INNOVATIV UTDANNING - FAKULTET FOR NATURVITENSKAP

Seminarserie

– Vår 2017

Ønsker du inspirasjon til metoder du kan bruke i undervisningen? 

Våren 2017 inviterer vi vitenskapelig ansatte til inspirasjon, erfaringsdeling og gode ideer. Målet er økt læringsutbytte ved å sette studenten i sentrum. Seminarserien i innovativ utdanning skal være et talerør for vitenskapelig ansatte med et helt spesielt engasjement for nyskaping i undervisningen. De ønsker å dele sine erfaringer med deg.

Overordnet tema denne høsten er "Kollegialt samarbeid i undervisningen"

Ta med matpakken og kom, vi serverer kaffe og vaffel :)

Litteratur:

- Edström, K., & Kolmos, A. (2014). PBL and CDIO: complementary models for engineering education development. European Journal of Engineering Education39(5), 539-555:

CDIO

SEMBLY

Program

Seminarene er en gang i måneden.
Tid: kl.:11:15-12:00
Sted: Institutt for kjemisk prosessteknologi
Møterom er i kjemiblokk 5, romnr. 201 (K5-201)

 

 • Conceiving - Designing - Implementing - Operating (CDIO)
  An innovative educational framework for producing the next generation of engineers.
  How can CDIO impact programs and courses?
  By Associate Professor Reidar Lyng, SEED/UNIPED
  Wednesday 25th January 11:15-12:00
   
 • Activation of students in big classrooms
  By Associate Professor Frode Seland, Deptartment of Material Sciences and Engineering

  Thursday 23rd February 11:15-12:00
   
 • Curriculum Mapping: Connecting Learning Outcomes
  by Prof. Ragnhild E. Aune, Department of Materials Science and Engineering
  NB! New Date! Wednesday 29th March 11:15-12:00
  Thursday 30th March 11:15-12:00
   
 • Erfaringsdeling av piloter som har brukt Blackboard våren 2017
  av Professor ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap Eivind Almaas
  av Førstelektor Lillian Kråkmo ved Institutt for matematiske fag
  Torsdag 27. april 11:15-12:00
   
 • Utdanningsklinniken: workshopping individual teaching problems at the Dept of Biology
  By Professor Jonathan Wright and Associate Professor Richard Strimbech, Department of Biology
  Wednesday 24th May 11:15-12:00

About the seminars


Aktive studenter i storklasseundervisning

 - av førsteamanuensis ved Institutt for materialteknologi, Frode Seland

Prosjektet ble gjennomført våren 2016, hvor formålet var å øke studentinvolvering i fag med mange studenter ved å introdusere enkle og kostnadseffektive læringsteknikker. Tenke, diskusjons- og forklaringsoppgaver ble benyttet i varierende grad i timene for å gi studentene anledning til å diskutere og forklare relevante konsepter seg imellom og i plenum. Prosjektet ble etter hvert mer sentrert rundt bruken av programvaren Sembly for sjekkpunkter og mer aktive tilbakemeldinger. I presentasjonen vil det gis et kjapt innblikk i bruken av Sembly og hvilke muligheter dette programmet kan gi både forelesere og studenter. Prosjektet er knyttet opp mot, og har vært et supplement til, det strategiske undervisningsprosjektet VKR – Virtuelle Kjemiske Rom som ledes av nv-fakultetet.


Curriculum Mapping: Connecting Learning Outcomes

– by Prof. Ragnhild E. Aune, Department of Materials Science and Engineering

Learning outcomes can be implemented at the course or program level to assess student learning over multiple courses, and to monitor whether students have acquired the necessary knowledge and skills at one stage to be able to move onto the next. The learning outcomes of a program, however, provide the programs academic vision. In view of this, the best learning outcomes address course-specific learning within the context of a student’s broader educational experience. One way to contribute to a coherent learning experience is to align course outcomes, when appropriate, with program priorities.

At the program level, learning outcomes are often necessarily vague to allow for flexibility in their implementation and assessment. Consequently, in order to be effectively applied at the local level of a course, they must be reformulated. Similarly, learning outcomes from individual courses may be extrapolated and generalized in order to create program wide learning outcomes. Both of these processes are most frequently accomplished through a technique called “Curriculum Mapping” which will be presented and discussed in the seminar.


Presentations