Faggruppe for skoleutvikling og utdanningsledelse

Faggruppe for skoleutvikling og utdanningsledelse har som primær oppgave å utvikle og formidle handlingsorientert kunnskap for utvikling av skolen. Vi gjør dette gjennom forskning som responderer på problemstillinger som skolen og sentrale myndigheter reiser og gjennom undervisning rettet inn mot skoleledere. Vi bistår også skoler og skoleeiere i utviklingsarbeid.

Vårt hovedfokus er på ledelse, skoleutvikling, organisering av læreres arbeid og læringsprosesser i skolen. Vi arbeider tverrfaglig, og faggruppa har kompetanse innenfor pedagogikk, organisasjonslære, kunnskapsledelse, sosiologi, statistikk og filosofi. Flere av oss har mange års erfaring fra skolen.


Kontaktinformasjon

Telefon:
73 59 19 90

Kontakt:
Forskningsleder: Thomas Dahl
Administrasjon: Trine Holter

Besøksadresse

Campus Moholt

Jonsvannsveien 82
7050 Trondheim