Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Sykepleie

Student smiler til eldre pasient i sykeseng

Om sykepleie

Sykepleierutdanningen i Ålesund har nært samarbeid med helsetjenesten og gode praksisstudieplasser. Det nære samarbeidet mellom lærer og student gir deg et godt grunnlag for å møte de utfordringer sykepleiere møter i et moderne samfunn.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse).

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2016-2017 var opptaksgrensen for dette studieprogrammet 39,6 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 45 poeng i ordinær kvote. 


Jobbmuligheter

Gjennom sykepleierutdanningen vil du bli kvalifisert for sykepleierfaglig arbeid i alle deler av helsetjenesten. Behandling, omsorg og pleie er hovedområder innenfor sykepleierens kompetanse.


Studiets oppbygging

Bachelor i sykepleie er en treårig profesjonsutdanning som gir 180 studiepoeng, likt fordelt mellom teori- og praksisstudier. Studiet er basert på Rammeplan for sykepleierutdanning og Forskrift til rammeplanen, fastsatt av Kunnskapsdepartementet i 2008. Fullført studie danner grunnlag for å søke autorisasjon som sykepleier. 

Gjennom studiet får studenten teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter som danner grunnlag for profesjonsutøvelse som sykepleier. Studiet er bygd opp med en veksling mellom teoretiske og praktiske studier. De praktiske studiene foregår i institusjon og hjemmebaserte helsetjenester i kommunehelsetjenesten, medisin og kirurgi i spesialisthelsetjenesten og psykisk helsearbeid i både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Vi legger vekt på studentaktive læringsformer og har et høyteknologisk øvings- og simuleringssenter som brukes i undervisningen gjennom hele studiet.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i sykepleie
Studieprogramkode: 050SY
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 056
Undervisningsform: Heltid

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Poenggrenser 2016: 
Førstegangsvitnemål: 39,6   
Ordinær: 45

Informasjonen gjelder for inneværende studieår. 

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak