Institutt for musikk

Dansevitskap - for studentar

- og andre interesserte


Emner på Dansevitenskap 2014/2015

Det vil ikke bli undervist noen emner på Bachelor i Dansevitenskap studieåret 2014/2015.

Vi jobber mot opptak til bachelor, og håper på opptak studieåret 2015/2016.

For mer info om emner ved Dansevitenskap, se her

 

Det er opptak til Master i Dansevitenskap (NoMAds) med søknadsfrist 15.april.
Fordypningskravet er tatt bort, så opptakskravet er bachelor i dansevitenskap eller tilsvarende.

Søk opptak via NTNU sin søknadsweb

Emner på Dansevitenskap

Det tilbys flere ulike emner innen dansefeltet.

Her finnes en oversikt over emnene med målgruppe.

Emnebeskrivelser DANS1013 og DANS1014