Forskning ved Pedagogisk institutt

Ved Pedagogisk institutt drives det forskning over et bredt felt som omfatter disiplinene pedagogisk psykologi, pedagogisk filosofi, didaktikk, utdanningshistorie/historisk pedagogikk, pedagogisk sosiologi, spesialpedagogikk, og mediepedagogikk. Her kan du se de siste publikasjonene gjort av ansatte ved instituttet.

Nyopprettet forskningsgruppe: SIPP - Studies in Pedagogical Practices

Kontakt oss

Telefon: +47 73 59 19 50
Faks: +47 73 59 18 90
Epost: ped@svt.ntnu.no
Hjemmeside: 
www.ntnu.no/ped

Åpningstider:
man-fre 12-15.

Besøksadresse:
Loholt Allé 87, Pav. C, Dragvoll
7491 Trondheim

Postadresse:
NTNU
Pedagogisk institutt
7491 Trondheim