Bachelor, treårig

Dansevitskap - bachelor

Dansende studenter ved NTNU

Om studieprogrammet

På bachelorprogrammet i dansevitskap utdannar vi framtidas dansevitere. Fagmiljøet i dansevitskap ved NTNU har høg kompetanse innanfor norsk tradisjonsdans, norsk og internasjonal scenedans og selskapsdans.

Du trenes i å analysere og skrive ned dans, og du lærer om historie og tradisjoner innan ulike danseformer.  Du får også trent danseferdigheit i blant anna folkedans og kreativ dans.


Opptakskrav og søknad

Det er ett opptak hvert tredje år. Det vil ikkje vere opptak til bachelorprogram dansevitskap hausten 2015.

Opptakskravet er generell studiekompetanse. På dansevitskap vil søkjarar i tillegg verte bedd om å sende skriftleg dokumentasjon på all formell og uformell danseaktivitet til NTNU under handsaming av opptaket.

Sjå om du kvalifiserer for opptak og informasjon om å søkje opptak på studieprogrammet si opptaksside.


Jobbmoglegheiter

Utdanninga gir kompetanse for arbeid ved arkiv for folkemusikk, folkedans eller dans allment. Utdanninga gir også kompetanse for arbeid innan kulturadministrasjon og lignande. Faget er studieretningsfag i vidaregåande skule.


Studiet si oppbygging

Bachelorprogrammet er treårig og er på 180 studiepoeng (sp). Det er satt saman av obligatoriske emne i dansevitskap på tilsaman 90 sp, fellesemne (ex.phil., ex.fac. og perspektivemne), støttefag (45 sp) og valfrie emne.


Studierettleiing

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: musikk@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 73 00

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Idrettssenteret, 4. etasje


Fri, 11 Sep 2015 11:06:40 +0200

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Bachelor
Varighet: 3 år (også egna som deltidsstudium)
Adgangsavgrensing: Ja
Søknadsfrist: Det vil ikkje vere opptak til bachelorprogram dansevitskap hausten 2015.
Stad: Trondheim

Institutt:
Institutt for musikk
Tlf.: 73 59 73 00
Epost: dansevitskap@hf.ntnu.no

Fakultet:
Det humanistiske fakultet

Gyldigheit: Informasjonen om bachelorprogram dansevitenskap er gyldig for studieåret 2013/2014.