BACHELORPROGRAM 3-årig, Trondheim

Bevegelsesvitenskap

– Om studiet

Bevegelsesvitenskap fokuserer på problemstillinger om kroppens bevegelser i dagliglivet, både relatert til arbeidsliv og fritidsaktiviteter, samt bredde- og toppidrett.

oksygenopptak, ergometersykkel

Bevegelsesvitenskap er studiet av menneskets fysiske aktivitet. Kroppens bevegelser studeres i et tverrfaglig perspektiv, som kombinerer og integrerer helsefaglige, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige aspekter ved fysisk aktivitet.

Grunnleggende fagområder som

  • anatomi
  • fysiologi
  • biomekanikk
  • motorikk
  • epidemologi

relateres til prestasjonsevne og trening. Det fokuseres på enkeltindivider og grupper på forskjellige prestasjonsnivå, i alle aldersgrupper og med ulik helsetilstand. Kunnskap om både individuelle og kollektive ferdigheter formidles gjennom teorier og resultater basert på vitenskapelige forskningsmetoder.

Hvorfor velge bevegelsesvitenskap?

Bevegelsesvitenskap passer for deg som er interessert i praktisk, teoretisk og vitenskapelig arbeid innen idretts-, helse- og bevegelsesvitenskap.