Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Drama og teater

Velkommen til studiestart 2017

Onsdag 16. august – Immatrikulering og faddergrupper

Kl. 9.30: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Torsdag 17. august – Vrimledag

Kl. 10.00 – 15.00: Vrimledag på Dragvoll:

Spennende foredrag om å være ny student, og nyttige tips om blant annet studentøkonomi og mat på studentbudsjett. Møt studentorganisasjoner og -foreninger på stand.

Fredag 18. august – Obligatorisk orienteringsmøte for drama og teater

Kl. 11.15 – 12.00 : Obligatorisk orienteringsmøte

Sted: BlackBox (rom 8394) - Institutt for kunst- og medievitenskap

OBS! Vi gjør oppmerksom på at det er obligatorisk oppmøte på orienteringsmøtet.

Dersom du ikke møter opp risikerer du å miste studieplassen din. Vennligst ta kontakt med instituttet dersom du blir forhindret: kontakt@ikm.ntnu.no

 

Onsdag 23. august - "Meet and Greet" med de fagansatte på drama og teater

Kl. 12.00 –  14.00 : "Meet and greet" med de fagansatte på drama og teater 

Sted: BlackBox (rom 8394) - Institutt for kunst- og medievitenskap 

Vi inviterer alle nye drama og teater studenter til et uformelt fag-sosialt treff med de fagansatte. Målet er at studenter og undervisere treffes og blir litt bedre kjent før undervisningen starter.  

 

Nyttig å vite

Politiattest

Dette studiet krever politiattest. Du kan levere politiattesten i resepsjonen til Institutt for kunst- og medievitenskap, eller du kan sende den pr post til: Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU, 7491 Trondheim.

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Om bachelorstudiet i drama og teater

Hvordan har scenekunsten utviklet seg gjennom tiden? Hva kjennetegner drama og teater i ulike deler av verden? Hvordan skaper man en forestilling både på og bak en scene? Hvordan gjør vi drama og teater relevant i dag?

Vi tilbyr et unikt 3-årig studieprogram for deg som ønsker en praktisk-teoretisk tilnærming til drama og teater.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor drama og teater er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Bachelorprogram drama og teater tar sikte på å gi et grunnlag for arbeid som drama- og teaterpedagog, i organisasjoner og institusjoner hvor en arbeider med spill og formidling av spill til barn, ungdom og det frivillige kulturliv, innenfor kulturadministrasjon og innenfor ulike medier.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Fordypningen i drama og teater bestårav syv obligatoriske emner på til sammen 97,5 sp. I tillegg kommer obligatoriske fellesemner, et fag 2 på 60 sp, og en valgfri del.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ikm.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3

 


Thu, 23 Mar 2017 14:26:52 +0100
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Bachelor i drama og teater
Studieprogramkode: BDRAMA
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194 439
Undervisningsform: Heltid

Institutt for kunst- og medievitenskap
Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)

Gyldighet: Informasjonen om bachelorprogram drama og teater er gyldig for studieåret 2017/2018.