Bachelor, treårig

Dansevitskap - bachelor

Dansende studenter ved NTNU

Om studieprogrammet

På bachelorprogrammet i dansevitskap utdannar vi framtidas dansevitarar og folkedansarar.  Fagmiljøet i dansevitskap ved NTNU har høg kompetanse innanfor den norske tradisjonsdansen, scenedansen og selskapsdansen.


Opptak

Det er ett opptak hvert tredje år. Det vil ikkje vere opptak til bachelorprogram dansevitskap hausten 2013. På dansevitskap vil søkjarar verte bedd om å sende skriftleg dokumentasjon på all formell og uformell danseaktivitet til NTNU under handsaming av opptaket.

Sjå om du kvalifiserer for opptak og informasjon om å søkje opptak på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmoglegheiter

Utdanninga gir kompetanse for arbeid ved arkiv for folkemusikk, folkedans eller dans allment. Utdanninga gir også kompetanse for arbeid innan kulturadministrasjon og lignande. Faget er studieretningsfag i vidaregåande skule.


Studiet si oppbygging

Bachelorprogrammet er treårig og er på 180 studiepoeng (sp). Det er satt saman av obligatoriske emne i dansevitskap på tilsaman 90 sp, fellesemne (ex.phil., ex.fac. og perspektivemne), støttefag (45 sp) og valfrie emne.


Studierettleiing

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: musikk@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 73 00

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Idrettssenteret, 4. etasje

 

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Bachelor
Varighet: 3 år (også egna som deltidsstudium)
Adgangsavgrensing: Ja
Søknadsfrist: Det vil ikkje vere opptak til bachelorprogram dansevitskap hausten 2014.
Søknadsfrist for enkeltemne: 15. mai for studieåret 2013/2014.
Søknad, enkeltemne: Søknadsweb

Institutt:
Institutt for musikk
Tlf.: 73 59 73 00
Epost: dansevitskap@hf.ntnu.no

Fakultet:
Det humanistiske fakultet

Gyldigheit: Informasjonen om bachelorprogram dansevitenskap er gyldig for studieåret 2013/2014.

Bilde av verktøy - illustrerer at Innsida er et verktøy for studenter.Nyttig å vite for nye studenter

Innsida er inngangen til alt om dine studier. Du får brukernavn og passord når du aktiverer brukerkontoen din.