg av jobbmuligheter etter endt utdanning.


Studiets oppbygning

Klassisk | Jazz | Kirkemusikk

Bachelorprogrammet i klassisk og kirkemusikk består av til sammen 240 studiepoeng. På kirkemusikk er alle emner obligatoriske, mens man på klassisk kan ha valgfire emner. Bachelorprogrammet i jazz består av til sammen 180 studiepoeng hvor alle emner er obligatoriske.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: musikk@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 73 00

Du kan også besøke oss på NTNU Olavskvartalet, 6. etg.

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Bachelor
Varighet: 4 år (klassisk og kirkemusikk), 3 år (jazz)
Adgangsbegrensning: Ja
Søknadsfrist: 15. desember
Søknad: Søknadsweb

Institutt:
Institutt for musikk
Tlf.: 73 59 73 00
Epost: musikk@hf.ntnu.no

Fakultet:
Det humanistiske fakultet

Gyldighet: Informasjonen om studieprogrammet er gyldig for studieåret 2014/2015.

Bilde av verktøy - illustrerer at Innsida er et verktøy for studenter.Nyttig å vite for nye studenter

Innsida er inngangen til alt om dine studier. Du får brukernavn og passord når du aktiverer brukerkontoen din.