Pedagogisk institutt

 

Våre studier

Årsstudium i pedagogikk

Bachelorprogram i pedagogikk

Masterprogram i pedagogikk innen studieretningene:

Etter- og videreutdanning (EVU):

Ph.d. i pedagogikk

Vår forskning

Publikasjoner av ansatte ved Pedagogisk institutt

Forskningsprosjekt: Motivasjon, psykisk helse og frafall i skolen

Nyoppstartet forskningsgruppe: SIPP

To deltakere representerer Pedagogisk institutt i Forsker Grand Prix 2015! Kristine Øygardslia og Fride Flobakk forteller om konkurransen.

Hva er pedagogikk?

Pedagogikk handler om grunnleggende sider ved det å være menneske – hvordan vi lærer, kommuniserer og ikke minst om samspillet mellom individet og samfunnet. Faget er både teoretisk og praktisk, og tar for seg mange ulike aspekter som historiske perspektiv på skole og utdanning, filosofi, barndom, vennskap, medier, og utvikling.

Selv om mange har en mening og oppfatning om hva som er god læring og om hvordan gode læringssituasjoner bør tilrettelegges, er ikke dette det samme som å ha kunnskap og kompetanse innen pedagogikkfeltet. Det finnes ingen fasitsvar på pedagogiske spørsmål; ulike tider, ulike historiske og sosiale kontekster har gitt forskjellige svar. At pedagogiske problemstillinger kan tilnærmes og forklares ut fra flere ulike perspektiv gjør det til et spennende og utfordrende fagfelt.

Aktuelt

 

 

Kontaktinformasjon Pedagogisk institutt

Telefon: +47 73 59 19 50
Faks: +47 73 59 18 90
Epost: ped@svt.ntnu.no
Hjemmeside: 
www.ntnu.no/ped

Åpningstider:
man-fre 12-15.

Besøksadresse:
Loholt Allé 87, Pav. C, Dragvoll
7491 Trondheim

Postadresse:
NTNU
Pedagogisk institutt
7491 Trondheim

Tidsskriftet FoU i praksis

Tidsskriftet FoU i praksis kan du kjøpe hos fagbokforlaget.