Pedagogisk institutt

 

Våre studier

Årsstudium i pedagogikk

Bachelorprogram i pedagogikk

Masterprogram i pedagogikk innen studieretningene:

Etter- og videreutdanning (EVU):

PhD i pedagogikk

 

Vår forskning

Publikasjoner av ansatte ved Pedagogisk institutt

 

Hva er pedagogikk?

Pedagogikk handler om grunnleggende sider ved det å være menneske – hvordan vi lærer, kommuniserer og ikke minst om samspillet mellom individet og samfunnet. Faget er både teoretisk og praktisk, og tar for seg mange ulike aspekter som historiske perspektiv på skole og utdanning, filosofi, barndom, vennskap, medier, og utvikling.

Selv om mange har en mening og oppfatning om hva som er god læring og om hvordan gode læringssituasjoner bør tilrettelegges, er ikke dette det samme som å ha kunnskap og kompetanse innen pedagogikkfeltet. Det finnes ingen fasitsvar på pedagogiske spørsmål; ulike tider, ulike historiske og sosiale kontekster har gitt forskjellige svar. At pedagogiske problemstillinger kan tilnærmes og forklares ut fra flere ulike perspektiv gjør det til et spennende og utfordrende fagfelt.

Aktuelt

  • Pedagogisk institutt holder julestengt f.o.m. tirsdag 23. desember, og åpner igjen fredag 2. januar.
  • Semesterstart for våren 2015 er i uke 2. Timeplanene for vårsemesteret vil bli gjort tilgjengelig rundt midten av desember.
  • Lurer du på hva som er gitt til eksamen tidligere? Her finner du gamle eksamensoppgaver

Kontaktinformasjon Pedagogisk institutt

Telefon: +47 73 59 19 50
Faks: +47 73 59 18 90
Epost: ped@svt.ntnu.no

Hjemmeside:
www.ntnu.no/ped

Åpningstider:
man-fre 12-15.
Besøksadresse:
Loholt Allé 87, Pav. C, Dragvoll
7491 Trondheim
Postadresse:
NTNU
Pedagogisk institutt
7491 Trondheim

Tidsskriftet FoU i praksis

Tidsskriftet FoU i praksis kan du bestille på Akademias nettsider.