Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Europastudier

– Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Bachelorstudiet i europastudier med fremmedspråk er et treårig studium som består av 180 studiepoeng (sp).

Studenter tatt opp til bachelor europastudier med engelsk høst 2017 kan velge mellom to studieløp ved semesterstart.

Velg studieløp for å se studiets oppbygning

Europastudier med engelsk

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
EUR1001 Innføring i Den europeiske union 7,5
ENG1004 Samfunn, kultur og språk 7,5
ENG1201 Språkferdighet og grammatikk 7,5
EXPH0003 Examen philosophicum for humaniora og samfunnsvitenskap 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
EUR2915 Den europeiske integrasjonsprosessen 7,5
ENG1001 eller ENG1303 Global engelsk eller Litteratur: Prosa 7,5
ENG1101 Engelsk språkvitenskap 7,5
ENG1404 Historie og nasjon 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
EUR2101 Norge i Europa 7,5
EUR2102 Europeiske identiteter og kultur 7,5
POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
Flere valg Utenlandsopphold (med 7,5 studiepoeng perspektivemne) 30

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst)
EUR2201 Europeisk integrasjonsteori 7,5
ENG1302 Litteratur: Drama og lyrikk 7,5
ENG2455 Historie og politikk 7,5
Flere valg Valgfritt ENG2000-emne 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjette semester (vår)
POL1001 eller POL1002 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferd eller Offentlig politikk og administrasjon 15
EUR2900 Bacheloroppgave i europastudier 15

Om valgmuligheter i studiet

I løpet av studiet kan du velge blant enkelte emner innen statsvitenskap og engelsk.

Du skal velge to av de tre innføringsemnene i statsvitenskap:

Ett av emnene i serien POL1000-POL1002 kan dessuten erstattes av SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode

Europastudier med statsvitenskap

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
EUR1001 Innføring i Den europeiske union 7,5
POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk 15
EXPH0003 Examen philosophicum for humaniora og samfunnsvitenskap 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
EUR2915 Den europeiske integrasjonsprosessen 7,5
POL1001 eller POL1002 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferd eller Offentlig politikk og administrasjon 15
Flere valg Valgfrie emner fra humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, velges i samråd med instituttet 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
EUR2101 Norge i Europa 7,5
EUR2102 Europeiske identiteter og kultur 7,5
SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
Flere valg Utenlandsopphold (med 7,5 studiepoeng perspektivemne) 30

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst)
EUR2201 Europeisk integrasjonsteori 7,5
Flere valg Perspektivemne 7,5
Flere valg Valgfrie emner fra humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, velges i samråd med instituttet 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjette semester (vår)
POL2000 Modeller og teorier i statsvitenskap 7,5
Flere valg Valgfrie emner fra humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, velges i samråd med instituttet 7,5
EUR2900 Bacheloroppgave i europastudier 15

For studenter tatt opp høst 2016

Velg studieretning for å se studiets oppbygning:

Europastudier med engelsk

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
EUR1001 Innføring i Den europeiske union 7,5
ENG1201 Språkferdighet og grammatikk 7,5
ENG1000 eller ENG1302 Innføring i sosiolingvistikk eller Litteratur: Drama og lyrikk 7,5
EXPH0003 Examen philosophicum for humaniora og samfunnsvitenskap 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
EUR2915 Den europeiske integrasjonsprosessen 7,5
ENG1001 Global engelsk 7,5
ENG1101 Engelsk språkvitenskap 7,5
ENG1402 Moderne britisk historie og kultur 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
ENG1302 eller ENG2000-emne Litteratur: Drama og lyrikk eller påbyggingsemne i engelsk 7,5
ENG2452 Storbritannia i Europa 7,5
SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
EUR1201 EUs kulturpolitikk 7,5
ENG1303 eller ENG2000-emne Litteratur: Prosa eller påbyggingsemne i engelsk 7,5
POL1001 eller POL1002 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferd eller Offentlig politikk og administrasjon 15

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst)
EUR2101 Norge og europeisk integrasjon 7,5
POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk 15
Flere valg Perspektivemne: Velg mellom Etikk, Digitale kulturer eller Globalisering: Norge i det internasjonale samfunn 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjette semester (vår)
POL2000 Modeller og teorier i statsvitenskap 7,5
EUR2201 Europeisk integrasjonsteori 7,5
EUR2900 Bacheloroppgave i europastudier 15

Om valgmuligheter i studiet

I løpet av studiet kan du velge blant enkelte emner innen statsvitenskap og engelsk.

