Fakultet for samfunnsfag og teknologiledelse

Studier Psykologisk institutt


 

Psykologi omhandler studiet av adferd og opplevelse hos mennesker og dyr, der deres egenskaper søkes forklart gjennom teorier basert på observasjon og måling. Ved Psykologisk institutt er forskning og undervisning i faget bygget opp med hovedvekt på fem ulike perspektiver: biologisk psykologi, kognitiv psykologi, sosialpsykologi, personlighetspsykologi og utviklingspsykologi.

Har du spørsmål om våre studier? Ta kontakt med en av våre studieveildere:

Studieveileder for årsstudium og bachelor:
Studieveileder for masterprogrammene:
Studieveileder for psykologutdanningen:
Studieveileder for Ph.d.-programmet i psykologi: