Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Kjemilab. To bachelorstudenter utfør et eksperiment.

Fakultetet er et internasjonalt knutepunkt i forskning og utdanning innenfor biologi, bioteknologi, kjemi, fysikk, materialer og prosessteknologi.

Vi tilbyr studieprogrammer der du kan bli master i teknologi (sivilingeniør) innen fysikk og matematikk, industriell kjemi og bioteknologi, materialteknologi og nanoteknologi. Du kan også bli bachelor eller master i realfag innen biologi, bioteknologi, fysikk og kjemi. Innen alle disse områdene tilbyr vi også doktorgradsutdanning (ph.d).

Fakultetet har forskningsprogrammer i verdensklasse innen sine fagområder. Foruten NTNUs egne satsinger, samarbeider vi med industri og forvaltning, med SINTEF, EU og andre internasjonale aktører. Nye områder for forskning er nasjonale satsinger som funksjonell genomforskning, nanoteknologi og nye materialer.Flere nyhetssaker finnes under Aktuelt.


Kontakt

Telefon: (+47) 73 59 41 97

Faks: (+47) 73 59 14 10

Epost: postmottak@nt.ntnu.no

Besøksadresse:
Høgskoleringen 5
Realfagbygget
Trondheim
 
Ekspedisjon:
Åpent hverdager
kl. 09.00 - 11.30 og
kl. 12.30 - 15.00
 
Postadresse:
Realfagbygget
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
7491 Trondheim

Hva er naturvitenskap og teknologi?

Naturvitenskapene er empiriske vitenskaper som søker å forklare hendelser og lovmessige sammenhenger (naturlover) i den levende og ikke-levende naturen.

Teknologi er praktisk utførelse, anvendelse av og kunnskapen om redskaper, maskiner, teknikker, systemer eller metoder i håndverk eller industri i den hensikt å løse et problem eller utføre en særskilt funksjon.

Naturvitenskap - kilde Wikipedia
Teknologi - kilde Wikipedia