Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Bioteknologi

– Læringsmål

Kunnskaper

  • om bioteknologiske prinsipper og teknikker, samt moderne instrumentelle analyser.

Ferdigheter

  • kunne forstå og beherske relevante bioteknologiske teknikker og metoder.
  • kunne anvende aktuell kunnskap og teknologi fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.

Generell kompetanse

  • ha innsikt i relevante etiske problemstillinger innenfor det bioteknologiske fagfeltet og se det i en samfunnsmessig sammenheng.
  • kunne planlegge og gjennomføre bioteknologiske produksjonsprosesser og analyser på en etisk og juridisk forsvarlig måte.
  • kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og større prosjekt alene og som deltaker i gruppe og følge de retningslinjer som gjelder for slike arbeidskrav.
  • kjenne til forsknings- og innovasjonsarbeid innen bioteknologi.