Ingeniør/masterprogram 2-årig, Ålesund

Simulering og visualisering

– Søk opptak

Opptakskrav: Bachelorgrad i ingeniørfag eller tilsvarende utdanning. Fordypning i matematikk tilsvarende 30 studiepoeng. Søkere med 20 studiepoeng matematikk kan også søke. Søker vil da bli individuelt vurdert for opptak. Manglende matematikkemne på 10 studiepoeng må tas tidlig i masterstudiet.  Det forventes at studenten har noe kunnskaper i programmering.

Søknad: Lokalt opptak
Velg «Internasjonale masterprogram» på NTNU Søknadsweb.

Søknadsfrist: 1. mars

Studiepoeng: 120

Dette er et internasjonalt masterprogram.

Karaktergrensen for opptak til masterstudiet er normalt C i snitt.

Fakta

Gradsnavn: Master i simulering og visualisering
Studiepoeng: 120
Studieprogramkode: 880MVS
Undervisningsspråk: Engelsk

Institutt for IKT og realfag

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 1. mars

Søk opptak

Du registrerer søknad på lokal søknadsweb.

Søk opptak