Pedagogisk institutt

Illustrasjonsbilde/FOTO

Pedagogikk er et viktig fag i dagens samfunn fordi det handler om grunnleggende sider ved det å være menneske – hvordan vi lærer, kommuniserer og ikke minst om samspillet mellom individet og samfunnet. I tillegg er pedagogikk både et teoretisk og praktisk fag, og det tar for seg mange ulike aspekter som historiske perspektiv på skole og utdanning, filosofi, barndom, vennskap, medier, og utvikling.

Alle har en mening om pedagogikk, om hva som er god læring og om hvordan gode læringssituasjoner bør tilrettelegges. Å ha meninger og oppfatninger om pedagogikk er imidlertid ikke det samme som å ha kunnskap og kompetanse innenfor pedagogikk. Det finnes ingen fasitsvar på pedagogiske spørsmål. Ulike tider, ulike historiske og sosiale kontekster har gitt forskjellige svar. At pedagogiske problemstillinger kan tilnærmes og forklares ut fra flere ulike perspektiv gjør det til et spennende og utfordrende fagfelt!

Studier
På alle nivå gir studiene i pedagogikk trening og kompetanse i kritisk refleksjon og analyse, både muntlig og skriftlig. Pedagogisk institutt har studietilbud på alle nivåer.Årsstudiet i pedagogikk er en integrert del av bachelorstudiet. Årsstudiet gir en innføring i fagets grunndisipliner og sentrale pedagogiske begreper. Bachelorstudiet bygger på årsstudiet og innebærer både en videreføring og utvidelse av det pedagogiske fagfeltet. Studentene vil få en innføring i vitenskapelig metode og de skal skrive en bacheloroppgave det siste semesteret. I mastergradsstudiet tilbyr vi spesialisering i utdanning og oppvekst, spesialpedagogikk og førskolepedagogikk. Vi tilbyr også et emne på masternivå i mediepedagogikk. Også innen etter og videreutdanning (EVU) tilbyr instituttet egne kurs og to masterprogram; spesialpedagogikk med studieretningene audiopedagogikk og synspedagogikk, og pedagogisk psykologisk rådgiving.

Aktuelt

Lurer du på hva som er gitt til eksamen tidligere? Her finner du gamle eksamensoppgaver.

Kontaktinfo Pedagogisk institutt

Telefon: +47 73 59 19 50
Faks: +47 73 59 18 90
Epost: ped@svt.ntnu.no

Hjemmeside:
www.ntnu.no/ped

Åpningstider:
     man-fre 12-15.
Besøksadresse:
   Loholt Allé 87, Pav. C, Dragvoll
   7491 Trondheim
Postadresse:
   NTNU
   Pedagogisk institutt
   7491 Trondheim

Tidsskriftet FoU i praksis

Tidsskriftet FoU i praksis kan du bestille på Akademias nettsider.