Bachelorprogram 3- og 4-årig, Trondheim

Utøvende musikk

Strykekvartett, utøvende musikk, foto: Kim Ramberghaug

Velkommen til studiestart 2017

Onsdag 16. august – Immatrikulering

Kl. 9.00: Samling før immatrikulering

Oppmøte på busstoppet ved Studentersamfundet. Faddere fra utøvende musikk møter deg der.

Kl. 9.30: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Kl. 20.00: Sosialt

Sosialt arrangement i kantina i Olavskvartalet ved fadderne.

Torsdag 17. august – Myk start, dag 1

Kl. 09.00: Oppmøte i kammersalen

Plan for dagen blir lagt frem, det vil bli opprop og generell informasjon. Programmet for dagen varer til ca. kl. 15.00 og inneholder bl.a. lunsj og samspill. Et mål med myk start er at alle nye studenter skal spille huskonsert på fredag. Alle deles inn i grupper med mentor fra instituttet. Det vil bli mulighet for å øve etter kl. 15.00.

Fredag 18. august – Myk start, dag 2

Kl. 09.00: Oppmøte i kammersalen.

Plan for dagen blir lagt frem, og det vil bli gitt informasjon om hva du må gjøre som student ved NTNU for å holde deg orientert om det som skjer, frister m.m.

Kl. 10.00: Rundløype i Olavskvartalet

Kl. 12.00: Fotografering og bruk av nett

Alle nye studenter blir tatt bilde av, og alle er igjennom hvordan en aktiverer brukeren sin ved NTNU, skriver ut, bruker student-e-post, NTNUs e-læringssystem Blackboard m.m.

Kl. 14.00: Forberedelse til konsert

Kl. 15.00: Huskonsert

Huskonsert med alle nye studenter. Del 1 i Orgelsalen i Olavskvartalet, Del 2 i A401 i Jazzannekset.

Mandag 21. august – Fellesmøte for utøvende musikk

Kl. 10.00: Åpningsmøte i Kammersalen

Åpningsmøte for alle studenter og lærere ved utøvende musikk med tale fra instituttleder.

Kl. 11.30: Kaffe og kake i kantina

Kl. 12.00: Oppstart og timeavtaler

Fra kl. 12.00 har de forskjellige instrumentgruppene egne møter og timeavtaler.

 

Tirsdag 22. august – Instrumentgruppemøter

Forskjellige instrumentgrupper har egne møter gjennom dagen.

Nyttig å vite

Om bachelorstudiet i utøvende musikk

På bachelorprogrammet i utøvende musikk skal studentene utvikle instrumentale og musikalske ferdigheter på et profesjonelt nivå, et personlig kunstnerisk uttrykk, samt utvikle en god formidlingsevne. Dette skjer i møtet mellom de som allerede er profesjonelle musikere og studentene, og gjennom hardt og målrettet arbeid på hovedinstrument, gehør og i andre relevante fag.

Bachelorprogrammet i utøvende musikk har tre studieretninger: klassisk (4-årig), jazz (3-årig) og kirkemusikk (4-årig).


Opptakskrav og søknad

Søknadsfrist 15. desember

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Søknadsweb. Merk at det i tillegg til krav om generell studiekompetanse er opptaksprøver til utøvende musikk.

Se om du kvalifiserer for opptak og informasjon om å søke opptak på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Behovet for musikkfaglig utdannet personell er stort, både i skoleverket, i fritidsmusikklivet og i offentlig og privat musikkliv. Det finnes et rikt utvalg av jobbmuligheter etter endt utdanning.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i klassisk og kirkemusikk består av til sammen 240 studiepoeng. På kirkemusikk er alle emner obligatoriske, mens man på klassisk kan ha valgfrie emner. Bachelorprogrammet i jazz består av til sammen 180 studiepoeng hvor alle emner er obligatoriske.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: musikk@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 73 00

Du kan også besøke ossNTNU Olavskvartalet, 6. etasje.


Tue, 06 Jun 2017 12:40:06 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Bachelor i utøvende musikk
Studieprogramkode: BMUSP eller BMUSK (jazz)
Studiepoeng: 240 (4 år) eller 180 (3 år)
Søknad: Søknadsweb
Undervisningsform: Heltid

Institutt for musikk
Tlf.: 73 59 73 00
Epost: musikk@hf.ntnu.no
Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim, Olavskvartalet
Søknadsfrist: 15. desember

Gyldighet: Informasjonen om studieprogrammet er gyldig for studieåret 2016/2017.