Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Bachelor i bevegelsesvitenskap

Studenter i bevegelsesvitenskap. Foto: Lena Knutli

Velkommen til studiestart 2017

Studiestart for bachelor i bevegelsesvitenskap er onsdag 16. august. Denne dagen er delt i tre deler:

  • Immatrikulering del 1 - for alle nye studenter ved NTNU: Campus Gløshaugen klokken 0930
  • Immatrikulering del 2 - for alle  nye studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap: Campus Øya klokken 1230
  • Orienteringsmøte for bachelor i bevegelsesvitenskap: Auditorium KA11 i Kunnskapssenteret på Campus Øya klokken 1345.

Det er obligatorisk oppmøte på orienteringsmøtet for bachelor i bevegelsesvitenskap. 

Mer informasjon om studiestart finnes du ved å klikke på lenken i overskriften.


Om bevegelsesvitenskap

Bevegelsesvitenskap er studiet av menneskets fysiske aktivitet. Kroppens bevegelser studeres i et tverrfaglig perspektiv, som kombinerer og integrerer helsefaglige, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige aspekter ved fysisk aktivitet.

Bevegelsesvitenskap passer for deg som er interessert i praktisk, teoretisk og vitenskapelig arbeid innen idretts-, helse- og bevegelsesvitenskap.


Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 100 studenter. Se hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter

Jobbmulighetene er allsidige. Det er mange som får jobb innen idrettsbevegelsen, som trenere og ledere. Enkelte har fått jobb innen offentlig forvaltning. Et annet arbeidsmarked er behandling og rehabilitering i helsesektoren, hvor motorisk testing og fysisk trening er vektlagt. Utdanningen kvalifiserer også for jobber innen fitness-industrien og innen friluftsliv og naturopplevelser.


Studiets oppbygning

Bachelorprogram i bevegelsesvitenskap er på 180 studiepoeng, og gjennomføres normalt på 3 år (6 semester). Studieprogrammet består av fem semester med obligatoriske innføringsemner og faglig fordypning, og ett semester med valgfrie emner.


Studieveiledning

Kontakt gjerne vår studieveileder 
Nora Ford
E-post: nora.ford@ntnu.no
Tlf. 72 82 07 00

Tue, 27 Jun 2017 14:32:37 +0200
Fakta

Gradsnavn: Bachelor i bevegelsesvitenskap
Studieprogramkode: BBEV
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194 440
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)

Informasjonens gyldighet: 2017/2018