Forskningsprosjekter

Her finner du informasjon om, og lenker til, forskningsprosjekt instituttet deltar i nasjonalt og internasjonalt.

Til forskningssiden for Institutt for musikk

Musikkarvprosjektet

""Norsk musikkarv er en nasjonal satsing for å bevare og formidle den store kulturarven av musikk etter norske komponister. Satsingen er et samarbeid mellom en rekke institusjoner. Den omfatter vern og digitalisering av kildematerialet, forskning, edisjon og ikke minst formidling av kvalitetsnoter og innsikt til musikklivet. Målet er at musikkarven tas vare på og gjøres tilgjengelig slik at den kan framføres av musikere og orkestre og nå et større publikum, nasjonalt og internasjonalt.

Musikkarvprosjektets nettside


Opéra-comique

""The project focuses on the dominant cultural phenomenon of eighteenth-century French opéra-comique. The full project name, "Opéra-comique: Secularization, commercialization and mass culture" gives a strong indication of the orientation of the project. The project seeks to understand the underlying conditions for social change provoked by music culture by studying theoretical, practical and esthetical aspects of the crucial moment of the birth and growth of opéra-comique in eighteenth-century France.

Prosjektet "Opéra-comique"s nettside


pArts

""Prosjektet Performing arts between dilettantism and professionalism (pArts) arbeider med de historiske og kunstteoretiske forutsetningene for utviklingen av musikk, dans og teater i tiårene rundt 1800, da de performative kunstartene sto i en brytning mellom dilettantisme og profesjonalitet.

I tillegg til det overordnede temaet «profesjonalisering», behandler prosjektet periodens kunstpraksis ut fra offentlighets-, makt- og dannelsesperspektiver, med sterk vekt på kjønnsaspekter ved utviklingen.

Prosjektet "Performing arts between dilettantism and professionalism"s nettside