Vitenskapssenter Kalvskinnet

Vitenskapssenter Kalvskinnet. Skisse.

Vitenskapssenter Kalvskinnet

Vitenskapssenter Kalvskinnet vil samle forskningsformidling og kunnskapsbaserte opplevelser under ett tak.

Senteret hadde tidligere arbeidstittelen "Kunnskapssenter Kalvskinnet".

Vitenskapssenter Kalvskinnet har som mål:

 • å være en synlig aktør i samfunnet, som bidrar med kunnskap og nytenking om natur, kultur, miljø og teknologi i fortid, nåtid og fremtid
 • å være en arena for kontakt mellom NTNU og samfunnet
 • å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre vitenskapelig samlinger
 • å styrke interessen for og rekruttering til realfag og teknologi
 • å profilere Trondheim som teknologihovedstad og kunnskapsby.

Vitenskapssenter Kalvskinnet er et samarbeid mellom:

 • Vitensenteret i Trondheim, som er et populærvitenskapelig opplevelsessenter for teknologi og naturvitenskap.
 • UBiT Gunnerusbiblioteket, som er en seksjon ved Universitetsbiblioteket i Trondheim og Norges eldste bibliotek.
 • NTNU Vitenskapsmuseet, som har sin opprinnelse i Det Trondhjemske Selskab som ble stiftet i 1760.

Et nytt bygg på Kalvskinnet skal:

 • etablere gode forhold for sikring, bevaring og tilgjengelighet til NTNU Vitenskapsmuseets vitenskapelige samlinger,
 • etablere utstillingsarealer og kontorer for Vitensenterets egne aktiviteter,
 • etablere felles utstillingsarealer, publikumsfasiliteter, læringsrom, verksteder, kafé og butikk.
Vitenskapssenter Kalvskinnet har som langsiktig mål å bli et internasjonalt fremragende senter for forskningsbasert kunnskapsformidling.