Hva er Adressaparken

Teknologihovedstaden Trondheims nye uterom blir et levende laboratorium for forskning og innovasjon, testing av nye løsninger, arena for samfunnsdebatt og kunnskapsformidling koblet til kunst og teknologi.

Adressaparken ble etablert da Adresseavisen flyttet til nye lokaler på Verftstomta. Den teknologiske infrastukturen i Adressaparken er et samarbeid mellom Adresseavisen, Trondheim kommune og NTNU. Programkomiten koordinerer aktivitetene i parken. Parken er et laboratorium for forskere og studenter ved NTNU.

 

Synapses Expansion

Wendy Ann MansillaKunstner Wendy Ann Mansilla er engasjert for å lage Adressaparkens faste interaktive kunstinstallasjon gjennom tre år:

Synapses Expansion

Ved bruk av LED lys-strimler, tale og audiovisuelle projeksjoner skal Synapses Expansion transformere parken til en modell av den menneskelige hjerne som setter sammen tanker til en sammenhengende fortelling med audiovisuell informasjon.

Når besøkende beveger seg rundt i parken vil sensorer knyttet til teknologisk infrastruktur påvirke aktiviteten i kunstinstallasjonen.

Menneskelig aktivitet og Synapses Expansion vil sammen utgjøre et dagsaktuelt tema fra samfunnsdebatten.

 

Gruppebilde Team Parken

 

Visjon Adressaparken

Parken skal være en åpen arena for utprøving av nye uttrykk og nye, digitale fortellerformer. Den skal være et sted for lek, utforskning og læring – og for undring, opplevelse og rekreasjon.

Her skal alle besøkende kunne bli overrasket og begeistret, både gjennom det de opplever og det de kan være med på. Innhold og aktiviteter er basert på teknologi, medievirksomhet og kunst.

 

Hva skjer

  • Våren 2016: KIT Workshop rundt kunst, media og teknologi.

Studentfilmen ELSYS

Hva skjer når man gir en gruppe med studenter et kamera og ber dem om å filme studentprosjektet sitt? Dette er deres historie.