Siste publikasjoner ved Pedagogisk institutt

Artikler publisert i 2015

Bossaert, Goele; De Boer, A; Frostad, Per; Pijl, Sip Jan; Petry, Katja. (2015).Social participation of students with special educational needs in different educational systems. Irish Educational Studies, 34(1), 43-54.

Federici, Roger Andre; Skaalvik, Einar Melgren; Tangen, Truls Nilsen.(2015) Students’ Perceptions of the Goal Structure in Mathematics Classrooms: Relations with Goal Orientations, Mathematics Anxiety, and Help-Seeking Behavior. International Education Studies, 8(3).

Frostad, Per; Pijl, Sip Jan; Mjaavatn, Per Egil. (2015). Losing All Interest in School: Social Participation as a Predictor of the Intention to Leave Upper Secondary School Early. Scandinavian Journal of Educational Research 2015 ;Volum 59.(1) s. 110-12

Moen, Frode; Federici, Roger Andre; Abrahamsen, Frank Eirik. (2015). Examining possible relationship between athlete burnout and mindfulness, stress, and school- and sport performances. The International Journal of Coaching Science, 9(1). 

Moen, Frode; Federici, Roger Andre; Abrahamsen, Frank Eirik. (2015). Examining possible relationships between self-determination and burnout among junior athletes in sport. The International Journal of Coaching Science  

Olsen, Bent (2015). Foregribelsens dialektik: ”skolens” nærvær i børnehavens pædagogiske værdiunivers. Nordisk Barnehageforskning.

Olsen, Bent. (2015). Magi & modernitet: et studie af overgange og overgangsritualer i moderne pædagogik. Social kritik : tidsskrift for social analyse og debat.

Olsen, Bent. (2015). Power & opinions: Educational values among a staff of educators. Professions and Professionalism.

Olsen, Bent. (2015). Sammenhænge mellem social oprindelse og pædagogiske smagsprofiler blandt personalet i danske daginstitutioner PART II. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab (3).

Olsen, Bent. (2015). Sammenhænge mellem social oprindelse og pædagogiske smagsprofiler blandt personalet i danske daginstitutioner PART III. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab 2015 (3)

Olsen, Bent. (2015). Sammenhænge mellem social oprindelse og pædagogiske smagsprofiler blandt personalet i danske daginstitutioner PART IV. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab

Schofield, Daniel; Kupiainen, Reijo P. (2015). Young People’s Narratives of Media and Identity: Mediagraphy as Identity Work in Upper Secondary School. Nordicom Review, 36(1)

Skaalvik, Einar Melgren; Federici, Roger Andre; Klassen, Robert. (2015). Mathematics achievement and self-efficacy: Relations with motivation for mathematics. International Journal of Educational Research

Vettenranta, Soilikki (2015). Crisis Communication and the Norwegian Authorities. 22 July and the Chernobyl Disaster - Two Catastrophes, Dissimilar Outcomes. Nordicom Review, 36(1)

Bøker 2015

Griffiths, Morwenna; Hoveid, Marit Honerød; Todd, Sharon; Winter, Christine. (2015).
Re-Imagining Relationships in Education. Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-118-94473-8. 201 s. 

Skaalvik, Einar & Skaalvik, Sidsel. (2015). Motivasjon for læring. Universitetsforlaget. ISBN 978-8-215-02489-9. 136 s.

Artikler publisert i 2014

Buvik, Karin; Cold, Birgit; Høyland, Karin; Ulleberg, Hans Petter. (2014). Internevaluering av skoleanlegg: fokus på funksjonelle og estetiske siderSINTEF Fag (14). ISBN 978-82-536-1373-4. 

Fauskevåg, Odin. (2014). Skjervheim i dag. Bedre Skole, (1), 52-56.

Federici, Roger Andre; & Skaalvik, Einar M. (2014). Students' Perceptions of Emotional and Instrumental Teacher Support: Relations with Motivational and Emotional Responses. International Education Studies, 7(1), 21-36.

Federici, Roger Andre; & Skaalvik, Einar M. (2014). Students' perception of instrumental support and effort in mathematics: The mediating role of subjective task values. Social Psychology of Education, 17(3), 527-540.

Figueiredo, Maria P.; Grosvenor, Ian; Hoveid, Marit Honerød; MacNab, Natasha. (2014). The Dynamic and Changing Development of EERA Networks. European Educational Research Journal (online), 13(4), 404-417. 

Frostad, Per; Pijl, Sip Jan; & Mjaavatn, Per Egil. (2014). Losing All Interest in School: Social Participation as a Predictor of the Intention to Leave Upper Secondary School Early. Scandinavian Journal of Educational Research, Publisert online: 05.06.2014. DOI: 10.1080/00313831.2014.904420

Griffiths, Morwenna; Hoveid, Marit Honerød; Winter, Christine; & Todd, Sharon. (2014). Special Issue: Re-imagining Relationships in Education: Ethics, Politics and Practices (Editorial). Journal of Philosophy of Education, 48(2), 3-4.

Hoveid, Marit Honerød. (2014). European Educational Research - Constraints and Possibilities. Studium Educationis, 15(1), 9-22.  

