Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Kjemilab. To bachelorstudenter utfør et eksperiment.

Fakultetet er et internasjonalt knutepunkt i forskning og utdanning innenfor biologi, bioteknologi, kjemi, fysikk, materialer og prosessteknologi.

Vi tilbyr studieprogrammer der du kan bli master i teknologi (sivilingeniør) innen fysikk og matematikk, industriell kjemi og bioteknologi, materialteknologi og nanoteknologi. Du kan også bli bachelor eller master i realfag innen biologi, bioteknologi, fysikk og kjemi. Innen alle disse områdene tilbyr vi også doktorgradsutdanning (ph.d).

Fakultetet har forskningsprogrammer i verdensklasse innen sine fagområder. Foruten NTNUs egne satsinger, samarbeider vi med industri og forvaltning, med SINTEF, EU og andre internasjonale aktører. Nye områder for forskning er nasjonale satsinger som funksjonell genomforskning, nanoteknologi og nye materialer.


 

Aktuelt


Qatar-avtale gir resultater

NTNU signerte en samarbeidsavtale med Qatar University i desember 2010. På bildet signeres avtalen av Qatar University's NTNUs viserektor Dr. Sheikha Bint Jabor Al-Thani og NTNUs prorektor for nyskaping, Johan Hustad. Foto: Qatar University03.03.2014
I staten Qatar i Midtøsten er aluminium big business. Qatar University har nylig opprettet et Senter for avanserte materialer, og NTNU-professorene Hans Jørgen Roven og Geir Martin Haarberg fyller stillingen som Qatalum/Hydro Chair professors.

 

 

NTNU signerte en samarbeidsavtale med Qatar University i desember 2010. På bildet signeres avtalen av Qatar University's NTNUs viserektor Dr. Sheikha Bint Jabor Al-Thani og NTNUs prorektor for nyskaping, Johan Hustad. Foto: Qatar University03.03.2014
I staten Qatar i Midtøsten er aluminium big business. Qatar University har nylig opprettet et Senter for avanserte materialer, og NTNU-professorene Hans Jørgen Roven og Geir Martin Haarberg fyller stillingen som Qatalum/Hydro Chair professors.

 

 

Qatalum – en av verdens største og mest moderne aluminiumfabrikker – befinner seg i Qatar. Anlegget drives i fellesskap av Norsk Hydro og Qatar Petroleum.  

Da Hydro investerte i Qatalum, forpliktet de seg også til å rekruttere nasjonal arbeidskraft inn i fabrikken, ikke minst til ledende posisjoner.
   
NTNU og Institutt for materialteknologi har samarbeidet med Hydro i årevis, og bidrar nå til å bygge opp  utdanning  og forskning innen aluminium i landet.

Vellykket samarbeidsavtale
Høsten 2011 signerte NTNU en samarbeidsavtale med Qatar University, og når universitetet nå oppretter et Senter for avanserte materialer er det NTNU-professorene Hans Jørgen Roven og Geir Martin Haarberg som fyller stillingen som Qatalum/Hydro Chair professors. . Foruten forskningsaktivitet  på aluminium driver senteret med avanserte polymerer, nanomaterialer, sensorer og energimaterialer for å nevne noe.

Qatar University startet i høst opp et masterprogram innen materialteknologi. Roven og Haarberg vil bidra aktivt inn i programmet, både strategisk utvikling og undervisning og veiledning. Masterstudentene skal blant annet få opplæring i produksjon av aluminium og utvikling av aluminiumbaserte materialer og prosesser  for bl.a. det internasjonale bilmarkedet.

Miljøvennlig materiale
Aluminium er regnet for å være meget miljøvennlig – et såkalt «grønt metall» ettersom konstruksjoner og komponenter i dette metallet kan resirkuleres. Det kreves også mindre energi for å fremstille aluminium ved hjelp av resirkulering og i transportsektoren reduseres energi- og miljøutslipp som følge av lettere konstruksjonsløsninger ved bruk av aluminium

- Det er viktig at det utvikles en vitenskapelig og ingeniørmessig kultur knyttet til aluminium i Qatar. det er kun på denne måten at materialets egenskaper og potensielle bidrag til økonomisk bærekraftig verdiskapning kan utnyttes maksimalt, sier Roven og Haarberg.

Vi ønsker også å bidra til posisjonere Qatar som et kunnskapssentrum for aluminium i regionen, og slik gjøre dem synlige på den internasjonale arenaen.

