Hva er Adressaparken

Teknologihovedstaden Trondheims nye uterom blir et levende laboratorium for forskning og innovasjon, testing av nye løsninger, arena for samfunnsdebatt og kunnskapsformidling koblet til kunst og teknologi.

Adressaparken ble etablert da Adresseavisen flyttet til nye lokaler på Verftstomta. Den teknologiske infrastukturen i Adressaparken er et samarbeid mellom Adresseavisen, Trondheim kommune og NTNU. Programkomiten koordinerer aktivitetene i parken. Parken er et laboratorium for forskere og studenter ved NTNU.

 

RGB Playspaces

Wendy Ann MansillaKunstner Wendy Ann Mansilla er engasjert for å lage Adressaparkens interaktive kunstinstallasjon i tunnelen:

RGB Playspaces

Ved bruk av LED lys-strimler og trykkfølsomme sensorer kan besøkende beveger seg rundt i tunnelen og skape sitt eget lys og lydbilde.

RGB Playspaces er støttet av Norsk kulturråd

Gruppebilde Team Parken

 

Visjon Adressaparken

Parken skal være en åpen arena for utprøving av nye uttrykk og nye, digitale fortellerformer. Den skal være et sted for lek, utforskning og læring – og for undring, opplevelse og rekreasjon.

Her skal alle besøkende kunne bli overrasket og begeistret, både gjennom det de opplever og det de kan være med på. Innhold og aktiviteter er basert på teknologi, medievirksomhet og kunst.

 

Hva skjer

Studentfilmen ELSYS

Hva skjer når man gir en gruppe med studenter et kamera og ber dem om å filme studentprosjektet sitt? Dette er deres historie.