Årsstudium 1-årig, Ålesund

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

– Søk opptak

Opptakskrav: Fullført og bestått VG1 og VG2 for yrkesfaglig utdanningsprogram eller generell studiekompetanse eller grunnskole og minimum fem års yrkespraksis/utdanning.

Søknad: Lokalt opptak. Fristen er 15. april.

Fakta

Gradsnivå: Årsstudium
Studiepoeng: Ingen
Undervisningsform: Heltid

Institutt for IKT og realfag

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på lokal søknadsweb.

Søk opptak