Bachelor, treårig

Europastudier med fremmedspråk – bachelor

Bachelor i europastudier

Om bachelorstudiet i europastudier

Europastudier er studiet for deg som er interessert i språk, historie og politikk. Dette studiet gjør deg i stand til å forstå de store endringene Europa har gått gjennom etter andre verdenskrig og det omfattende samarbeidet vi har gjennom EU i dag. Gjennom å kombinere fremmedspråk, historie og statsvitenskap får du en unik innsikt i dagens Europa.


Opptakskrav og søknad

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se om du kvalifiserer for opptak og informasjon om å søke opptak på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Velger du å studere europastudier med fremmedspråk vil du kunne sikte deg inn mot yrker innenfor bl.a. offentlig forvaltning, diplomatiet, internasjonale organisasjoner, medie- og informasjonssektoren og næringslivsbedrifter. Bachelorprogrammet gir undervisningskompetanse både i det valgte fremmedspråket og i samfunnsfag i skolen.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er et fast strukturert fler- og tverrfaglig treårig bachelorprogram på 180 studiepoeng (sp), hvor det inngår et årsstudium (60 sp) i et fremmedspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk), et årsstudium i statsvitenskap (60 sp), historiestudium (15 sp) og europastudier (30 sp).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 25.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.

 

 

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Bachelor
Varighet: 3 år
Adgangsbegrensning: Ja
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)
Søkerkoder (SO):
Europastudier med engelsk: 194 870
Europastudier med fransk: 194 793
Europastudier med spansk: 194 786
Europastudier med tysk: 194 795

Vertsinstitutt:
Institutt for språk og litteratur
Andre institutt:
Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Institutt for historiske studier
Fakultet:
Det humanistiske fakultet

Gyldighet: Informasjonen om bachelorprogram europastudier med fremmedspråk er gyldig for studieåret 2014/2015.

Bilde av verktøy - illustrerer at Innsida er et verktøy for studenter.Nyttig å vite for nye studenter

Innsida er inngangen til alt om dine studier. Du får brukernavn og passord når du aktiverer brukerkontoen din.