Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Elektroingeniør

Om elektroingeniør

Kreativitet og evne til nytenking sammen med solide ­fagkunnskaper er viktig innen elektro. På NTNU ser vi resultatene av den teknologiske utviklingen vi omgir oss med i hverdagen, som f.eks. mobiltelefoner, pc-er og avansert medisinsk utstyr. Som elektroingeniør kan du bidra til videre nyskaping i et spennende fagområde.


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2018

Generell studiekompetanse + FYS1, R1 og R2. Dersom du ikke oppfyller opptakskravene til denne utdanningen, kan du søke opptak til Y-veien, TRES eller forkurs.

For å søke opptak til studiet må du registrere søknad på Samordna Opptak innen 15. april (fristen er 1. mars for noen søkergrupper). For studieåret 2017-2018 var det ingen opptaksgrense for heltidsstudiet og i førstegangsvitnemålskvoten for deltidsstudiet. I ordinær kvote for deltidsstudiet var opptaksgrensen 45,9 poeng.


Jobbmuligheter

Som ferdig utdannet ingeniør kan du velge blant mange typer jobber. Les intervju med tidligere studenter for å vite mer om mulighetene som finnes.


Studiets oppbygging

Studieprogrammet gir totalt 180 studiepoeng, og fører til graden Bachelor i ingeniørfag – elektro. Studiet har to studieretninger: Elektronikk og elkraft. Studieretning elkraft tilbys også som fleksibelt studium på deltid i tillegg til heltidsstudium på campus.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag - elektro
Studieprogramkode: BIELE
Studiepoeng: 180
Studiekode:
194 005 (heltid, elektronikk eller elkraft)
194 068 (deltid, elkraft)

Undervisningsform:
Heltid (studieretning elektronikk eller elkraft, 3 år) eller deltid (kun studieretning elkraft, nettbasert undervisning, 4 år)

Institutt for elektroniske systemer

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april

Poenggrenser 2017:
Heltid: Førstegangsvitnemål: Alle, Ordinær: Alle
Deltid: Førstegangsvitnemål: Alle, Ordinær: 45,9

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak