BACHELORPROGRAM 3-årig, Trondheim

Bachelor i bevegelsesvitenskap

– Opptak til masterprogram

En bachelorgrad i bevegelsesvitenskap gir grunnlag for å søke om opptak til følgende masterprogram ved NTNU:

 

Du kan også søke om opptak til andre masterprogram ved NTNU, men for disse vil opptaksgrunnlaget vurderes individuelt for hver søker. Dette gjelder følgende masterprogram:

 

 


Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Søknadsfrist 1. mars

For deg med utenlandsk utdanning (utenfor Norden)