Program for lærerutdanning

Program for lærerutdanning (PLU) er et institutt ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT).

Vår virksomhet omfatter  lærerutdanning på alle nivå (grunnutdanning, oppfølging av nyutdannede lærere, etter- og videreutdanning), skolelederutdanning, doktorgradsutdanning, universitetspedagogikk, og forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot skole, klasserom og verksted.

Program for lærerutdanning flytter til campus Moholt

Program for lærerutdanning flytter til ny campus i Jonsvannsveien 82 (TØH-bygget på Moholt) før påske. Flyttingen tar til 7. april. Vi regner med å være på plass på campus Moholt tirsdag 22. april.

Undervisningen foregår på Dragvoll ut vårsemesteret

Det er i første omgang bare de ansatte ved Program for lærerutdanning som flytter til Moholt. All undervisning ved Program for lærerutdanning vil foregå på Dragvoll som planlagt, uavhengig av instituttets flytting.

Tilgjengelighet – hvordan får du tak i oss?

For studenter vil flyttingen først og fremst merkes ved at de ansatte ved PLU vil være mindre tilgjengelig under flyttingen. Telefoner og kontorer vil være utilgjengelig i en periode. Vi anbefaler derfor å ta kontakt med oss på e-post i flytteperioden.

Vi vil i tillegg ha en studiekonsulent på plass på Dragvoll i kortere perioder i forbindelse med uteskole, FOU-konferanse og samlinger på FPPU og masterprogrammene i april-mai. Informasjon om kontortid og -sted vil bli annonsert på Innsida og ved oppslag i PLUs gamle ekspedisjon på Låven.

Innlevering av eksamensbesvarelser

Eksamensbesvarelser skal leveres ved Program for lærerutdannings nye ekspedisjon i Jonsvannsveien 82. Ekspedisjonen befinner seg i bygg C, 3. etg.

Eksamensbesvarelser kan eventuelt sendes i posten.

Vår postadresse er som før:

Program for lærerutdanning
NTNU
7491 Trondheim

Illustrasjon - Program for lærerutdanning

Vår virksomhet

Grunnutdanning

Oppfølging av nyutdannede lærere

Etter- og videreutdanning for lærere

Skolelederutdanning - videreutdanning innen skoleledelse

Ph.d. i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole

Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL)

Skoleutvikling og utdanningsledelse

Seksjon for universitetspedagogikk (Uniped)


Program for lærerutdanning

Telefon: +47 73 59 19 90
Faks: +47 73 59 10 12
Epost: post@plu.ntnu.no

Studieveiledning:
plu-veiledning@plu.ntnu.no

Besøksadresse:
Låven, Dragvoll gård
7491 Trondheim

Postadresse:
NTNU
Program for lærerutdanning
7491 Trondheim

Logo - FoU i praksis

Konferansen FoU i praksis arrangeres ved NTNU våren 2015.