Aktuelt

Konferanse

Nå er registreringen åpen til konferanse i helsefremmende forskning. Besøk gjerne nettsidene for mer informasjon https://www.ntnu.edu/healthforum/healthforum

Konferansen arrangeres fra 28.-30. september 2016 i Trondheim.

Velkommen!

 

Utlysning av stipendiatstilling:

Stipendiat i helsevitenskap ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

 

En helt ny video som beskriver storprosjekt PRACTA er nå tilgjengelig på PRACTA-web-siden.

 

Senteret får forskningsgruppe i Helsefremmende lokalsamfunn (HeLo) på Campus Gjøvik. 

Fra møte på Gjøvik 20-21.1.16. Fra venstre: Kari, Rucca, Øyfrid og Kirsti. (Geir, Geir Arild og Arne var ikke tilstede denne gang).
Les mer her.

 

En liten oppdatering fra arbeidet til Randi Reidunnsdatter den siste tiden

Medarrangør av konferansen KreftRehab 2015.

Poster på KreftRehab 2015 om «Brystkreftpasienters fysiske aktivitetspraksis- utfordringer i forskningsdesign».

Artikkel «Fatigue og seneffekter etter brystkreft» i Brystkreftforeningens medlemsblad Athene, 3 utgave 2015, nettside til medlemsbladArtikkelen er ikke elektronisk hvis man ikke abonnerer på bladet, men ligger vedlagt.

Kronikk i Adresseavisen 7.novenber 2015, for å markere at det var 120 år siden røntgenstrålene ble oppdaget. 

Vitenskapelig artikkel «A randomized study of the effect of patient positioning on setup reproducibility and dose distribution to organs at risk in radiotherapy of rectal cancer patients.”

 

 

Fem Senterprosjekter ble presentert på Personalseminar for Fakultet for helse- og soisialvitenskap, HiST.
Presentasjonene er informative og du kan se dem her:

 

Ny kronikk fra Kirsti Sarheim Anthun

Les Sentrets Kirsti Sarheim Anthuns kronikk om arbeidslykke i Aftenposten.
 

Trude Arntsen, Malvik kommune, forteller om hvilken betydning Senteret og Lev Vel har hatt for utvikling av Malvik-stien

Trude Arntsen forteller deltagerne fra Kunnskap til handling i Trøndelag om hvordan Lev Vel undersøkelsen i Malvik gjennomført av Senteret har fått direkte betydning for utvikling av tilgangen til friluftsliv og adgangen til sjøen i Malvik. 
Innbyggerne i Malvik mente at dette hadde stor betydning for folkehelsa, sammen med at det ville være en fin møteplass for befolkninga.

Se også Facebook-siden til Lev vel i Malvik.
Malvik prosjektet, bilde


Kronikker fra 7. og 9. november 

Les kronikken "I Røntgens fotspor" skrevet av Nina Hanger, Kristin Rambech, Randi Johansen Reidunsdatter og Beathe Sitter.
Og kronikken 
"Alder ingen hindring" av Kirsti Sarheim Anthun og Siw Tone Innstrand.

 

Ny forskningsartikkel fra Marianne Kvande m. Fl.

Marianne Kvande har fått publisert en artikkel i SAGE Open om kirkedeltagelse og religiøse erfaringer og sammenhenger med trivsel for norske kvinner og menn

Marianne Kvande, bilde

 

 

 

 

Fri, 12 Feb 2016 13:40:33 +0100 

E-post:
ish@svt.ntnu.no
shf@hist.no

Telefon:
Leder:
Professor Geir Arild Espnes
Nestleder:
Professor Siw Tone Innstrand

Besøksadresse:

NTNU Dragvoll
Bygg 11, nivå 5

Postadresse:
Senter for helsefremmende forskning
7491 Trondheim

Facebook     Twitter