Aktuelt


Ny viktig artikkel på Mental Helse fra Nina Helen Mjøsund m.fl.

Nina Helen Mjøsund og Geir Arild Espnes fra Senteret har sammen med andre forskere publisert artikkelen "Mental health as perceived by persons with mental disorders – an interpretative phenomenological analysis study" i International Journal of Mental Health Promotion.
 

Ny rapport fra Arbeidsmiljø og klimaundersøkelser (ARK) by Undebakke, Innstrand, Anthun og Christensen 

Ny rapport fra ARK. se
 

Marianne Nielsen Kvandes forsking omtales i det Amerikanske nyhetsbrevet Crossroads…

Marianne Nielsen Kvandes artikkel “Do optimism and pessimism mediate the relationship between religious coping and existential well-being? Examining mechanisms in a Norwegian population sample” som er publisert i International Journal for the Psychology of Religion (25(2): 130-151 ) omtales i det nyeste nummeret av Crossroads…: Newsletter of the Center for Spirituality, Theology & Health Volume 4 Issue 11 May 2015.
 

Ilona Kickbusch nytt medlem i Senterets Advisory Board

Ilona Kickbusch har akseptert en utnevning til boardmedlem. Kickbush har arbeidet i mange år for WHO, men er mest kjent som Ottawa Charterets «mor».
 

Senterets nestleder blir ny prorektor ved Høgskolen i Sør Trøndelag

Senterets nestleder, Professor Monica Lillefjell, tiltrer 1. august som ny prorektor ved Høgskolen i Sør Trøndelag. Hennes ansvarområde vil bli forsking og innovasjon.  Ny nestleder for Senteret vil bli oppnevnt i Senterstyrets junimøte.

 

Sun, 24 May 2015 10:40:26 +0200

Kontakt oss 

E-post:
ish@svt.ntnu.no
shf@hist.no

Telefon:
Leder:
Professor Geir Arild Espnes
mob: 901 65 153

Nestleder:
Professor Monica Lillefjell
mob: 907 76 570

Besøksadresse:
NTNU Dragvoll
Bygg 11, nivå 5

Postadresse:
Senter for helsefremmende forskning
7491 Trondheim

Rapporter

 

Health Promotion - Theory and Practice
Redaktør: Siw Tone Innstrand

Rapport 2012/01

Den kulturelle dørstokkmila
Et bidrag til kartlegging av kultur- og fritidsinteresser blant hjemmeboende menn i alderen 70+ i Trondheim kommune.

Rapport 2011/06
Kunnskapsbasert folkehelsearbeid
Kartlegging av kunnskapsgrunnlag, pågående satsninger samt forsknings- og kompetansebehov i folkehelsearbeidet lokalt og regionalt.

Rapport 2011/05
Selvhjelpsgrupper
Et oppfølgingstilbud for deltakere ved Enhet for Raskere Tilbake Betania Malvik

Rapport 2011/04
Alkoholbruk i Stjørdal kommune - en kunnskapsoversikt

Rapport 2011/03
Folkehelse: Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen

Rapport 2011/2
Fysisk aktivtet, folkehelse og samhandling
Innherredsmodellen - Trinn 1
Kunnskapsoversikt

Rapport 2011/01
Kulturdeltakelse og helse
Den kulturelle spaserstokken, arena for kulturell deltakelse for seniorer i Trondheim kommune