NTNU signerte en samarbeidsavtale med Qatar University i desember 2010. På bildet signeres avtalen av Qatar University's NTNUs viserektor Dr. Sheikha Bint Jabor Al-Thani og NTNUs prorektor for nyskaping, Johan Hustad. Foto: Qatar University

250.000 kr til forskningsgruppe ved IMT etter aksjesalg

Tor Grandes forskningsgruppe ved IMT mottok 250.000 kr i premie fra TTO. Her viser Tor opp diplomet.17.03.2014
Selskapet Protia AS ble startet i 2008 av Inven2 (Tidligere Birkeland Innovasjon) og NTNU Technology Transfer. Selskapet baserte seg på et patent fra Universitetet i Oslo og NTNU om bruk av protonledende materialer, som blant annet kan brukes i brenselceller.

I forbindelse med at NTNU Technology Transfer (TTO) solgte en del av sine aksjer i Protia AS valgte man å dele gevinsten fra dette aksjesalget for å stimulere til ytterligere innovasjon i fagmiljøet.

Tor Grandes forskningsgruppe ved IMT mottok 250.000 kr i premie fra TTO. Her viser Tor opp diplomet.17.03.2014
Selskapet Protia AS ble startet i 2008 av Inven2 (Tidligere Birkeland Innovasjon) og NTNU Technology Transfer. Selskapet baserte seg på et patent fra Universitetet i Oslo og NTNU om bruk av protonledende materialer, som blant annet kan brukes i brenselceller.

I forbindelse med at NTNU Technology Transfer (TTO) solgte en del av sine aksjer i Protia AS valgte man å dele gevinsten fra dette aksjesalget for å stimulere til ytterligere innovasjon i fagmiljøet.

Mandag 17. mars ble derfor kr 250.000,- gitt som gave til den aktuelle faggruppen, representert ved professorene Tor Grande, Mari-Ann Einarsrud og Kjell Wiik, på institutt for materialteknologi som sto bak det opprinnelige patentet.

Tor Grande mottok premien fra Trond Gifstad, representant fra TTO

Tor Grande mottok premien på 250.000 kr fra Trond Gifstad fra TTO. Foto: Per Henning/NTNU

Studenter og ansatte ved NTNU kan komme med oppfinnelser og ideer til TTO og få rådgivning og hjelp. Les mer på TTO's nettsider.

NTNU Technology Transfer (TTO)

Eurêka Bedriftsdag

Eurêka Bedriftsdag30.01.2014
I dag arrangerer studentene på sivilingeniørstudiet Fysikk og Matematikk bedriftsdagen eurêka. Dagen avholdes for studentene på dette studieprogrammet samt studentene fra de andre sivilingeniørlinjene.

17 bedrifter er til stede i standområdet klare for å diskutere arbeidsmuligheter med interesserte studenter. På NT's facebooksider finner du bilder fra arrangementet.

Eurêka Bedriftsdag30.01.2014
I dag arrangerer studentene på sivilingeniørstudiet Fysikk og Matematikk bedriftsdagen eurêka. Dagen avholdes for studentene på dette studieprogrammet samt studentene fra de andre sivilingeniørlinjene.

17 bedrifter er til stede i standområdet klare for å diskutere arbeidsmuligheter med interesserte studenter. På NT's facebooksider finner du bilder fra arrangementet.

Flere nyhetssaker finnes under Aktuelt.


Kontakt

Telefon: (+47) 73 59 41 97

Faks: (+47) 73 59 14 10

Epost: postmottak@nt.ntnu.no

Besøksadresse:
Høgskoleringen 5
Realfagbygget
Trondheim
 
Ekspedisjon:
Åpent hverdager
kl. 09.00 - 11.30 og
kl. 12.30 - 15.00
 
Postadresse:
Realfagbygget
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
7491 Trondheim

Hva er naturvitenskap og teknologi?

Naturvitenskapene er empiriske vitenskaper som søker å forklare hendelser og lovmessige sammenhenger (naturlover) i den levende og ikke-levende naturen.

Teknologi er praktisk utførelse, anvendelse av og kunnskapen om redskaper, maskiner, teknikker, systemer eller metoder i håndverk eller industri i den hensikt å løse et problem eller utføre en særskilt funksjon.

Naturvitenskap - kilde Wikipedia
Teknologi - kilde Wikipedia