Område for undervisning

Dette området holder renhetsklasse ISO 7 (10 000) og er dedikert til lavoppløst fotolitografi. Området brukes av både studenter og forskere.

Renromsarealet er utrustet for følgende typer aktivitet:

  • Undervisning i generelle litografiske metoder.
  • Bruk av eksperimentelle metoder (ikke testede / godkjente for bruk i område for syntese og strukturering ved fysikalske metoder).

Spesialisert utstyr:

  • En full fotolitografilinje inklusive maskaligner, spincoater, varmeplate, ovn, reflektometer og lysmikroskop med gult lys.
  • En benk tilpasset arbeid med syrer/baser (vann som løsningsmiddel), inkludert spinner og varmeplate.
  • En benk tilpasset arbeid med organiske løsningsmidler, inkludert spinner og varmeplate.

Illustrasjonsbilde/FOTO

Informasjon om renrommet