Bachelor, treårig

Bachelorprogram i geografi

- Masterprogram

Bachelorprogammet i geografi gjør det kvalifisert til å søke på flere toårige masterprogram.

Fire av masterprogrammene tilhører Geografisk institutt:

I tillegg kan du søke på masterprogram som har en samfunnsvitenskapelige bachelorgrad som opptaksgrunnlag: