NTNU Open Access Journals


Velkommen til NTNU Open Access Journals.

Universitetsbiblioteket har etablert tjenesten NTNU Open Access Journals for forskere og fagmiljøer ved NTNU som ønsker å starte opp fagfellevurderte Open Access-tidsskrifter, eller gjøre om allerede eksisterende tidsskrift til Open Access. NTNU Open Access Journals tilbyr en ferdig teknisk løsning for nettpublisering, mens det enkelte tidsskrift må stille med redaksjon, administrasjon og fagfeller. Open Access-tidsskrifter er fritt tilgjengelig på internett, og brukerne trenger derfor ikke abonnement for å kunne lese artiklene.

For mer informasjon, kontakt publishing@ub.ntnu.no

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter

DKNVS Skrifter 250 år i 2011

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter er en av verdens eldste løpende vitenskapelige skriftserie. Det første nummeret av Skrifter ble utgitt i 1761, året etter stiftelsen av Det Tronhiemske Selskab, som var benevnelsen fram til 1767.

I forbindelse med Skrifters 250-årsjubileum i 2011, har Spesialsamlingene på Gunnerusbiblioteket ved NTNU Universitetsbiblioteket, med bidrag fra DKNVS, digitalisert og publisert samtlige Skrifter fra 1761 til og med 1920, samt 2010-2011. Fram til 1906 er det brukt bokscanner, deretter er det brukt arkmaterscanner.

Dette gjør det nå mulig for alle interesserte til å se på en mengde godbiter som gir et unikt innblikk i Norges vitenskapshistorie.

View Journal | Current Issue | Register

Fauna norvegica

Fauna norvegica is an international journal focusing on Nordic fauna. In addition to faunistic studies, contributions concerning systematics and taxonomy, biogeography, biodiversity in order to describe abundance and distribution, as well as methodological development, are welcome. Submitted manuscripts will be considered for publication after peer review.

View Journal | Current Issue | Register

Norsk epidemiologi

Tidsskriftet Norsk epidemiologi utgis av Norsk forening for epidemiologi. Tidsskriftet kommer vanligvis med to regulære numre i året, der de fleste artiklene er innen et emne eller problemområde bestemt på forhånd. I tillegg kommer et årlig supplementnummer med sammendrag fra foreningens årlige konferanse, samt et varierende antall supplementnumre med doktorgradsavhandlinger. Tidsskriftets hovedmålgruppe er det generelle helsefaglige miljøet i Norge. Hovedformålet med temanumrene er å gi gode oversikter over status på aktuelle fagområder og også over hvilke fagmiljøer i Norge som arbeider innen disse områdene. Artiklene i tidsskriftet ligger generelt på et høyt faglig nivå og er skrevet av ledende personer innen de aktuelle fagfeltene i Norge. Styret vedtar temaene i tidsskriftet og utnevner gjesteredaktører. Alle medlemmer kan foreslå tema og redaktører.

View Journal | Current Issue | Register

CHIRONOMUS Journal of Chironomidae Research

The CHIRONOMUS Journal of Chironomidae Research is devoted to publishing peer-reviewed research articles related to all aspects of chironomid research. The journal also serves as an updated news bulletin for the Chironomidae research community. The journal is published annually in late fall, is open access, and can be downloaded freely from this website. All research articles submitted to CHIRONOMUS are subject to peer-review. The submission deadline for contributions to the newsletter is August 15. There are no page charges for manuscripts accepted for publication.

View Journal | Current Issue | Register