Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Fakultetet er et internasjonalt knutepunkt i forskning og utdanning innen natur, miljø, bioteknologi, kjemi, fysikk, materialer og prosessteknologi.

Vi tilbyr studieprogrammer der du kan bli master i teknologi (sivilingeniør) innen fysikk og matematikk, industriell kjemi og bioteknologi, materialteknologi og nanoteknologi. Du kan også bli bachelor eller master i realfag innen biologi, bioteknologi, fysikk og kjemi. Innen alle disse områdene tilbyr vi også doktorgradsutdanning (ph.d).

Fakultetet har forskningsprogrammer i verdensklasse innen sine fagområder. Foruten NTNUs egne satsinger, samarbeider vi med industri og forvaltning, med SINTEF, EU og andre internasjonale aktører. Nye områder for forskning er nasjonale satsinger som funksjonell genomforskning, nanoteknologi og nye materialer.


 

Aktuelt


Prisvinnere, nanovitenskap og Fred Kavli

Gunnar Bovim, rektor ved NTNU. Foto: Per Henning/NTNU12.09. 2014
Kavliprisen er en av de mest prestisjetunge internasjonale vitenskapsprisene innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Kavliprisen i nanovitenskap ble delt mellom Thomas W. Ebbesen, Stefan W. Hell og Sir John B. Pendry og de holdt Kavliprisvinner forelesninger ved NTNU.

Prisvinnere, nanovitenskap og Fred Kavli

Gunnar Bovim, rektor ved NTNU. Foto: Per Henning/NTNU12.09. 2014
Kavliprisen er en av de mest prestisjetunge internasjonale vitenskapsprisene innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Kavliprisen i nanovitenskap ble delt mellom Thomas W. Ebbesen, Stefan W. Hell og Sir John B. Pendry og de holdt Kavliprisvinner forelesninger ved NTNU.

Se bildene i NTs facebookside fra Kavliprisvinner forelesninger og symposium i nanovitenskap ved NTNU: Photos from the Kavli Prize Laureate Lectures and Kavli Prize Symposium in Nanoscience, September 11, 2014

De tre prisvinnerne innen nanovitenskap

John B. Pendry. Foto: Per Henning/NTNUThomas Ebbesen. Foto: Per Henning/NTNUStefan W. Hell. Foto: Per Henning/NTNU

Kavliprisen i nanovitenskap deles mellom Stefan W. Hell, Thomas W. Ebbesen og Sir John B. Pendry

De mottar prisen "for deres transformative bidrag innen fagområdet nano-optikk, som har revolusjonert synet på oppløsningsgrenser for optisk mikroskopi og bildedannelse som lenge har rådet".

Stefan Hell (Max Planck Institute for Biophysical Chemistry, Tyskland)
Stefan Hell er en tysk fysiker som ifølge prisutdelerens begrunnelse "har gjort banebrytende oppdagelser i utviklingen av fluorescensmikroskop med nano-oppløsning, som har åpnet for nanobilder i biologiske bruksområder".

Thomas W. Ebbesen (Université de Strasbourg, Frankrike)
Thomas Ebbesen er en norsk fysiokjemiker ved ISIS i Strasbourg, som får prisen på grunn av oppdagelsen av at lys kan spre seg gjennom åpninger som er mindre enn lysets egen bølgelengde.

Sir John B. Pendry (Imperial College London, Storbritannia)
Sir John B. Pendry får prisen for å ha vært en foregangsmann for metamaterialer, materialer med elektromagnetiske egenskaper vi ikke finner i naturen. I 2000 forutså han at slike materialer kan brukes til fremstilling av såkalte perfekte linser, det vil si linser med en oppløsning som ikke er begrenset av lysets bølgelengde slik tilfellet er med vanlige linser.

Fred Kavli og Kavliprisen

The Kavli Nanoscience MedalPrisen bærer navnet til den norsk-amerikanske forretningsmannen Fred Kavli som i sin tid opprettet prisfondet. I år foregår prisutdelingen uten Kavli til stede. Han døde i november i 2013, 86 år gammel.

Fred Kavli var en ingeniør, entreprenør, forretningsmann, leder, innovatør og filantrop

Fred Kavli studerte i sin tid Teknisk fysikk ved NTH (nå NTNU). Kavli var den amerikanske drømmen. Eresfjordgutten, Fridtjof, som dro fra Romsdalen over Atlanteren og ble industrimagnat og milliardær.

