Årsstudium 1-årig, Trondheim

Sosiologi

Om sosiologi

Sosiologi er vitenskapen om mønstrene og prosessene i samfunnslivet, og handler om hvordan mennesker påvirker hverandre og dermed er med og former de små og store fellesskapene de tilhører. Sosiologer studerer den enkeltes situasjon og utvikling under forskjellige sosiale vilkår, og forholdene innenfor og mellom grupper, organisasjoner, institusjoner og samfunn.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 20 studenter. For studieåret 2016/2017 var opptaksgrensen 44,2 i førstegangsvitnemålskvoten og 50,4 i ordinær kvote.

Se hvordan du søker opptak.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i sosiologi består av 60 studiepoeng og er normert til ett år (to semester). Det består av emner fra fordypningen i sosiologi.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@iss.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 04

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 9, nivå 5.


Fakta

Studieprogramkode: ÅSOS
Studiepoeng: 60
Studiekode: 194 240

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Studiested: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april 

Informasjonen gjelder for inneværende studieår