Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Fakultetet er et internasjonalt knutepunkt i forskning og utdanning innen natur, miljø, bioteknologi, kjemi, fysikk, materialer og prosessteknologi.

Vi tilbyr studieprogrammer der du kan bli master i teknologi (sivilingeniør) innen fysikk og matematikk, industriell kjemi og bioteknologi, materialteknologi og nanoteknologi. Du kan også bli bachelor eller master i realfag innen biologi, bioteknologi, fysikk og kjemi. Innen alle disse områdene tilbyr vi også doktorgradsutdanning (ph.d).

Fakultetet har forskningsprogrammer i verdensklasse innen sine fagområder. Foruten NTNUs egne satsinger, samarbeider vi med industri og forvaltning, med SINTEF, EU og andre internasjonale aktører. Nye områder for forskning er nasjonale satsinger som funksjonell genomforskning, nanoteknologi og nye materialer.


Aktuelt


Spinntronikk vil få lynrask oppstart av datamaskinen

Professor Arne Brataas, Ph.D-kandidat Hans Skarsvåg og postdoc Cecilia Holmqvist. Foto: Per Henning/NTNU10.04. 2014
Ett lite millisekund og alt er i gang! Fysikkprofessor Arne Brataas er Norges fremste forsker på spinntronikk og gir oss en spennende innføring i spinntronikk i siste nummer av Teknisk Ukeblad.

Spinntronikk vil få lynrask oppstart av datamaskinen

Professor Arne Brataas, Ph.D-kandidat Hans Skarsvåg og postdoc Cecilia Holmqvist. Foto: Per Henning/NTNU10.04. 2014
Ett lite millisekund og alt er i gang! Fysikkprofessor Arne Brataas er Norges fremste forsker på spinntronikk og gir oss en spennende innføring i spinntronikk i siste nummer av Teknisk Ukeblad.

En PC som er klar til bruk et millisekund etter et trykk på strømbryteren er ikke mulig med konvensjonell elektronikk. Det kan tenkes å bli en realitet ved mer utstrakt bruk av spinntronikk.
Arne Brataas er professor ved Institutt for fysikk, og Norges ledende forsker på spinntronikk.

I februar publiserte han en artikkel i Nature Nanotechnology (Spin–orbit torques in action) som beskrives best med hans egne ord:

– Magnetiske bits blir lest ved hjelp av spinnstrømmer, men foreløpig er det ikke vanlig å skrive informasjonen på samme måte, sier Brataas. Forskning innen elektronenes spinn kan bane vei for utviklingen av den neste generasjonen rambrikker, transistorer og prosessorer. Det kan bety en markant videreutvikling innen transport av datasignaler.

Les mer i TU om Norske fysikere vil gjøre PC-oppstarten lynkjapp

Her kan du lese litt om Arne Brataas' forskning; Magnetization dynamics


Fri, 11 Apr 2014 08:40:07 +0200

- Sett opp prisen på bensin ti ganger

09.04. 2013
Turid Worren Reenaas forsker på 3. generasjons solceller ved Institutt for fysikk. Hun doper solcellene slik at de kan fungere 50 prosent bedre enn dagens, og mener at ubehagelige tiltak må til for å bremse klimaendringene.

- Sett opp prisen på bensin ti ganger

09.04. 2013
Turid Worren Reenaas forsker på 3. generasjons solceller ved Institutt for fysikk. Hun doper solcellene slik at de kan fungere 50 prosent bedre enn dagens, og mener at ubehagelige tiltak må til for å bremse klimaendringene.

Vi må bytte til fornybar energi nå. Det er uendelig mye av den, og det er bare å gjøre det, sier Turid Worren Reenaas, førsteamanuensis og solcelleforsker.

Snart slippes FNs delrapport tre om klima. Her kommer forfatterne av rapporten med en meny av tiltak for å bremse klimaendringene. I Beijing kjører kineserne rundt i en tett tåke av forurenset luft, og bruker maske inne i bilen. På Svalbard gjør regnet det vanskelig for reinen å få i seg nok mat.

Noe må gjøres. Men hva?

Les mer om solcelleforskningen og det store spørsmålet (GEMINI)

– Sett opp prisen på bensin ti ganger (adressa.no, 8. april 2014)

Det er mange meninger der ute; les de mange kommentarene til artikkelen i Adressa.

- Bra med forskere som tar standpunkt i samfunnsdebatten!


Wed, 09 Apr 2014 20:40:39 +0200

Justin Wells har publisert i Nano Letters

Nano Letters, March 12, 2014, Volume 14, Issue 317.03. 2014
Justin har nylig publisert  i det anerkjente tidsskriftet Nano Letters. Han har sammen med forfattere fra Danmark og Australia publisert en artikkel Valley Splitting in a Silicon Quantum Device Platform.

Justin Wells har publisert i Nano Letters

Nano Letters, March 12, 2014, Volume 14, Issue 317.03. 2014
Justin har nylig publisert  i det anerkjente tidsskriftet Nano Letters. Han har sammen med forfattere fra Danmark og Australia publisert en artikkel Valley Splitting in a Silicon Quantum Device Platform.

Justin WellsSynkrotronforskning, atomskala elektronikk og kvante-datamaskinteknologi er Justins fagfelt.

Institutt for fysikk og NT-fakultetet gratulerer Justin Wells med denne flotte anerkjennelsen!
 

Abstract

By suppressing an undesirable surface Umklapp process, it is possible to resolve the two most occupied states (1Γ and 2Γ) in a buried two-dimensional electron gas (2DEG) in silicon. The 2DEG exists because of an atomically sharp profile of phosphorus dopants which have been formed beneath the Si(001) surface (a δ-layer). The energy separation, or valley splitting, of the two most occupied bands has critical implications for the properties of δ-layer derived devices, yet until now, has not been directly measurable. Density functional theory (DFT) allows the 2DEG band structure to be calculated, but without experimental verification the size of the valley splitting has been unclear. Using a combination of direct spectroscopic measurements and DFT we show that the measured band structure is in good qualitative agreement with calculations and reveal a valley splitting of 132 ± 5 meV. We also report the effective mass and occupation of the 2DEG states and compare the dispersions and Fermi surface with DFT.

More on the publication; Valley Splitting in a Silicon Quantum Device Platform

Irene Aspli
Mon, 24 Mar 2014 12:53:11 +0100

250.000 kr til forskningsgruppe ved IMT etter aksjesalg

Tor Grandes forskningsgruppe ved IMT mottok 250.000 kr i premie fra TTO. Her viser Tor opp diplomet.17.03.2014
Selskapet Protia AS ble startet i 2008 av Inven2 (Tidligere Birkeland Innovasjon) og NTNU Technology Transfer. Selskapet baserte seg på et patent fra Universitetet i Oslo og NTNU om bruk av protonledende materialer, som blant annet kan brukes i brenselceller.

I forbindelse med at NTNU Technology Transfer (TTO) solgte en del av sine aksjer i Protia AS valgte man å dele gevinsten fra dette aksjesalget for å stimulere til ytterligere innovasjon i fagmiljøet.

Tor Grandes forskningsgruppe ved IMT mottok 250.000 kr i premie fra TTO. Her viser Tor opp diplomet.17.03.2014
Selskapet Protia AS ble startet i 2008 av Inven2 (Tidligere Birkeland Innovasjon) og NTNU Technology Transfer. Selskapet baserte seg på et patent fra Universitetet i Oslo og NTNU om bruk av protonledende materialer, som blant annet kan brukes i brenselceller.

I forbindelse med at NTNU Technology Transfer (TTO) solgte en del av sine aksjer i Protia AS valgte man å dele gevinsten fra dette aksjesalget for å stimulere til ytterligere innovasjon i fagmiljøet.

Mandag 17. mars ble derfor kr 250.000,- gitt som gave til den aktuelle faggruppen, representert ved professorene Tor Grande, Mari-Ann Einarsrud og Kjell Wiik, på institutt for materialteknologi som sto bak det opprinnelige patentet.

Tor Grande mottok premien fra Trond Gifstad, representant fra TTO

Tor Grande mottok premien på 250.000 kr fra Trond Gifstad fra TTO. Foto: Per Henning/NTNU

Studenter og ansatte ved NTNU kan komme med oppfinnelser og ideer til TTO og få rådgivning og hjelp. Les mer på TTO's nettsider.

NTNU Technology Transfer (TTO)

Flere nyhetssaker finnes under Aktuelt.


Kontaktinformasjon

Telefon:
(+47) 73 59 41 97
Faks:
(+47) 73 59 14 10
Epost:
postmottak@nt.ntnu.no
Hjemmeside:
www.ntnu.no/nt
Besøksadresse:
  • Høgskoleringen 5
  • Realfagbygget
  • Trondheim
Ekspedisjon:
  • Åpent hverdager
  • kl. 09.00 - 11.30 og
  • kl. 12.30 - 15.30
Postadresse:
  • Realfagbygget
  • Fakultet for naturvitenskap og teknologi
  • Trondheim
  • 7491

Hva er naturvitenskap og teknologi?

Naturvitenskapene er empiriske vitenskaper som søker å forklare hendelser og lovmessige sammenhenger (naturlover) i den levende og ikke-levende naturen.

Teknologi er praktisk utførelse, anvendelse av og kunnskapen om redskaper, maskiner, teknikker, systemer eller metoder i håndverk eller industri i den hensikt å løse et problem eller utføre en særskilt funksjon.

Naturvitenskap - kilde Wikipedia
Teknologi - kilde Wikipedia