Timeplanene er flyttet til en tab emnesidene for det enkelte emnet på www.ntnu.no/studier/emnesok

Our timetables have been moved to a tab in the coursepage for your course found at www.ntnu.edu/studies/coursesearch