Program for lærerutdanning

Program for lærerutdanning (PLU) er et institutt ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT). Vår virksomhet omfatter lærerutdanning på alle nivå (grunnutdanning, oppfølging av nyutdannede lærere, etter- og videreutdanning), skolelederutdanning, doktorgradsutdanning, universitetspedagogikk og forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot skole, klasserom og verksted.

Program for lærerutdanning er lokalisert på NTNUs nye campus Moholt i Jonsvannsveien 82. Du finner vår ekspedisjon i bygg C, 3. etg.


Arrangementer ved PLU

Program for lærerutdanning


Telefon: +47 73 59 19 90

Faks: +47 73 59 10 12

E-post: post@plu.ntnu.no

Studieveiledning: plu-veiledning@plu.ntnu.no

Besøksadresse: Jonsvannsveien 82, Trondheim

Postadresse:
NTNU
Program for lærerutdanning
7491 Trondheim


 Følg PLU på Facebook!