Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Drama og teater

Dramastudenter foto: Kim Ramberghaug

Velkommen til studiestart 2016

Tirsdag 16. august – Immatrikulering og faddergrupper

Kl. 9.15: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Onsdag 17. august – Vrimledag

Kl. 10.00 – 15.00: Vrimledag på Dragvoll:

Få tips fra erfarne studenter, delta i rebusløp, møt studentorganisasjoner og studieveiledere.

Gratis lunsj.

Torsdag 18. august – Obligatorisk orienteringsmøte for drama og teater

Kl. 11.15  - 12.00: Obligatorisk orienteringsmøte -  BlackBox

OBS! Vi gjør oppmerksom på at det er oblogatorisk oppmøte på orienteringsmøtet.

Dersom du ikke møter opp risikerer du å miste studieplassen din. Vennligst ta kontakt med instituttet dersom du blir forhindret : ikm-studier@hf.ntnu.no. 

Nyttig å vite

Politiattest

Du kan levere politiattesten i resepsjonen til Institutt for kunst- og medievitenskap, eller du kan sende den pr post til: Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU, 7491 Trondheim.

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Examen philosophicum (ex.phil):

Informasjon om emnet, timeplan og orienteringsmøter.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Om bachelorstudiet i drama og teater

Hvordan har teateret utviklet seg som kommunikasjonsmiddel opp gjennom tidene? Hvordan lager man en forestilling? Hva er forskjellen på å lage en forestilling for unge og for voksne? Hvordan tolker man et manus?  Hvordan kan man skape og formidle mening som når fram til publikum? 

Dette er studiet for deg som ønsker både teoretisk og praktisk tilnærming til drama- og teaterfaget.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor drama og teater er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Bachelorprogram drama og teater tar sikte på å gi et grunnlag for arbeid som drama- og teaterpedagog, i organisasjoner og institusjoner hvor en arbeider med spill og formidling av spill til barn, ungdom og det frivillige kulturliv, innenfor kulturadministrasjon og innenfor ulike medier.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Fordypningen i drama og teater bestårav syv obligatoriske emner på til sammen 97,5 sp. I tillegg kommer obligatoriske fellesemner, et fag 2 på 60 sp, og en valgfri del.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: ikm-studier@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3

 


Tue, 15 Mar 2016 13:49:44 +0100

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Bachelor i drama og teater
Studieprogramkode: BDRAMA
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194 439
Undervisningsform: Heltid

Institutt for kunst- og medievitenskap
Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)

Gyldighet: Informasjonen om bachelorprogram drama og teater er gyldig for studieåret 2016/2017.