Program for l?rerutdanning

Campus Moholt. Foto.

Program for l?rerutdanning (PLU) er et institutt ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT). V?r virksomhet omfatter l?rerutdanning p? alle niv? (grunnutdanning, oppf?lging av nyutdannede l?rere, etter- og videreutdanning), skolelederutdanning, doktorgradsutdanning, universitetspedagogikk og forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot skole, klasserom og verksted.

Program for l?rerutdanning er lokalisert p? NTNUs nye campus Moholt i Jonsvannsveien 82. Du finner v?r ekspedisjon i bygg C, 3. etg.


V?r virksomhet

Grunnutdanning

Oppf?lging av nyutdannede l?rere

Etter- og videreutdanning for l?rere

Skolelederutdanning - videreutdanning innen skoleledelse

Ph.d. i profesjonsforskning med innretning mot l?rerutdanning og skole

Nasjonal forskerskole for l?rerutdanning (NAFOL)

Skoleutvikling og utdanningsledelse

Seksjon for universitetspedagogikk (Uniped)


Arrangementer ved PLU

Program for l?rerutdanning

Telefon:

+47 73 59 19 90

Faks:

+47 73 59 10 12

E-post:

post@plu.ntnu.no

Studieveiledning:

plu-veiledning@plu.ntnu.no

Bes?ksadresse:

Campus Moholt

Jonsvannsveien 82

Postadresse:

NTNU

Program for l?rerutdanning

7491 Trondheim