Aktuelt

28th Conference of the European Health Psychology Society, Innsbruck, Austria

Beate André med innlegg på den 28th Conference of the European Health Psychology Society, Innsbruck, Austria, "Beyond prevention and intervention: increasing well-being".

28th Conference of the European Health Psychology Society, Innsbruck, Austria

Beate André med innlegg på den 28th Conference of the European Health Psychology Society, Innsbruck, Austria, "Beyond prevention and intervention: increasing well-being".

 

Innlegget var om arbeidskultur ved en sykehusavdeling og hadde tittelen «Work culture among healthcare personnel in a palliative medicine unit»


Besøk ved University of Canberra og Austratilan National University

Monica Lillefjell, Ruca Maass og Geir Arild Espnes presenterte senteret under et seminar ved University of Canberra (UoC), Faculty of Health, 29 Januar 2013, og ved Australian National...

Besøk ved University of Canberra og Austratilan National University

Monica Lillefjell, Ruca Maass og Geir Arild Espnes presenterte senteret under et seminar ved University of Canberra (UoC), Faculty of Health, 29 Januar 2013, og ved Australian National University (ANU), Research School of Psychology, 30 January 2013.

Presentasjonene fikk god mottakelse begge steder, og ble koblet opp til presentasjoner fra forskningsgruppene ved begge universitetene.

Vi håper dette vil bidra til varig forskningssamarbeid med flere forskere ved begge institusjonene.

Bokkapittel fra Gørill Haugan

Gørill Haugan har skrevet et kapittel i en bok på NOVA INTERNATIONAL PUBLISHER med tittelen: Beyond moey: the social roots for helath and well-being. Haugan har skrevet: Chapter 10....

Bokkapittel fra Gørill Haugan

Gørill Haugan har skrevet et kapittel i en bok på NOVA INTERNATIONAL PUBLISHER med tittelen: Beyond moey: the social roots for helath and well-being.

Haugan har skrevet: Chapter 10. Life Satisfaction in Cognitively Intact Long-Term Nursing-Home Patients: Symptom Distress, Well-Being and Nurse-Patient Interaction.


Den 3. nasjonale konferansen om helsefremmende arbeidsplasser

7. og 8. mai arrangerte senteret sammen med STAMI den 3. nasjonale konferansen om helsefremmende arbeidsplasser (HEFA konferansen). Konferansen ble avholdt på Lillestrøm med 380 engasjerte...

Den 3. nasjonale konferansen om helsefremmende arbeidsplasser

7. og 8. mai arrangerte senteret sammen med STAMI den 3. nasjonale konferansen om helsefremmende arbeidsplasser (HEFA konferansen). Konferansen ble avholdt på Lillestrøm med 380 engasjerte deltakere. Foredragsholdere fra Sveits, Nederland, Danmark og Norge la fram forskningsbasert kunnskap om jobbengasjement, positive faktorer, helsefremmende strategier, arbeidsglede samt rapporter, ulike intervensjoner og hvordan få til helsefremmende prosesser i kunnskapsintensive organisasjoner, sykehus og virksomheter. For mer informasjon se: http://www.ntnu.no/hefakonferansen


Det 2dre Internasjonale Forumet for Forskning på helsefremming organisert av senteret i Trondheim 25.-27. august ble en stor suksess

Teorier om helsefremming, pågående forskning og praksi ble intenst diskutert i to og en halv dag. Bildet er fra en paneldabatt om framtidige utfordringer i forskning på...

Det 2dre Internasjonale Forumet for Forskning på helsefremming organisert av senteret i Trondheim 25.-27. august ble en stor suksess

Teorier om helsefremming, pågående forskning og praksi ble intenst diskutert i to og en halv dag.

Konferansefoto

Bildet er fra en paneldabatt om framtidige utfordringer i forskning på helsefremming. I pane let satt Professor Magnus Sverke, University of Stockholm, Professor Helen Berry, University of Canberra, Professor Ilona Kickbush, Graduate Institute of International and Development Studies, Professor Maurice Mittelmark, University of Bergen og Professor Bengt Lindström, NTNU.

For å bli mer informer om hva som forehikk i forumet klikk inn på www.ntnu.edu/healthforum

Presentasjoner fra forumet er nå lagt ut på konferansens nettside.


International Health Promotion Forum:
"Next Health"
25.-27. august 2014 i Trondheim

Next Health

Kontakt oss

 

E-post:
ish@svt.ntnu.no
shf@hist.no

Telefon:
Leder:
Professor Geir Arild Espnes
901 65 153

Nestleder:
Professor Monica Lillefjell
907 76 570

Besøksadresse:
NTNU Dragvoll
Bygg 11, nivå 5

Postadresse:
Senter for helsefremmende forskning
7491 Trondheim