Fred Kavli besøkte NTNU senest 22. mai 2008 hvor han holdt gjesteforelesning ved Kvinne-barn senteret på Øya. Han fortalte om seg selv, hvorfor han finansierte denne viktige forskningen og hvilke kriterier han brukte når han valgte forskningsmiljø han ville støtte.

Kavliprisene deles ut annenhvert år og ble første gang delt ut i 2008. Prisen er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, The Kavli Foundation og Det Norske Videnskaps-Akademi. Kavliprisen består av en million dollar, diplom og en gullmedalje.

Arne Brataas, Chair of the Kavli Prize Committee in Nanoscience. Photo: Per Henning/NTNU

Arne Brataas er professor ved Institutt for fysikk (NTNU) og leder i Kavlipris-komiteen for nanovitenskap. Brataas introdusererte prisvinnerne i nanovitenskap under prisvinnerforelesningene.


 


 

Anne Borg. Foto: Per Henning/NTNU

 

Dekan ved NT-fakultetet og fysikkprofessor Anne Borg, åpnet Nanovitenskap symposiet The Kavli Nanoscience Symposium at NTNU.

 

 


 

Les mer om Kavliprisene i rektors blogg, Kavliprisen: Vi feirer nysgjerrigheten

 

Mon, 15 Sep 2014 12:04:38 +0200

NTNU får besøk av verdens fremste nanoforskere

The Kavli Nanoscience Medal25.08. 2014
Gå ikke glipp av Kavli prisforedrag og nanovitenskap symposium ved NTNU den 11. september. Benytt muligheten til å møte noen av verdens fremste nanoforskere!

NTNU får besøk av verdens fremste nanoforskere

- Kavli prisforedrag og Nanovitenskap symposium

The Kavli Nanoscience Medal25.08. 2014
Gå ikke glipp av Kavli prisforedrag og nanovitenskap symposium ved NTNU den 11. september. Benytt muligheten til å møte noen av verdens fremste nanoforskere!

Kavliprisene deles ut annen hvert år i Oslo innen områdene nanovitenskap, nevrovitenskap og astrofysikk. I år ble Kavliprisen i nanovitenskap tildelt prof. Thomas Ebbesen, Stefan Hell og John Pendry "for their transformative contributions to the field of nano-optics that have broken long-held beliefs about the limitations of the resolution limits of optical microscopy and imaging".

Etter arrangementet i Oslo kommer alle prisvinnerne i nanovitenskap og nevrovitenskap til Trondheim for å holde sine prisforedrag her ved NTNU. Her kan du lese mer om programmet; Kavli Prize Week 2014 - NTNU programme

Velkommen til nanovitenskap symposium 11 september kl 14

Deltagelse er gratis. Av praktiske hensyn ber vi deg likevel registrere din deltagelse ved Kavli nanovitenskap symposium innen 1. september 2014.

Les mer om The Kavli Nanoscience Symposium at NTNU


Mon, 25 Aug 2014 16:55:34 +0200

Nye NTNU studenter ønskes velkommen

Immatrikulering NTNU 2014. Foto: Per Henning/NTNU14.08. 2014
Se bildene fra Immatrikuleringen den 12. august. Først var det en felles samling bak hovedbygningen på Gløshaugen. Deretter en lokal velkomst i Realfagbygget for de nye studentene ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

Nye NTNU studenter ønskes velkommen

- Immatrikulering ved NTNU 2014

Immatrikulering NTNU 2014. Foto: Per Henning/NTNU14.08. 2014
Se bildene fra Immatrikuleringen den 12. august. Først var det en felles samling bak hovedbygningen på Gløshaugen. Deretter en lokal velkomst i Realfagbygget for de nye studentene ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

Immatrikuleringen er en felles samling og oppstart for nye studenter ved NTNU. Ordet  "immatrikulere" betyr å innskrive som student ved et universitet.

Omtale, bilder og film fra dagen

Immatrikulering NTNU. Foto: Per Henning/NTNU

Irene Aspli
Thu, 14 Aug 2014 18:57:56 +0200

Opptaket av studenter ved NT-fakultetet i 2014

Bilde fra en studentforelesning ved NT-fakultetet. Foto: Julian TolchardDet har vært god søkning til alle våre studier i både realfag og teknologi i 2014. Det vil si at studieplassene fylles med godt kvalifiserte studenter.