Du skal i løpet av første og andre studieår velge to av emnene ENG1000 Innføring i sosiolingvistikk, ENG1302 Litteratur: Drama og lyrikk og ENG1303 Litteratur: Prosa, i tillegg til et påbyggingsemne i engelsk på 2000-nivå.

Innenfor statsvitenskap velger du to av de tre innføringsemnene i statsvitenskap:

Europastudier med fransk

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
EUR1001 Innføring i Den europeiske union 7,5
FRA1100 Innføring i fransk litteratur og kultur 7,5
FRA1200 Fransk språkferdighet og grammatikk 7,5
EXPH0003 Examen philosophicum for humaniora og samfunnsvitenskap 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
EUR2915 Den europeiske integrasjonsprosessen 7,5
FRA1103 Moderne språk og litteratur 7,5
FRA1302 Grammatikk og fonologi 7,5
FRA1401 Frankrike etter 1945 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
FRA2400 Frankrike i Europa 7,5
Flere valg Påbyggingsemne i fransk (FRA2000-emne) 7,5
SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
EUR1201 EUs kulturpolitikk 7,5
FRA1102 Litteraturhistorie og litterær analyse 7,5
POL1001 eller POL1002 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferd eller Offentlig politikk og administrasjon 15

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst)
EUR2101 Norge og europeisk integrasjon 7,5
POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk 15
Flere valg Perspektivemne: Velg mellom Etikk, Digitale kulturer eller Globalisering: Norge i det internasjonale samfunn 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjette semester (vår)
POL2000 Modeller og teorier i statsvitenskap 7,5
EUR2201 Europeisk integrasjonsteori 7,5
EUR2900 Bacheloroppgave i europastudier 15

Om valgmuligheter i statsvitenskap:

Innenfor statsvitenskap velger du to av de tre innføringsemnene i statsvitenskap:

Europastudier med spansk

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
EUR1001 Innføring i Den europeiske union 7,5
SPA1100 Spansk språk 1 7,5
SPA1201 Spansk språkferdighet 1 7,5
EXPH0003 Examen philosophicum for humaniora og samfunnsvitenskap 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
EUR2915 Den europeiske integrasjonsprosessen 7,5
SPA1104 Spansk språk 2 7,5
SPA1202 Spansk språkferdighet og litteratur 7,5
SPA1402 Spansk kultur og historie 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
SPA2401 Spania i Europa 7,5
SPA1401 Latinamerikansk kultur og historie 7,5
SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
EUR1201 EUs kulturpolitikk 7,5
SPA1301 Spanskspråklig litteratur 7,5
POL1001 eller POL1002 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferd eller Offentlig politikk og administrasjon 15

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst)
EUR2101 Norge og europeisk integrasjon 7,5
POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk 15
Flere valg Perspektivemne: Velg mellom Etikk, Digitale kulturer eller Globalisering: Norge i det internasjonale samfunn 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjette semester (vår)
POL2000 Modeller og teorier i statsvitenskap 7,5
EUR2201 Europeisk integrasjonsteori 7,5
EUR2900 Bacheloroppgave i europastudier 15

Om valgmuligheter i statsvitenskap

Innenfor statsvitenskap velger du to av de tre innføringsemnene i statsvitenskap:

Europastudier med tysk

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
EUR1001 Innføring i Den europeiske union 7,5
TYSK1101 Tysk grammatikk 1 7,5
TYSK1401 Tysk litteratur og kultur 1 7,5
EXPH0003 Examen philosophicum for humaniora og samfunnsvitenskap 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
EUR2915 Den europeiske integrasjonsprosessen 7,5
TYSK1102 Tysk grammatikk 2 7,5
TYSK1402 Tysk litteratur og kultur 2 15

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
TYSK2401 Tyskland og Europa 7,5
Flere valg Påbyggingsemne i tysk (TYSK200-emne) 7,5
SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
EUR1201 EUs kulturpolitikk 7,5
TYSK1305 Språkferdighet 2 7,5
POL1001 eller POL1002 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferd eller Offentlig politikk og administrasjon 15

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst)
EUR2101 Norge og europeisk integrasjon 7,5
POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk 15
Flere valg Perspektivemne: Velg mellom Etikk, Digitale kulturer eller Globalisering: Norge i det internasjonale samfunn 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjette semester (vår)
POL2000 Modeller og teorier i statsvitenskap 7,5
EUR2201 Europeisk integrasjonsteori 7,5
EUR2900 Bacheloroppgave i europastudier 15

Om valgmuligheter i statsvitenskap

Innenfor statsvitenskap velger du to av de tre innføringsemnene i statsvitenskap:


Fri, 05 May 2017 13:02:01 +0200