Årets happening for realfagslærere i Trøndelag:

Realfagkonferansen 2012

26. april 2012 ble Realfagskonferansen avholdt i Realfagbygget på Gløshaugen. 250 lærere fra alle trinn deltok, og ble tilbudt forelesninger, demonstrasjoner, workshops og lab-aktiviteter for alle realfag og alle skoletrinn. 

 

Digitale utgaver av en del av presentasjonene: