Visste du at:

helsefremming søker etter å finne ressurser for helse mens forebygging søker å unngå sykdom?

Aktuelt

Don Byrne og Bjarne Bruun Jensen er to nye ”Visiting Professors” ved Senter for helsefremmende forskning, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Professor Don Byrne kommer fra Australian National University. Han er æresdoktor ved NTNU. Professor Bjarne Bruun Jensen , er leder ved Steno Health Promotion Center, Steno Diabetes Center...

Don Byrne og Bjarne Bruun Jensen er to nye ”Visiting Professors” ved Senter for helsefremmende forskning, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Professor Don Byrne kommer fra Australian National University. Han er æresdoktor ved NTNU.
Professor Bjarne Bruun Jensen, er leder ved Steno Health Promotion Center, Steno Diabetes Center i Gentofte, Danmark.  
Vi ønsker våre visiting professors velkommen til oss!


Forbigående fatigue

Fatigue er et velkjent problem hos brystkreftpasienter som får strålebehandling. Doktorgradsarbeidet til Randi Johansen Reidunsdatter viser en klar økning av fysisk utmattelse mens pasienten er...

Forbigående fatigue

Fatigue er et velkjent problem hos brystkreftpasienter som får strålebehandling. Doktorgradsarbeidet til Randi Johansen Reidunsdatter viser en klar økning av fysisk utmattelse mens pasienten er til behandling og rett etterpå, men at symptomene er forbigående for de fleste brystkreftpasienter.

Reidunsdatter er ansatt ved HiST. Det er også en artikkel i Pusterommet.


Marianne Kvande i media med forskningen sin

NRK har skrevet om stipendiat Marianne Nilsen Kvandes forskning: Religiøse får mindre sosial støtte Forskning ved NTNU i Trondheim slår fast at personer som synes religion er...

Marianne Kvande i media med forskningen sin

NRK har skrevet om stipendiat Marianne Nilsen Kvandes forskning:

Religiøse får mindre sosial støtte

Forskning ved NTNU i Trondheim slår fast at personer som synes religion er berikende, opplever mindre sosial støtte enn personer som har et mer distansert forhold til religion.

Ny rapport - Helse og livskvalitet i Malvik kommune

Rapport 2013/01: Helse og livskvalitet i Malvik kommune 2012 - LEV VEL skrevet av Monica Lillefjell, Ruca Maass og Geir Arild Espneskom i februar 2013.

Ny rapport - Helse og livskvalitet i Malvik kommune

Rapport 2013/01: Helse og livskvalitet i Malvik kommune 2012 - LEV VEL skrevet av Monica Lillefjell, Ruca Maass og Geir Arild Espneskom i februar 2013.

ARK - Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser

ARK - Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser ARK - Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser - er nå avsluttet som prosjekt og overlevert til NTNU for videre utvikling og drift av...

ARK - Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser

ARK - Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser - er nå avsluttet som prosjekt og overlevert til NTNU for videre utvikling og drift av database, utsending og spørreskjema og opplæring av prosessveiledere.

Dokumentasjon og informasjon om ARK ligger på nettsidene www.ntnu.no/ark

International Health Promotion Forum:
"Next Health"
25.-27. august 2014 i Trondheim

Next Health

Kontakt oss

 

E-post:
mail@svt.ntnu.no
shf@hist.no

Telefon:
Leder:
Professor Geir Arild Espnes
901 65 153

Nestleder:
Førsteamanuensis Monica Lillefjell
907 76 570

Besøksadresse:
NTNU Dragvoll
Bygg 11, nivå 5

Postadresse:
Senter for helsefremmende forskning
7491 Trondheim