Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Dataingeniør

– Studiets oppbygging

I løpet av de to første årene legges det et solid fundament i datateknikk med hovedvekt på programmering, samt ingeniørfaglige emner som matematikk, fysikk, kjemi, statistikk og økonomi. Det tredje året star du relativt fritt til å velge retning, men uansett hvordan du velger vil du fordype deg i samspillet mellom datateknikk og de teknisk-naturvitenskapelige anvendelsene.

Prosjektarbeid står sentralt som arbeidsform gjennom studiet, og studiet avsluttes med et større prosjekt i siste semester (bacheloroppgaven) der du får bruk for en stor del av kompetansen du har opparbeidet deg gjennom studiet. Det avsluttende prosjektet gjennomføres på oppdrag for en bedrift eller en offentlig institusjon.

NTNU i Gjøvik tilbyr deg gode arbeidsforhold med et stort antall moderne laboratorier, auditorier, grupperom og undervisningsrom tilpasset behovene i de enkelte emner. Du vil møte engasjerte forelesere i et kompetent fagmiljø. Informatikkmiljøet hos oss er opptatt av å drive god undervisning. Utover i studiet involveres du gjerne i forskningsaktiviteter i regi av professorene ved instituttet.

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

For detaljert plan, se studieplan for:

Emnetabeller

1. studieår bachelor i ingeniørfag - data

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT1002 Introduksjon til ingeniørfag – data O 10          
IMT1031 Grunnleggende programmering O 10          
REA1141 Matematikk 1 O 10          
IMT1082 Objekt-orientert programmering O   10        
IMT2243 Systemutvikling O   10        
REA2091 Matematikk 2 for data O   10        
Sum: 30 30 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

2. studieår bachelor i ingeniørfag - data

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT2021 Algoritmiske metoder O     10      
IMT2571 Datamodellering og databasesystemer O     10      
REA2101 Fysikk og kjemi O     10      
IMT3881 Vitenskapelig programmering O       10    
IMT2282 Operativsystemer O       10    
SMF2251 Statistikk og økonomi O       10    
Sum: 0 0 30 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

3. studieår bachelor i ingeniørfag - data

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
  Datateknisk fordypning V         20  
  Valgemne, 10 st.p. V         10  
TØL1011 Ingeniørfaglig systememne O           10
BIDAT39 Bacheloroppgave O           20
Sum: 0 0 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Datatekniske valgemner:

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H)
IMT3102 Objektorientert systemutvikling V         10
IMT3281 Applikasjonsutvikling  V         10
IMT3005 Programmerbar infrastruktur V         10
IMT3501 Programvaresikkerhet  V         10
IMT3601 Spillprogrammering V         10
IMT3017 Computer Vision V         10
Sum: 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemner:

 
Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H)
REA3011 Matematikk 3 V         10
IMT2072 Ergonomi i digitale medier V         10
IMT2007 Nettverkssikkerhet V         10
IMT2681 Cloud Technologies V         10
ELE3343 Datatransmisjon V         10
Sum: 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne