Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Program for lærerutdanning

Program for lærerutdanning (PLU) er et institutt ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT)Vår virksomhet omfatter lærerutdanning på alle nivå (grunnutdanning, oppfølging av nyutdannede lærere, etter- og videreutdanning), skolelederutdanning, doktorgradsutdanning, universitetspedagogikk og forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot skole, klasserom og verksted.

Program for lærerutdanning er lokalisert på NTNUs nye campus Moholt i Jonsvannsveien 82. Du finner vår ekspedisjon i bygg C, 3. etg.

Kontakt

Ansatte ved instituttet

Telefon: +47 73 59 19 90

Faks: +47 73 59 10 12

E-post: post@plu.ntnu.no

Studieveiledning: plu-veiledning@plu.ntnu.no

Besøksadresse: Jonsvannsveien 82, Trondheim

Åpningstider: 09.00–11.30, 12.00–14.00

Postadresse: Program for lærerutdanning, NTNU, 7491 Trondheim

Om instituttet

Skoleutvikling og utdanningsledelse

Skolebasert kompetanseutvikling


 Følg PLU på Facebook!