Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Fakultetet er et internasjonalt knutepunkt i forskning og utdanning innen natur, miljø, bioteknologi, kjemi, fysikk, materialer og prosessteknologi.

Vi tilbyr studieprogrammer der du kan bli master i teknologi (sivilingeniør) innen fysikk og matematikk, industriell kjemi og bioteknologi, materialteknologi og nanoteknologi. Du kan også bli bachelor eller master i realfag innen biologi, bioteknologi, fysikk og kjemi. Innen alle disse områdene tilbyr vi også doktorgradsutdanning (ph.d).

Fakultetet har forskningsprogrammer i verdensklasse innen sine fagområder. Foruten NTNUs egne satsinger, samarbeider vi med industri og forvaltning, med SINTEF, EU og andre internasjonale aktører. Nye områder for forskning er nasjonale satsinger som funksjonell genomforskning, nanoteknologi og nye materialer.


 

Aktuelt


Ein fysikars våte draum

Jacob Linder04.11. 2104
Jacob Linders draum er å finne ukjente lover og grunnleggande mekanismar i naturen – og klare å framstille det matematisk, i ei likning.

Ein fysikars våte draum

Jacob Linder04.11. 2104
Jacob Linders draum er å finne ukjente lover og grunnleggande mekanismar i naturen – og klare å framstille det matematisk, i ei likning.

–  Fysikk er den mest grunnleggande vitskapen, og bidrar til at vi kan forstå ulike fenomen på fundamentalt nivå. Drivkrafta for ein teoretisk fysikar som meg er nettopp ønsket om å utforske, forstå og kunne forklare dei grunnleggande mekanismane, og oppdage nye, seier Linder.

Jacob Linder studerer kvanteteori for faste stoff, spinntronikk og forholdet mellom ferromagnetisme og superleding.

Les mer i Gemini.no om vår fysikkprofessor Jacob Linder og hans forkning


Eurêka Bedriftsdag

Eurêka Bedriftsdag30.01.2014
I dag arrangerer studentene på sivilingeniørstudiet Fysikk og Matematikk bedriftsdagen eurêka. Dagen avholdes for studentene på dette studieprogrammet samt studentene fra de andre sivilingeniørlinjene.

17 bedrifter er til stede i standområdet klare for å diskutere arbeidsmuligheter med interesserte studenter. På NT's facebooksider finner du bilder fra arrangementet.

Eurêka Bedriftsdag30.01.2014
I dag arrangerer studentene på sivilingeniørstudiet Fysikk og Matematikk bedriftsdagen eurêka. Dagen avholdes for studentene på dette studieprogrammet samt studentene fra de andre sivilingeniørlinjene.

17 bedrifter er til stede i standområdet klare for å diskutere arbeidsmuligheter med interesserte studenter. På NT's facebooksider finner du bilder fra arrangementet.

Onsagerforeleser 2014 er også Nobelprisvinner i fysikk 2010

Sir Konstantin S. Novoselov28.10. 2014
Sir Konstantin S. Novoselov er Nobelprisvinner i fysikk i 2010 og årets Onsagerforeleser. Torsdag 6. november kl 14:15-15:00 vil hans Onsagerforelesning finne sted i Sentralbygg 1, auditorium S3. (NTNU).

Onsagerforeleser 2014 er også Nobelprisvinner i fysikk 2010

Sir Konstantin S. Novoselov28.10. 2014
Sir Konstantin S. Novoselov er Nobelprisvinner i fysikk i 2010 og årets Onsagerforeleser. Torsdag 6. november kl 14:15-15:00 vil hans Onsagerforelesning finne sted i Sentralbygg 1, auditorium S3. (NTNU).

Tittel på Onsagerforelesningen er «Materials in flatland» (abstract).

Onsager Medal NTNUAlle er velkommen til Onsagerforelesning

For mere informasjon om Onsagerforelesningen, kontakt Helge Holden eller Arne Brataas.

More on The Lars Onsager Lecture and Professorship

Sir Konstantin S. Novoselov, Nobel Laureate in Physics 2010, University of Manchester

Abstract

Materials in the Flatland

When one writes by a pencil, thin flakes of graphite are left on a surface. Some of them are only one angstrom thick and can be viewed as individual atomic planes cleaved away from the bulk. This strictly two-dimensional material called graphene was presumed not to exist in the free state and remained undiscovered until a few years ago. In fact, there exists a whole class of such two-dimensional crystals. The most amazing thing about graphene probably is that its electrons move with little scattering over huge (submicron) distances as if they were completely insensitive to the environment only a couple of angstroms away. Moreover, whereas electronic properties of other materials are commonly described by quasiparticles that obey the Schrödinger equation, electron transport in graphene is different: It is governed by the Dirac equation so that charge carriers in graphene mimic relativistic particles with zero rest mass. The very unusual electronic properties of this material as well as the possibility for its chemical modification make graphene a promising candidate for future electronic applications.

Sir Konstantin S. Novoselov, Nobel Laureate in Physics 2010, University of Manchester

Lars Onsager Lecture 2014 [pdf]


Flere nyhetssaker finnes under Aktuelt.


Kontaktinformasjon

Telefon:
(+47) 73 59 41 97
Faks:
(+47) 73 59 14 10
Epost:
postmottak@nt.ntnu.no
Hjemmeside:
www.ntnu.no/nt
Besøksadresse:
  • Høgskoleringen 5
  • Realfagbygget
  • Trondheim
Ekspedisjon:
  • Åpent hverdager
  • kl. 09.00 - 11.30 og
  • kl. 12.30 - 15.00
Postadresse:
  • Realfagbygget
  • Fakultet for naturvitenskap og teknologi
  • Trondheim
  • 7491

Hva er naturvitenskap og teknologi?

Naturvitenskapene er empiriske vitenskaper som søker å forklare hendelser og lovmessige sammenhenger (naturlover) i den levende og ikke-levende naturen.

Teknologi er praktisk utførelse, anvendelse av og kunnskapen om redskaper, maskiner, teknikker, systemer eller metoder i håndverk eller industri i den hensikt å løse et problem eller utføre en særskilt funksjon.

Naturvitenskap - kilde Wikipedia
Teknologi - kilde Wikipedia