Bachelor, tre- og fireårig

Utøvende musikk – bachelor

Strykekvartett, utøvende musikk, foto: Kim Ramberghaug

Om studieprogrammet

På bachelorprogrammet i utøvende musikk skal studentene utvikle instrumentale og musikalske ferdigheter på et profesjonelt nivå, et personlig kunstnerisk uttrykk, samt utvikle en god formidlingsevne. Dette skjer i møtet mellom de som allerede er profesjonelle musikere og studentene, og gjennom hardt og målrettet arbeid på hovedinstrument, gehør og i andre relevante fag.

Bachelorprogrammet i utøvende musikk har tre studieretninger: klassisk (4-årig), jazz (3-årig) og kirkemusikk (4-årig).


Opptak

Søknadsfristen er 15. desember, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb. Merk at det i tillegg er opptaksprøver til utøvende musikk.

Se om du kvalifiserer for opptak og informasjon om å søke opptak på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Behovet for musikkfaglig utdannet personell er stort, både i skoleverket, i fritidsmusikklivet og i offentlig og privat musikkliv. Det finnes et rikt utvalg av jobbmuligheter etter endt utdanning.


Studiets oppbygning

Klassisk | Jazz | Kirkemusikk

Bachelorprogrammet i klassisk og kirkemusikk består av til sammen 240 studiepoeng. På kirkemusikk er alle emner obligatoriske, mens man på klassisk kan ha valgfire emner. Bachelorprogrammet i jazz består av til sammen 180 studiepoeng hvor alle emner er obligatoriske.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: musikk@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 73 00

Du kan også besøke oss på NTNU Olavskvartalet, 6. etg.

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Bachelor
Varighet: 4 år (klassisk og kirkemusikk), 3 år (jazz)
Adgangsbegrensning: Ja
Søknadsfrist: 15. desember
Søknad: Søknadsweb

Institutt:
Institutt for musikk
Tlf.: 73 59 73 00
Epost: musikk@hf.ntnu.no

Fakultet:
Det humanistiske fakultet

Gyldighet: Informasjonen om studieprogrammet er gyldig for studieåret 2014/2015.

Bilde av verktøy - illustrerer at Innsida er et verktøy for studenter.Nyttig å vite for nye studenter

Innsida er inngangen til alt om dine studier. Du får brukernavn og passord når du aktiverer brukerkontoen din.