Institutt for musikk - for studenter

– og andre interesserte

Vrimledag, Dragvoll, høsten 2008, Foto. Her finner du generell informasjon til studenter ved Institutt for musikk. Når den nye internweben for studenter er startet opp vil det bli en annen ordning på denne informasjonen.

Informasjon til nytte for studenter ved alle program: Viktige datoer, Eksamen, Reglement og forskrifter, Skjemabank, Det humanistiske fakultets sider, Orientering om fusk, Oversikt over emner ved NTNU

Informasjon som er studierelatert vil finnes på underliggende sider (i menyen til venstre): Dansevitenskap, Musikkteknologi, Musikkvitenskap, Utøvende musikk

Sammensetning av referansegruppene ved instituttet finner du her


Institutt for musikk

Studieevaluering og studentrepresentasjon

Som et ledd i NTNUs kvalitetssikringssystem  er det opprettet referansegrupper ved instituttet.  Mere om kvalitetssikring her: Utdanningskvalitet

Kvalitetssikringsarbeid ved Institutt for musikk

Beskrivelser av kvalitetssikringsarbeidet ved de forskjellige studieprogrammene ved Institutt for musikk:

Studentrepresentasjon ved Institutt for musikk 2015–2016:

Studentrepresentanter til programrådet for musikkvitenskap: Karina Valnumsen Hansen (ITV, master) og N.N. (velges i august) (bachelor)

Studentrepresentasjon ved Institutt for musikk 2014–2015:

Studentrepresentanter til programrådet for musikkvitenskap: Nicoline Strandskogen Hofgaard (ITV, master) og Karoline Nygård Jermstad (bachelor)

Studentrepresentanter til programrådet for utøvende musikk: Catharina Janner (BA jazz), Line Tandberg (BA kirkemusikk), Astri Løften (master).

Studentrepresentanter til programrådet for dansevitenskap: May Stene (master) og Victoria Husby (master).

 

Referansegruppenes sammensetning:

MUSIKKVITENSKAP H14/V15

Are A. F. Furubotn (1. / 2. semester)
Karina Valnumsen Hansen (3. / 4. semester)
Magnus Leite (master 1. / 2. semester)
Ranveig Aas (master 3. / 4. semester)
Professor Magnar Breivik (studieleder musikkvitenskap)
Seniorkonsulent Vegard Stolpnessæter (studiekonsulent musikkvitenskap)

UTØVENDE MUSIKK - KLASSISK 13/14

1. år: Andreas Havnen Hansen
2. år: Sofia Nilsson
3. år: Jostein B Brødreskift
4. år: Emely Waet
Lærer: Bård Monsen

UTØVENDE MUSIKK - JAZZ 14/15

1J: Jan Ivar Ekroll
2J: Rohey Taalah
3J: Catarina Janner
Sekretær: Studiekonsulent Karen Riis

UTØVENDE MUSIKK - KIRKEMUSIKK 14/15

2 år: Line Tandberg og Thomas Weisser
3. år: Siv Alice Meådal og Marthe Aa
Professor Harald Rise
Sekretær: Studiekonsulent Karen Riis

UTØVENDE MUSIKK - MASTER 14/15

Astri Løften
Matilda Rolfsson
Oscar Grönberg
Marita Røstad
Marina Bassagrina
Faglærer: Jørgen Larsen
Sekretær: Studiekonsulent Nina Laeskogen

UTØVENDE MUSIKK - PPU 12/13

Lærer: Wenche Waagen

DANSEVITSKAP- BACHELOR

Det er for tiden ingen referansegrupper på bachelorprogrammet.

DANSEVITSKAP- MASTER 14/15

Studentrepresentanter: Victoria Husby
Førsteamanuensis Anne Fiskvik
Studiekonsulent: Lill Hege Pedersen

MUSIKKTEKNOLOGI H13/V14

Aksel Morris Bjørnø (1. år bachelor)
Ole Torjus Hofvind (2. år bachelor)
Henrik Haraldsen Sveen (3. år bachelor)
Rune Hoemsnes (1. år master)
Andreas Kvinge Sandnes (2. år master)
Studieleder Sigurd Saue
Studiekonsulent Nina Laeskogen

Læresteder som har samarbeidsavtaler med NTNU

Verdenskart

Du har ikke valgt verdensdel, land eller fagområde.

Bruk søkeboksen øverst eller søk ved å velge studienivå, verdensdel, land og/eller fagområde