Institutt for musikk - for studenter

– og andre interesserte

Vrimledag, Dragvoll, høsten 2008, Foto. Her finner du generell informasjon til studenter ved Institutt for musikk. Når den nye internweben for studenter er startet opp vil det bli en annen ordning på denne informasjonen.

Informasjon til nytte for studenter ved alle program: Viktige datoer, Eksamen, Reglement og forskrifter, Skjemabank, Det humanistiske fakultets sider, Orientering om fusk, Oversikt over emner ved NTNU

Informasjon som er studierelatert vil finnes på underliggende sider (i menyen til venstre): Dansevitenskap, Musikkteknologi, Musikkvitenskap, Utøvende musikk

Sammensetning av referansegruppene ved instituttet finner du her


Institutt for musikk

Studieevaluering og studentrepresentasjon

Som et ledd i NTNUs kvalitetssikringssystem  er det opprettet referansegrupper ved instituttet.  Mer om kvalitetssikring.

Kvalitetssikringsarbeid ved Institutt for musikk

Beskrivelser av kvalitetssikringsarbeidet ved de forskjellige studieprogrammene ved Institutt for musikk:

Studentrepresentasjon ved Institutt for musikk 2015–2016:

Studentrepresentanter til programrådet for musikkvitenskap: Karina Valnumsen Hansen (ITV, master) og Andreas Dundas Helgheim (bachelor).

Studentrepresentanter til programrådet for utøvende musikk: N.N (velges høsten 2015), Marthe Aa (BA kirkemusikk), Marita Røstad (master).

Studentrepresentanter til programrådet for musikkteknologi: Patrik Alm (ITV, bachelor) og Morten Kleveland (master)

Studentrepresentanter til programrådet for dansevitenskap: N.N. (velges høsten 2015) (master) og Victoria Husby (master).

Referansegruppenes sammensetning:

MUSIKKVITENSKAP H15/V16

Odin G. Skjærseth (1. / 2. semester)
Karoline Jermstad (3. / 4. semester)
Magnus Leite (master 3. / 4. semester)
Professor Magnar Breivik (studieleder musikkvitenskap)
Seniorkonsulent Vegard Stolpnessæter (studiekonsulent musikkvitenskap)

UTØVENDE MUSIKK - KLASSISK 15/16

1. år: Maia Reppe (sang)
2. år:  Anna Maria Volent (klaver)
3. år: Andreas Havnen Hansen (trompet)
4. år: Eivind Rossbach Heier (cello)

UTØVENDE MUSIKK - JAZZ 15/16

1J: Cecilie Grundt
2J: David Pettersson
3J: Alf Hulbækmo

UTØVENDE MUSIKK - KIRKEMUSIKK 16/17

1. år: Maria Ying Schorpen

2. år: Steinar Vindedal
3. år: Line Tandberg
4. år: Thomas Weiser
Årsenhet: Astrid Gjestvang

UTØVENDE MUSIKK - MASTER 16717

Sofie Stakkenes + en til  (2MA)
Cathrine Søndberg og Astr Caroline Hoffmann-Tolaas (MA1)

UTØVENDE MUSIKK - PPU 15/16

 

DANSEVITSKAP- MASTER 15/16

Victoria Husby
Åse Røseth
Førsteamanuensis Anne Margrete Fiskvk
Førstekonsulent Lill Hege Pedersen (studiekonsulent dansevitenskap)

MUSIKKTEKNOLOGI

Musikkteknologi har fra 2015/2016 referansegrupper pr. emne.

Læresteder som har samarbeidsavtaler med NTNU

Verdenskart

Du har ikke valgt verdensdel, land eller fagområde.

Bruk søkeboksen øverst eller søk ved å velge studienivå, verdensdel, land og/eller fagområde