Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Logistikk

– Studiets oppbygging

Den pedagogiske ideen er å utnytte samspillet mellom de akademiske miljøene ved NTNU og det lokale næringsliv aktivt i læringsarbeidet. Studentene skal både få et godt teoretisk grunnlag og utføre prosjektarbeid og obligatoriske oppgaver som er relevant i næringslivet. Studiet kombinerer basis fra økonomi- og ledelsesfag med fordypning i logistikkfag. Dette gir deg en grunnleggende lederutdanning med dybdeforståelse i hvordan en bedrifts verdikjede henger sammen.

Studiets første to år kombinerer grunnleggende logistikkemner med økonomi, ledelse, markedsføring og metodeemner. Det tredje året fordyper du deg innen logistikk, og du avslutter studiet med en bacheloroppgave. Våre erfarne forelesere med næringslivsbakgrunn gjør at studentene opplever en nær sammenheng mellom studiets innhold og aktuelle arbeidsoppgaver senere i næringslivet. En bachelorgrad fra NTNU gir deg kunnskaper som er etterspurt både regionalt og nasjonalt.

Informasjonens gyldighet
Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

For detaljert plan, se studieplan for Bachelor i logistikk 2017/2018

Emnetabeller

Emnetabell alle tre studieår

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
TEK2031 Teknologiledelse O 10          
SMF1042 Økonomistyring O 10          
REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk O 10          
SMF2062 Markedsføring O   5        
SMF1261 Merkevarebygging O   5        
SMF1182 Vitenskapelige metoder O   5        
SMF1183 Kvalitetsledelse O   5        
TLOG2005 Innkjøp og forskyningsledelse O   10        
SMF2181 Mikroøkonomi O     10      
TLOG3007 Ledelse av integrerte verdikjeder O     10      
SMF1212 Prosjektledelse O     10      
SMF2151 Finansregnskap O       10    
SMF3021 Makroøkonomi O       10    
SMF2111 Investering og finansiering O       10    
SMF2211 Foretaksstrategi O         10  
SMF3071 Anvendt vitenskapelig metode O         5  
SMF3082 Bærekraft og anvendt etikk O         5  
SMF2012 Transportplanlegging og - økonomi O         10  
Et av emnene BLOG390 Bacheloroppgave eller emnet SMF3004 Learning Factories må inngå i kombinasjonen av valgemner i 6. semester
SMF3041 Bærekraftige Strategier V           10
SMF3052 Bærekraft og bioøkonomi V           10
SMF3004 Learning factories V           20
BLOG390 Bacheloroppgave -logistikk  V           20
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne