NTNU Alumni er et internasjonalt profesjonelt nettverk for NTNU-ere med nærmere 30.000 medlemmer over hele verden som du kan dele kunnskap og erfaringer med på tvers av fagbakgrunn og nasjonalitet.


Ny veiledningstjeneste for studenter

30. januar ble NTNU's nye satsing på studentdrevet innovasjon sparket i gang. Spark* NTNU tilbyr gratis veiledning og oppfølging til studenter med ideer de vil sette ut i livet. Spark*-fadderne skal være "en kompis med peiling", som kan peke studentene i rett retning. Spark* gir også ut små tilskudd til konkrete tiltak gjennom Pengesprøyten. Allerede før lansering jobbet Spark* med 30 aktive ideer. Nå er tjenesten åpen for ideer fra hele NTNU.

les mer om Spark*-lanseringen i rektors blogg

Besøk Spark* NTNU på nett

Horisont 2020-utlysningene er publisert

De første utlysningene (calls) under Horisont 2020 er nå offentliggjort. Horisont 2020 er EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon. NTNU har ambisjoner om høy deltakelse i programmet. Her er det gode muligheter for samarbeid med ledende kunnskapsinstitusjoner og bedrifter i Europa og ellers i verden.

Se Horisont 2020-utlysningene

Les mer og finn EU-rådgivere på ditt fakultet

Bridge logo

Nylig har Coca Cola og Amnesty International registrert seg på Bridge NTNU. Nå er mer enn 1300 studenter og 100 arbeidsgivere registrert. Spennet i arbeidsgivere sier noe om bredden av utdanningsbakgrunner NTNU tilbyr. Nå er det opp til studenter og faglærere å benytte seg av muligheten Bridge NTNU gir.

Les hele saken her

Siste nytt om nyskaping

Les om nyskaping ved NTNU og SINTEF på Gemini.no