Forskning ved Pedagogisk institutt

Ved Pedagogisk institutt drives det forskning over et bredt felt som omfatter disiplinene pedagogisk psykologi, pedagogisk filosofi, didaktikk, utdanningshistorie/historisk pedagogikk, pedagogisk sosiologi, spesialpedagogikk, og mediepedagogikk.

Kontaktinfo Pedagogisk institutt

Telefon: +47 73 59 19 50
Faks: +47 73 59 18 90
Epost: ped@svt.ntnu.no

Hjemmeside:
www.ntnu.no/ped

Åpningstider:
     man-fre 12-15.
Besøksadresse:
   Loholt Allé 87, Pav. C, Dragvoll
   7491 Trondheim
Postadresse:
   NTNU
   Pedagogisk institutt
   7491 Trondheim