Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for psykologi


Fotomontasje: studenter

Har du interesse for psykologi og ønsker å studere i Trondheim?

Institutt for psykologi, NTNU kan tilby studier i psykologi på bachelornivå og masternivå, videre også profesjonsstudiet i psykologi (psykologutdanning) og doktorgradsutdanning.

Instituttet holder til i landlige omgivelser ved NTNUs campusområde på Dragvoll. Institutt for psykologi er fra 01.01.2017 ett av sju institutt ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. 


Informasjon til nye studenter ved Institutt for psykologi - Studiestart høst 2017

Kontakt

Telefon: +47 73 59 19 60     

E-post: kontakt@ips.ntnu.no

Besøksadresse: Bygg 12, Nivå 5
Institutt for psykologi, Dragvoll

Postadresse: Institutt for psykologi NTNU

7491 Trondheim

Ansatte ved Institutt for psykologi

Om instituttet


Følg instituttet på sosiale medier: 

Institutt for psykologi på Facebook Facebook

 Twitter