For teknologistudiene har det vært høyere antall søkere, der særlig sivilingeniørutdanning i industriell kjemi og bioteknologi og nanoteknologi fikk en god oppgang i antall søknader sammenlignet med 2013. Alle sivilingeniørstudiene har også høyere opptaksgrenser sammenlignet med 2013.

Blant realfagstudiene er det fysikk og det femårige masterstudiet i bioteknologi som har høyest opptakskrav. Den gode søkningen er et resultat av godt rekrutteringsarbeid, langsiktig arbeid med studiekvalitet og en økende bevissthet i samfunnet om betydningen av realfag og teknologikompetanse.

Fakultet for Naturvitenskap og teknologi 2014

Opptaket av studenter ved NT-fakultetet i 2014

- Melder om gode søkertall!

Bilde fra en studentforelesning ved NT-fakultetet. Foto: Julian TolchardDet har vært god søkning til alle våre studier i både realfag og teknologi i 2014. Det vil si at studieplassene fylles med godt kvalifiserte studenter.

For teknologistudiene har det vært høyere antall søkere, der særlig sivilingeniørutdanning i industriell kjemi og bioteknologi og nanoteknologi fikk en god oppgang i antall søknader sammenlignet med 2013. Alle sivilingeniørstudiene har også høyere opptaksgrenser sammenlignet med 2013.

Blant realfagstudiene er det fysikk og det femårige masterstudiet i bioteknologi som har høyest opptakskrav. Den gode søkningen er et resultat av godt rekrutteringsarbeid, langsiktig arbeid med studiekvalitet og en økende bevissthet i samfunnet om betydningen av realfag og teknologikompetanse.

Nå håper vi selvfølgelig at flest mulig av de som har takket ja til studieplass møter opp.
Den viktigste jobben for oss som jobber på fakultetet nå er å hjelpe de nye studentene til å trives og til å etablere en god studieteknikk, som gjør at de mestrer overgangen fra videregående skole til universitet.

Det første studentene møter ved oppstart er «Teknostart» eller «Realstart» med matematikk, HMS, introduksjon til studielivet osv. I år starter vi også pilotprosjekt med en mentorordning ved noen av BSc-programmene for å bedre veiledning og fellesskapsfølelsen ved studiene.

Studieprogram Studieplasser Ja-svar Opptaksgrense-13
(ordinær kvote)
Opptaksgrense-14
(ordinær kvote)
NT-fakultetets opptakstall 2014
BSc Biologi 75 78 47,8 50,3
BSc Fysikk 40 46 54,4 53,8
BSc Kjemi 35 42 50,5 50,2
MSc Bioteknologi 40 50 51,9 54,2
Siv.ing. Fysikk og matematikk 100 113 57,2 57,3
Siv.ing. Ind.kjemi og biotek. 110 129 51,9 53,8
Siv.ing. Materialteknologi 40 46 51,9 55,1
Siv.ing. Nanoteknologi 35 43 61,5 62,8

 


Flere nyhetssaker finnes under Aktuelt.


Kontaktinformasjon

Telefon:
(+47) 73 59 41 97
Faks:
(+47) 73 59 14 10
Epost:
postmottak@nt.ntnu.no
Hjemmeside:
www.ntnu.no/nt
Besøksadresse:
  • Høgskoleringen 5
  • Realfagbygget
  • Trondheim
Ekspedisjon:
  • Åpent hverdager
  • kl. 09.00 - 11.30 og
  • kl. 12.30 - 15.00
Postadresse:
  • Realfagbygget
  • Fakultet for naturvitenskap og teknologi
  • Trondheim
  • 7491

Hva er naturvitenskap og teknologi?

Naturvitenskapene er empiriske vitenskaper som søker å forklare hendelser og lovmessige sammenhenger (naturlover) i den levende og ikke-levende naturen.

Teknologi er praktisk utførelse, anvendelse av og kunnskapen om redskaper, maskiner, teknikker, systemer eller metoder i håndverk eller industri i den hensikt å løse et problem eller utføre en særskilt funksjon.

Naturvitenskap - kilde Wikipedia
Teknologi - kilde Wikipedia