Innovativ utdanning - Fakultet for naturvitenskap

Seminarserie høst 2017

Møterom: Hele seminarserien vil foregå på Kalvskinnet Teknologibygget - rom KA-TBU102

 

Tirsdag 12. september kl. 11:15 - 12:00

Hvilke tjenester tilbyr Multimediasenteret?: Av Morten Nyutstumo -  førstekonsulent ved Avdeling for utdanningskvalitet

Enkle grep med bruk av video i Blackboard: Hvordan kan Collaborate avlaste arbeidshverdagen min?: Av Steinar Hov, prorektor for utdanning ved NTNU Gjøvik og prosjektleder ved Enhet for teknologistøttet læring


Mandag 25. september kl. 11:15 - 12:00

Video som gode læringsbjekter: Hva er det som gjør de gode?: Forskningsbasert produksjon av video og erfaringer fra Institutt for matematiske fag.

Av Mette Langaas, professor ved Institutt for matematiske fag og Rolf Jonas Persson, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning i samarbeid med Erik Wattengård, førstekonsulent ved Avdeling for utdanningskvalitet.


Onsdag 25. oktober kl. 11:15 - 12:00

Erfaringer med bruk av enkle egenproduserte videoer i undervisningen: Bruk av video i undervisningen for bioingeniørene. 

Av Eli Kjøbli, førstelektor ved Institutt for bioingeniørfag, Lars G. Landrø, instituttleder og universitetslektor ved Institutt for bioingeniørfag og Marta Berge, universitetslektor ved Institutt for bioingeniørfag


Torsdag 30. november kl. 11:15 - 12:00

Bruk av video i forbindelse med laboratoriekurs: e-læring og flipped classroom.

Av Sahar Olsen, universitetslektor ved Institutt for biologiske fag Ålesund (virtuelt via Skype for Business).


Torsdag 14. desember kl. 11:15 - 12:00

Erfaringer fra Prosjektet "Virtuelle kjemiske rom": Et konkret eksempel på bruk av video i undervisningen.

Av Hilde Lea Lein, førsteamauensis ved Institut for materialteknologi og Karina Mathisen, prodekan for utdanning og formidling og førsteamanuensis ved Institutt for kjemi.