Institutt for musikk

Musikkvitenskap - for studenter

- og andre interesserte

Her er informasjon og detaljer vedrørende det musikkvitenskapelige studium.


Fri, 15 Aug 2014 14:45:04 +0200


Sensurveiledninger, praktisk informasjon for masterstudenter, generelt om fordypningsemner og generelle regler for hjemmeeksamen, essay og mapper finner du her:


Utenlandsopphold

Utvekslingsavtalene for musikkvitenskap finner du i denne databasen.

Dersom du ønsker å dra til steder hvor NTNU ikke har avtaler, så må du selv ordne ditt studieopphold. Ta kontakt med Internasjonal seksjon.

Se også Internasjonal seksjons nettsider, bl.a Til utlandet på 1-2-3.

Internasjonal seksjon tilbyr veiledning for NTNU-studenter som ønsker delstudier i utlandet. Om du ønsker å ta emner i utlandet som kan godkjennes som ekvivalente (tilsvarende) obligatoriske emner i musikkvitenskap er instituttet behjelpelig med den faglige vurderingen av om emnene er ekvivalente.

Om du kun har tenkt å ta valgfrie emner i graden i utlandet står du mye friere i valg av emner, men må huske på at kravene til graden må oppfylles (perspektivemne, støttefag m.m.). Ta kontakt med studiekonsulent om du har spørsmål.


Studentaktiviteter - Musikkvitenskap, NTNU

Bilder av studentaktivitet ved musikkvitenskap, NTNU.

Fra og med 2010 finner du bildekaruseller her: http://www.ntnu.no/musikk/bilder-musikkvitenskap


Gjesteforelesere

John Pål Inderberg, Bjørn Alterhaug og Lee Konitz

Lee Konitz holdt seminar ved musikkvitenskap 11. mars 2008. John Pål Inderberg og Bjørn Alterhaug ledet seminaret.


Linjeforening


Linjeforeningen for musikkvitenskap heter Fauréningen. Fauréningen arrangerer sosiale og faglige sammenkomster, samt konserter og studieturer. Vi har arrangementer både alene og sammen med de andre linjeforeningene ved institutt for musikk.