BACHELORPROGRAM 3-årig, Trondheim

Bachelor i bevegelsesvitenskap

– Studiemiljø

Undervisning

Overgangen fra videregående skole, med klasseromsundervisning, til store forelesningssaler er merkbar. Du vil imidlertid få tett oppfølging individuelt og i grupper underveis i studiet. Studiet har også en del faste elementer. Du skal følge fastlagte forelesninger og aktiviteter som støtter opp din egen læring, og alle emner (fag) har faste faglærere og assistenter (viderekomne studenter).

Undervisningen i bevegelsesvitenskap foregår først og fremst ved forelesninger. I tillegg vil det være praktiske øvinger i emnene. Disse gruppeøvingene gjør at du blir bedre kjent med de andre studentene som studerer bevegelsesvitenskap.

Sosiale tilbud

Du må selv ta kontakt med medstudenter, organisere din egen studiehverdag, og finne ut av plikter og hjelpemidler. Det er likevel en del sosiale tilbud både innenfor studiene og gjennom NTNUI - studentenes eget idrettslag.

Utdanning i utlandet

Du kan også velge å ta deler av utdanningen i utlandet, gjennom utvekslingsavtaler med høgskoler og universiteter over hele verden. Studieoppholdet i utlandet vil utgjøre en integrert del av bachelorgraden. Se lenke i venstremenyen for mer informasjon om delstudier i utlandet.

Studiemiljø