Velkommen til Smartlog!

SMARTLOG er et nettverk for spredning av forskning og praksis innenfor fagfeltene verdikjedestyring og produksjonslogistikk. SMARTLOGs visjon er å tilføre norsk industri høy internasjonal kompetanse om produksjonslogistikk og verdikjedestyring.

Gjennom å invitere bedrifter til medlemskap har SMARTLOG formidlet resultater og kunnskaper til norsk næringsliv siden 2002. SMARTLOG-arrangementene har typisk 30-150 deltakere, hvorav omkring 80 % kommer fra industribedrifter og resten fra akademia. Det er rom for flere bedrifter som ønsker å ligge i forskningsfronten på logistikk!

Trykk her for å melde deg inn i SMARTLOG.

 

Aktuelt

Manufacturing Network 4.0 Workshop

Workshopen rund Industri 4.0 konseptet var arrangert av Produksjonsledelse gruppen, NTNU på NTNU Trondheim 10. mai. Workshopen gikk av stabelen med god deltakelse fra både partnerbedriftene Ekornes, Kleven, Pipelife og Brunvoll, og fagmiljøet. NTNU Trondheim og Ålesund, Høgskolen i Molde og SINTEF. Partnerbedriftene spilte inn ideer og ønsker knyttet til case. Etter flere spennende foredrag, etterfulgt av produktivt gruppearbeid, ble partnere enige om konkrete forskningsoppgaver i prosjektet.

Takk til alle deltakere som bidro til at denne whorkshopen ble en sukssess!

 

Seminar om Quick Response Manufacturing – lean for kundeorientert produksjon 22 juni

Onsdag 22 juni organiserer NTNU et Smartlog seminar om Quick Response Manufacturing (QRM). Vi har invitert Aldert van der Stoel fra Nederland for å fortelle hva QRM går ut på og hvordan QRM implementeres i praksis. Seminaret arrangeres i samarbeid med Erasmus+ prosjekt EuroLEAN +. Fullstendig invitasjon med påmeldings detaljer finner du her. Meld deg nå - det er førstemann til mølla!

 

Kick-off av EET+ prosjekt i Warsaw

Bildet er fra første samling for studenter fra TU Berlin, Uni Warzawa, Politecnico di Milano og NTNU (produktutvikling og produksjon) som deltar på et europeisk prosjekt. Superflinke studenter skal designe og utvikle neste generasjon waste handling system som leveranse i et felles europeisk masteremne.

 

Siste nyheter om EuroLEAN+ prosjekt i SIU-magasinet

Erasmus+ prosjekt EuroLEAN+, et strategisk partnerskap mellom NTNU og universitetene og industrielle partnere fra Nederland, Belgium og Tyskland, har hatt god fremgang siden oppstarten i høsten 2015. Prosjektet handler om utvikling av metoder for effektiv kundetilpasset småskalaproduksjon - 'customized lean'. EuroLEAN+ koordineres av fagmiljøets førsteamanuensis Erlend Alfnes og forsker Pavan Sriram. Les artikkelen om prosjektet i den siste utgaven av SIU (Senter for Internasjonalisering og Utdanning) - magasinet her.

 

Lean Produksjon: etter- og videreutdanningskurs våren 2016

NTNU Videre sammen med fagruppen Produksjonsledelse arrangerer et etter- og videreutdanningskurs Lean produksjon (PK6023). I dette kurset gir ved innsikt i prinsipper, metoder og verktøy for å skape en Lean virksomhet. Med basis i Toyota Production System gir kurset praktisk kunnskap som spesielt er godt egnet for engineering, produksjon og logistikk. Les mer om kurset herDen første samlingen tok sted 7.-9. mars på Inst. for produksjons- og kvalitetsteknikk. Her er bildet av glade deltakere sammen med faglærere på den første dagen.

 

.

 

 

 

Avslutning av CALM prosjektet

Den 25. februar ble avslutningskonferansen for prosjektet CALM avholdt i Lodz, Polen med stor suksess. Tittelen var "Towards modern education -A new approach to learning and teaching logistics and management".  Les mer om konfernasen og se bilder her.

 

IWAMA 2016

International Workshop of Advanced manufacturing and Automation (IWAMA) skal holdes 10.-11. november ved University of Manchester, UK. Konferansen skal dekke alle aspekter av produksjon og automatisering. Du kan se Call for Papers her, og laste ned template ved å klikke her.

 

NOFOMA 2016

Nordic Logistics Research Network NOFOMA konferansen skal holdes 9-10. juni ved Turku School of Economics, Finland. Konferansen skal dekke alle aspekter av logistikk og verdikjedestyring. NORDLOG PhD seminar arrangeres 8. juni. 1. Call for Papers kan du se her.

 

Sun, 15 May 2016 18:34:12 +0200

Fyll tanken med kunnskap!

Lærelysten? Planlegg din videreutdanning nå!

Etter og videreutdanning

NTNU tilbyr hvert semester en rekke kurs innen verdikjedestyring, produksjonslogistikk og lean. Kursene og studiene er fleksible og tilpasset deg som er i jobb. Se NTNU Videre for kursoversikt og påmeldingsfrister.

Master i global produksjonsledelse

2-årig master spesielt utviklet for studenter med 3-årig ingeniørutdanning. Studieprogrammet gir deg kompetanse med en kombinasjon av emner innenfor ingeniørvitenskap, strategi, industriell økonomi, produksjon, logistikk og teknologiledelse. Du vil tilegne deg et bredt og sammensatt kunnskapsspekter som kombinerer teknologi og ledelse med et globalt perspektiv. Se mer informasjon på NTNUs nettsider.

 

Aktuelle linker

Norges Forskningsråd

NTNU

NTNU Produksjonsledelse

NCEI

www.better-operations.com

LOGMA

Forskningsmag. Gemini

 

Kontaktinformasjon

SMARTLOG
NTNU Valgrinda
Inst. for produksjons- og kvalitetsteknikk

7491 Trondheim

Prosjektleder

Jan Ola Strandhagen

Prosjektkoordinator

Natalia Swahn

@SMARTLOG_Norge