Program for lærerutdanning

Program for lærerutdanning. Foto: Alex Strømme

Program for lærerutdanning (PLU) er et institutt ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT). Vår virksomhet omfatter lærerutdanning på alle nivå (grunnutdanning, oppfølging av nyutdannede lærere, etter- og videreutdanning), skolelederutdanning, doktorgradsutdanning, universitetspedagogikk og forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot skole, klasserom og verksted.

Program for lærerutdanning er lokalisert på NTNUs nye campus Moholt i Jonsvannsveien 82. Du finner vår ekspedisjon i bygg C, 3. etg.


Vår virksomhet

Grunnutdanning

Oppfølging av nyutdannede lærere

Etter- og videreutdanning for lærere

Skolelederutdanning - videreutdanning innen skoleledelse

Ph.d. i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole

Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL)

Skoleutvikling og utdanningsledelse

Seksjon for universitetspedagogikk (Uniped)


Program for lærerutdanning

Telefon: +47 73 59 19 90
Faks: +47 73 59 10 12
Epost: post@plu.ntnu.no

Studieveiledning:
plu-veiledning@plu.ntnu.no

Besøksadresse:
Campus Moholt
Jonsvannsveien 82

Postadresse:
NTNU
Program for lærerutdanning
7491 Trondheim

Arrangementer ved PLU