Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Drama og teater

Dramastudenter foto: Kim Ramberghaug

Om bachelorstudiet i drama og teater

Hvordan har teateret utviklet seg som kommunikasjonsmiddel opp gjennom tidene? Hvordan lager man en forestilling? Hva er forskjellen på å lage en forestilling for unge og for voksne? Hvordan tolker man et manus?  Hvordan kan man skape og formidle mening som når fram til publikum? 

Dette er studiet for deg som ønsker både teoretisk og praktisk tilnærming til drama- og teaterfaget.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor drama og teater er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Bachelorprogram drama og teater tar sikte på å gi et grunnlag for arbeid som drama- og teaterpedagog, i organisasjoner og institusjoner hvor en arbeider med spill og formidling av spill til barn, ungdom og det frivillige kulturliv, innenfor kulturadministrasjon og innenfor ulike medier.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Fordypningen i drama og teater bestårav syv obligatoriske emner på til sammen 97,5 sp. I tillegg kommer obligatoriske fellesemner, et fag 2 på 60 sp, og en valgfri del.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: ikm-studier@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3

 


Tue, 15 Mar 2016 13:49:44 +0100
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Bachelor i drama og teater
Studieprogramkode: BDRAMA
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194 439
Undervisningsform: Heltid

Institutt for kunst- og medievitenskap
Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)

Gyldighet: Informasjonen om bachelorprogram drama og teater er gyldig for studieåret 2016/2017.