Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Dataingeniør

Studenter på bedriftsbesøk

Om dataingeniør

Det er stort behov for godt kvalifiserte dataingeniører. Mange virksomheter og hele bransjer er inne i en endringstid med digitalisering, og det utvikles stadig ny teknologi som skaper spennende muligheter for innovasjon. Programmering og systemutvikling er krevende og engasjerende, og i en jobb som dataingeniør vil du være med å forme framtida.


NTNU tilbyr i tillegg:


Opptakskrav

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse) og matematikk R1+R2 og fysikk 1, 1-årig forkurs for ingeniørfag eller 2-årig teknisk fagskole (rammeplan 98/99). Dersom du ikke oppfyller opptakskravene til denne utdanningen, kan du søke opptak til Y-veien, TRES eller forkurs.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2017-2018 kom alle i førstegangsvitnemålskvoten inn. I ordinær kvote var opptaksgrensen 40,2 poeng.


Jobbmuligheter

Aktuelle yrker er: IT-leder, programmerer, systemutvikler eller leder for utviklingsprosjekter. Dataingeniører arbeider også ofte med rådgivning eller salg. 


Studiets oppbygging

Valgfagene og bacheloroppgaven i siste studieår vil gi deg muligheter for spesialisering i ulike retninger. Ingeniørstudiet er tilrettelagt for å ta et halvår (femte semester) ved et annet studiested i Norge eller i utlandet.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag, data
Studieprogramkode: 004DA
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 840
Undervisningsform: Heltid

Institutt for IKT og realfag

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Poenggrenser 2017:
Førstegangsvitnemål: Alle
Ordinær: 40,2 poeng

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.