Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Grafisk design

– Studiets oppbygging

Bachelor i grafisk design er en treårig utdanning. Fullført studium gir 180 studiepoeng og fører fram til graden Bachelor i grafisk design (engelsk: Bachelor of Arts in Graphic Design (BA in Graphic Design) ). Studiet tilbys kun som heltidsutdanning, og krever tilstedeværelse på campus.

Alle emner er obligatoriske og det tilbys ikke valgfag. I tillegg til ordinære forelesninger og gjesteforelesninger, samt selvstudium og ansvar for egen læring, er studiet basert på:

  • En kontinuerlig rekke av praktiske designprosjekter
  • Essayskriving
  • Øvelsesoppgaver og praktiske prosjekter

Utdanningen har ikke en tradisjonell bacheloroppgave i siste semester. I stedet satses det bevisst på en integrert og inkrementell læringsform ved at studentene skriver minimum to essay hvert semester gjennom hele studieløpet og i tillegg utfører en rekke til dels omfattende designprosjekter i løpet av studietiden. I siste semester samler studentene ti designarbeider i en mappe som framstilles for sensur og avgangsutstilling. 

Studieplan

Se studieplan for Bachelor i grafisk design 2016-2017

Informasjonens gyldighet
Tabellene under gjelder for studieåret 2016/2017. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Emnetabeller

Bachelor i grafisk design 2016-2019, 1. studieår

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT1101 Typografi O 10          
IMT1112 Fotografihistorie og bildekommunikasjon O 10          
IMT1401 Informasjons- og publiseringsteknologi O 5          
IMT1412 Grunnleggende fotografi O 5          
IMT1051 Informasjonsgrafikk O   10        
IMT1451 Trykksaksformgiving og digital publisering O   10        
IMT3950-1 Emneoverbyggende prosjekter I (Bachelor mediedesign) O   5        
IMT3950-2 Typografisk logo og formøvelser O   5        
Sum: 30 30 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Bachelor i grafisk design 2016-2019, 2. studieår

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT2072 Ergonomi i digitale medier O     10      
IMT2312 Typografihistorie O     10      
IMT3950002 Manuskriptredigering og typografi O     5      
IMT3950003 Responsiv web O     5      
IMT2342 Designhistorie og designteori O       10    
IMT2411 Fargestyring O       5    
IMT3950-3 Emneoverbyggende prosjekter VII (Bachelor mediedesign) O       5    
IMT3950004 Strategisk design O       5    
IMT3950005 Design og prototyping for mobil og nettbrett O       5    
Sum: 0 0 30 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Bachelor i grafisk design 2016-2019, 3. studieår

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT3950006 Informasjonsarkitektur O         5  
IMT1161 Medierett O         5  
SMF1202 Prosjektstyring O         5  
IMT2651 Innføring i medievitenskap: Teori og metode O         10  
IMT3950007 Emneoverbyggende prosjekter V (Bachelor mediedesign) O         5  
IMT3950-6 Emneoverbyggende prosjekter IX (Bachelor mediedesign) O           5
IMT3950009 Emneoverbyggende prosjekter VI (Bachelor mediedesign) O           5
IMT3950-4 Design, identitet og stiluttrykk O           5
IMT3950008 Veifinningssystemer O           5
IMT3950-7 Emneoverbyggende prosjekter X (Bachelor mediedesign) O           5
SMF2062 Markedsføring O           5
Sum: 0 0 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne