Institutt for musikk

Musikkvitenskap - for studenter

– og andre interesserte

Her er informasjon og detaljer vedrørende det musikkvitenskapelige studium.

Semesterrute våren 2015

Orienteringsmøte: mandag 5. januar kl. 14.15 i aud. D2
Undervisningsstart: mandag 5. januar
Påskeferie: siste undervisningsdag før påske: fredag 27. mars
Påskeferie: undervisningsstart etter påske: tirsdag 7. april
Siste undervisningsdag: torsdag 30. april
Eksamensperiode: fredag 15. mai–lørdag 6. juni

Eksamen i hovedinstrument:

MUSV1021 Hovedinstrument II: 2. og 3. juni

MUSV3005 Praktiske disipliner: 3. og 4. juni

Nyttig materiell

Wed, 20 May 2015 11:05:48 +0200


Praktisk informasjon for masterstudenter og generelle regler for hjemmeeksamen, essay og mapper finner du her:


Utenlandsopphold


Det er gode muligheter for å avlegge deler av studiet ved et utenlandsk universitet. Instituttet er behjelpelig med avklaring av faglige spørsmål rundt utreiseønsker.

I løpet av de siste to årene har studenter i musikkvitenskap vært på utveksling til Universita degli Studi di Firenze, Italia; Université Paris IV-Sorbonne, Frankrike; Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau, Tyskland og University of Sydney, Australia.

Utvekslingsavtalene for musikkvitenskap finner du i denne databasen.

Dersom du ønsker å dra til steder hvor NTNU ikke har avtaler, så må du selv ordne ditt studieopphold.

Internasjonal seksjon har laget en nyttig side for deg som planlegger et utenlandsopphold i studiet. De tilbyr også veiledning for NTNU-studenter som ønsker delstudier i utlandet. Om du ønsker å ta emner i utlandet som kan godkjennes som ekvivalente (tilsvarende) obligatoriske emner i musikkvitenskap er instituttet behjelpelig med den faglige vurderingen av om emnene er ekvivalente.

Om du kun har tenkt å ta valgfrie emner i graden i utlandet står du mye friere i valg av emner.

Ta kontakt med studieveileder om du har spørsmål.


Hade bra Dragvoll, sees om et år (Foto: IM/Vegard Stolpnessæter)

Linjeforening


Linjeforeningen for musikkvitenskap heter Fauréningen. Fauréningen arrangerer sosiale og faglige sammenkomster, samt konserter og studieturer. Vi har arrangementer både alene og sammen med de andre linjeforeningene ved institutt for musikk. Følg Fauréningen på facebook.