Hoveid, Marit Honerød; Keiner, Edwin; & Seddon, Terri. (2014). A 'Moot' for Educational Research in Europe? European Educational Research Journal, 13(2), 130-142. http://dx.doi.org/10.2304/eerj.2014.13.2.130

Hoveid, Marit Honerød; & Finne, Arnhild. (2014). You Have to Give of Yourself': Care and Love in Pedagogical Relations. Journal of Philosophy of Education, 48(2), 246-259.

Imsen, Gunn; Ramberg, Magnus Rye. (2014). Fra progressivisme til tradisjonalisme i den norske grunnskolen? Endringer i norske læreres pedagogiske oppfatninger i perioden 2001 - 2012. Sosiologi i dag, 44(4), 10-35.

Johansen, Vegard; Schanke, Tuva. (2014) Entrepreneurship projects and pupils' academic performance: A study of Norwegian secondary schools. European Educational Research Journal (online), 13(2), 155-166.

Karlsdottir, Ragnheidur; & Stefansson, Thorarinn. (2014). Development of handwriting proficiency in compulsory school children: A longitudinal study 1999-2005. The Icelandic Journal of Education, 23(1) 47-77.

Klomsten, Anne Torhild. (2014). Psykisk helse - inn på timeplanen! Bedre skole, (1), 10-14.

Mjaavatn, Per Egil. (2014). En enkel motorikktest med stor prediksjonsverdi? Kroppsøving, (1), 12-14.

Mjaavatn, Per Egil; & Frostad, Per. (2014). Tanker om å slutte på videregående skole: er ensomhet en viktig faktor? Spesialpedagogikk, 79(1), 48-55.

Moen, Frode; Federici, Roger Andre. (2014). The Coach-athlete relationship and Self-determination: Assessing an Athlete Centered Scale in sport. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 7(1).

Moen, Frode; Federici, Roger Andre; & Abrahamsen, Frank Eirik. (2014). Examining possible relationship between athlete burnout and mindfulness, stress, and school- and sport performances. International Journal of Coaching Science.

Moen, Frode; Federici, Roger Andre; & Skaalvik, Einar M. (2014). Junior Athletes' Goal Orientation, Motivation, and Emotional and Physical Exhaustion. The International Journal of Coaching Science, 8(1)

Moen, Frode; & Kvalsund, Ragnvald. (2014). Subjectivity about Communication in Different Learning Contexts in Sport. Operant Subjectivity, 37(3), 1–19. DOI: 10.15133/j.os.2014.008

Moen, Frode. (2014). Subjective Expectations among coaches and athletes about the coach role in sport. International Journal of Humanities and Social Science,4

Olsen, Bent. (2014). Mener du virkelig det. Fire værdiprofiler blandt personalet i børnehaverne. Gjallerhorn, 19, 34-46.

Olsen, Bent. (2014). Det er bare en overgang: riter og andre realiteter i børns afsked med børnehaven. Skolestart, 44(3), 4-5.

Olsen, Bent. (2014). Kunnskap og symbolsk dominans: en studie av kampen om barnehagen. PAIDEIA, 7, 6-14.

Pijl, Sip Jan; Frostad, Per & Mjaavatn, Per Egil. (2014). Students with special educational needs in secondary education: are they intending to learn or to leave? European Journal of Special Needs Education, nr 1, 2014, s 16-28.

Rokkones, Klara; & Saur, Ellen. (2014). Rapport 2 "Den tredje vei". Et kombinert opplæringsløp i skole og bedrift for lærekandidater med utgangspunkt i Helse- og oppvekstfag og Restaurant og matfag.

Schofield, Daniel. (2014). Young People Exploring Their Media Experiences: Mediagraphy as a Reflection Tool in Upper Secondary School. Nordic Journal of Digital Literacy, 9(2), 113-127. http://www.idunn.no/ts/dk

Skaalvik, Einar M.; & Skaalvik, Sidsel. (2014). Skolen som arbeidsplass. Bedre skole, (3), 10-15.

Skaalvik, Einar. M.; & Skaalvik, Sidsel. (2014). Teacher self-efficacy and perceived autonomy: Relations with teacher engagement, job satisfaction, and emotional exhaustion. Psychological Reports, 114(1), 1-10. 

Steinsholt, Kjetil. (2014). Det er det negative vi lærer av. Første steg, 2, 24-26.

Bøker 2014

Blossing, Ulf; Imsen, Gunn; Moos, Lejf. (2014). The Nordic Education Model. "A School for All" Encounters Neo-Liberal Policy. Springer Science + Business Media B.V. (ISBN 978-94-007-7124-6)

Imsen, Gunn. (2014). Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi. 5. utg. Universitetsforlaget (ISBN 978-82-15-02383-0)

Saur, Ellen. (2014). Utenforskap, inkludering og demokrati. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole. I Haugen og Hestbek (red.), Pedagogikk, politikk og etikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Steinsholt, Kjetil. (2014). Nysgjerrighetens pedagogikk. Akademika forlag (ISBN 978-82-321-0141-2)

Alle publikasjoner

 

Kontaktinfo Institutt for pedagogikk og livslang læring

Telefon: +47 73 59 19 50
Faks: +47 73 59 18 90
Epost: ped@svt.ntnu.no

Hjemmeside:
www.ntnu.no/ipl

Åpningstider:
     man-fre 12-15.
Besøksadresse:
   Loholt Allé 87, Pav. C, Dragvoll
   7491 Trondheim
Postadresse:
   NTNU
   Institutt for pedagogikk og livslang læring
   7491 Trondheim