Bachelor, treårig

Europastudier med fremmedspråk – bachelor

Bachelor i europastudier

Velkommen til studiestart 2015

Tirsdag 11. august – Immatrikulering

Kl. 9.15: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Onsdag 12. august – Vrimledag og velkomstmøte

Kl. 10.00: Vrimledag på Dragvoll:

Få tips fra erfarne studenter, delta i rebusløp, møt studentorganisasjoner og studieveiledere.

Kl. 12.00: Velkomstmøte for nye studenter ved Institutt for språk og litteratur

Sted: Auditorium D15

Etter orienteringsmøte treffer du studiekonsulenter og linjeforeninger på stand utenfor auditoriet og på instituttet, og kan spørre om alt du lurer på som ny student.

Torsdag 13. august – Innføring i akademisk skriving

Torsdag er det innføring i akademisk skriving for nye studenter ved Institutt for språk og litteratur.

Kl. 11.00: Akademisk skriving, tema 1

Sted: Kommer

Kl. 12.00: Drøfting

Sted: Kommer

Kl. 13.00: Pause

Kl. 14.00: Akademisk skriving, tema 2

Sted: Kommer

Fredag 14. august – Orienteringsmøte for europastudier

Kl. 12:15: Orienteringsmøte

Orienteringsmøte for studenter på bachelor europastudier, auditorium D11.

Kl. 14.00: Akademisk skriving, tema 3

Sted: Kommer

Nyttig å vite

Om bachelorstudiet i europastudier

Europastudier er studiet for deg som er interessert i språk, historie og politikk. Dette studiet gjør deg i stand til å forstå de store endringene Europa har gått gjennom etter andre verdenskrig og det omfattende samarbeidet vi har gjennom EU i dag. Gjennom å kombinere fremmedspråk, historie og statsvitenskap får du en unik innsikt i dagens Europa.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor eropastudier med fremmedspråk er generell studiekompetanse.

Velger du engelsk som fremmedspråk, er det anbefalt at du har engelsk som studieretningsfag fra videregående.

Velger du fransk, spansk eller tysk, bør du ha forkunnskaper tilsvarende fremmedspråk nivå I (C-språk) fra videregående skole.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Velger du å studere europastudier med fremmedspråk vil du kunne sikte deg inn mot yrker innenfor bl.a. offentlig forvaltning, diplomatiet, internasjonale organisasjoner, medie- og informasjonssektoren og næringslivsbedrifter. Bachelorprogrammet gir undervisningskompetanse både i det valgte fremmedspråket og i samfunnsfag i skolen hvis du kombinerer med praktisk-pedagogisk utdanning.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er et fast strukturert fler- og tverrfaglig treårig bachelorprogram på 180 studiepoeng (sp), hvor det inngår et årsstudium (60 sp) i et fremmedspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk), et årsstudium i statsvitenskap (60 sp), historiestudium (15 sp) og europastudier (30 sp).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 25.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Mon, 27 Jul 2015 10:48:57 +0200

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Bachelor
Varighet: 3 år
Adgangsbegrensning: Ja
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)
Søkerkoder (SO):
Europastudier med engelsk: 194 870
Europastudier med fransk: 194 793
Europastudier med spansk: 194 786
Europastudier med tysk: 194 795

Vertsinstitutt:
Institutt for språk og litteratur
Andre institutt:
Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Institutt for historiske studier
Fakultet:
Det humanistiske fakultet

Gyldighet: Informasjonen om bachelorprogram europastudier med fremmedspråk er gyldig for studieåret 2014/2015.