Visste du at helsefremming søker etter å finne ressurser for helse mens forebygging søker å unngå sykdom?

Aktuelt

Det 2dre Internasjonale Forumet for Forskning på helsefremming organisert av senteret i Trondheim 25.-27. august ble en stor suksess

Teorier om helsefremming, pågående forskning og praksi ble intenst diskutert i to og en halv dag. Bildet er fra en paneldabatt om framtidige utfordringer i forskning på...

Det 2dre Internasjonale Forumet for Forskning på helsefremming organisert av senteret i Trondheim 25.-27. august ble en stor suksess

Teorier om helsefremming, pågående forskning og praksi ble intenst diskutert i to og en halv dag.

Konferansefoto

Bildet er fra en paneldabatt om framtidige utfordringer i forskning på helsefremming. I pane let satt Professor Magnus Sverke, University of Stockholm, Professor Helen Berry, University of Canberra, Professor Ilona Kickbush, Graduate Institute of International and Development Studies, Professor Maurice Mittelmark, University of Bergen og Professor Bengt Lindström, NTNU.

For å bli mer informer om hva som forehikk i forumet klikk inn på www.ntnu.edu/healthforum

Presentasjoner fra forumet er nå lagt ut på konferansens nettside.


Senterets Monica Lillefjell deltar i debatt med Arbeidsminister Robert Eriksen

Monica Lillefjell deltok torsdag 10.9. i debatt med Arbeidsministeren.  Monica framholdt spesielt mangel på forskingskunnskap på positive arbeidsmiljøressurser,  problemet med...

Senterets Monica Lillefjell deltar i debatt med Arbeidsminister Robert Eriksen

Monica Lillefjell deltok torsdag 10.9. i debatt med Arbeidsministeren. 

Monica framholdt spesielt mangel på forskingskunnskap på positive arbeidsmiljøressurser,  problemet med anbudsordningen når det gjaldt oppfølging mennesker som faller ut av arbeidslivet, og på samme vis med forsking, samt behovet for bedre samordning av ressurer for å få unge ut i arbeid.


Bokkapittel fra Gørill Haugan

Gørill Haugan har skrevet et kapittel i en bok på NOVA INTERNATIONAL PUBLISHER med tittelen: Beyond moey: the social roots for helath and well-being. Haugan har skrevet: Chapter 10....

Bokkapittel fra Gørill Haugan

Gørill Haugan har skrevet et kapittel i en bok på NOVA INTERNATIONAL PUBLISHER med tittelen: Beyond moey: the social roots for helath and well-being.

Haugan har skrevet: Chapter 10. Life Satisfaction in Cognitively Intact Long-Term Nursing-Home Patients: Symptom Distress, Well-Being and Nurse-Patient Interaction.


Tildeling av midler

Tildeling av midler Nylig fikk Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) tildelt midler fra Norges Forskningsråd via Strategiske høgskoleprosjekt til å gjennomføre prosjektet "Health...

Tildeling av midler

Nylig fikk Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) tildelt midler fra Norges Forskningsråd via Strategiske høgskoleprosjekt til å gjennomføre prosjektet "Health Promotion - Worthwhile? Reorienting community health care services". I samarbeid med Trondheim kommune skal HiST over tre år (2015-2017) skaffe forskningsbasert kunnskap innen tre områder av kommunehelsetjenesten; 1) skolehelsetjenesten, 2) frisklivssentraler og 3) Livsgledesykehjem. To PhD-stipendiater skal tilsettes i hvert område, i alt seks personer. Prosjektet er basert på det teoretiske rammeverket Salutogenese, hvor fokus rettes mor ressurser for helse framfor risiko for sykdom. Forskningen skal foregå i Senter for helsefremmende forskning.


Omtale av artikkel i Crossroads

Artikkelen Religiosity and Social Support in Norway av Kvande MN m.fl. får omtale i Crossroads - Newsletter of the Center for spirituality, Theology & Health, Vol 4 2014. Link til...

Omtale av artikkel i Crossroads

Artikkelen Religiosity and Social Support in Norway av Kvande MN m.fl. får omtale i Crossroads - Newsletter of the Center for spirituality, Theology & Health, Vol 4 2014.

Link til omtale: http://origin.library.constantcontact.com/download/get/file/1101522678717-57/CSTH+NewsletterJuly+2014.pdf


International Health Promotion Forum:
"Next Health"
25.-27. august 2014 i Trondheim

Next Health

Kontakt oss

 

E-post:
mail@svt.ntnu.no

shf@hist.no

 

Telefon:
Leder:

Professor Geir Arild Espnes

901 65 153

 

Nestleder:

Førsteamanuensis Monica Lillefjell
907 76 570

 

Besøksadresse:

NTNU Dragvoll
Bygg 11, nivå 5

 

Postadresse:

Senter for helsefremmende forskning NTNU/HIST
7491 Trondheim