Bachelor, treårig

Europastudier med fremmedspråk – bachelor

Studiestart 2014

Velkommen til nye og gamle studenter - vi gleder oss til å ta fatt på et nytt semester sammen med dere!

Finn program for hva som skjer de første dagene for nye studenter, og oversikt over orienteringsmøter for alle humanistiske fag.

Se  også NTNUs tips for deg som er ny student og ny i Trondheim.


Om studieprogrammet

Europastudier med fremmedspråk er et fler- og tverrfaglig studieområde hvor fagene fremmedspråk, historie og statsvitenskap møtes. Studiet gir politisk, historisk og språklig-kulturell kunnskap om EU og den europeiske integrasjonsprosessen etter 1945.


Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se om du kvalifiserer for opptak og informasjon om å søke opptak på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Velger du å studere europastudier med fremmedspråk vil du kunne sikte deg inn mot yrker innenfor bl.a. offentlig forvaltning, diplomatiet, internasjonale organisasjoner, medie- og informasjonssektoren og næringslivsbedrifter. Bachelorprogrammet gir undervisningskompetanse både i det valgte fremmedspråket og i samfunnsfag i skolen.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er et fast strukturert fler- og tverrfaglig treårig bachelorprogram på 180 studiepoeng (sp), hvor det inngår et årsstudium (60 sp) i et fremmedspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk), et årsstudium i statsvitenskap (60 sp), historiestudium (15 sp) og europastudier (30 sp).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 68 03

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong fotballbane

 

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Bachelor
Varighet: 3 år
Adgangsbegrensning: Ja
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)
Søkerkoder (SO):
Europastudier med engelsk: 194 870
Europastudier med fransk: 194 793
Europastudier med spansk: 194 786
Europastudier med tysk: 194 795

Vertsinstitutt:
Institutt for språk og litteratur
Andre institutt:
Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Institutt for historiske studier
Fakultet:
Det humanistiske fakultet

Gyldighet: Informasjonen om bachelorprogram europastudier med fremmedspråk er gyldig for studieåret 2014/2015.

Bilde av verktøy - illustrerer at Innsida er et verktøy for studenter.Nyttig å vite for nye studenter

Innsida er inngangen til alt om dine studier. Du får brukernavn og passord når du aktiverer brukerkontoen din.