No 2 (2014)

Høstens utgave av Etikk i praksis er et temanummer om «etikkbølgen» innen yrkesutdanning og -praksis, altså tendensen til å gjøre etikk til et eksplisitt tema for fag, kurs, kodekser og retningslinjer innen ulike profesjoner og utdanningsløp. Den tematiske delen består av fire artikler som omhandler ulike yrkesgruppers møte med «etikkbølgen». I den åpne delen har vi to artikler: en som drøfter vårens store profesjonsetiske slag i norsk politikk, nemlig fastlegenes reservasjonsrett, og en som tar for seg en ofte oversett side ved global rettferdighet, nemlig de fattige landenes forpliktelser.

Table of Contents

Leder - Introduction

Siri Granum Carson, May Thorseth
1-3

Artikler - Articles

Morten Dige
4-22
Gunnel Colnerud
22-30
Elisabeth Gjerberg, Lillian Lillemoen, Anne Dreyer, Reidar Pedersen, Reidun Førde
31-49
Martin Blok Johansen
50-68
Morten Magelssen, Gard Olav Langeland
69–81

Åpen del - Open section

John Barugahare, Reidar K. Lie
82-96