SPOR nr. 2-2012

Forside SPOR 2-2012Nye funn, forskning og moderne analysemetoder velter kontinuerlig teorier omkull og gir plass for nye. Dette gjør arkeologien til et fagfelt som er mer spennende enn noensinne. Faget bidrar til å lage et sannere og stadig mer helhetlig bilde av fortiden. Men på tross av en stadig økende innsikt, må vi forsone oss med at det er vanskelig å trenge inn i fortidsmenneskets tenkemåte.

Last ned som PDF.

SPOR nr. 1-2012

Forside SPOR 1-2012Orienten er et ord som tradisjonelt har lokket frem forestillinger om en spennende verden full av eventyrlige opplevelser. De siste tiårs hendelser, blant annet i Afghanistan, har imidlertid forstyrret bildet. Konflikter, krig og ødeleggelser har overskygget minnet om den intellektuelle og kulturelle rikdom, som vi i Vesten har lært og dratt nytte av opp gjennom historien.

Last ned som PDF.

SPOR nr. 2-2011

Forsiden Spor 2-2011.Fortiden lar seg sjelden på en enkel måte fravriste sine ofte dypt begravde – og i varierende grad bevarte – hemmeligheter. Det vi finner er som oftest stykkevis og delt, men det gir likevel et visst grunnlag slik at vi kan danne oss et inntrykk av tidligere tider.

Last ned som PDF.

SPOR nr. 1-2011

Forside Spor nr 1-2011Innenfor arkeologien, som i mange andre fagområder, er det ofte slik at jo mer du finner ut av, jo mer utvider horisonten seg. Potensialet for egenutvikling og kunnskapstilegnelse blir dermed uendelig. Jo lenger inn i kunnskapens hus vi kommer, jo flere dører og rom åpenbarer seg, i mange tilfeller inn til andre fagområders «hus».

Last ned som PDF.

SPOR nr. 2-2010

Forside Spor 2-2010.Begrepet «jubileum» har sin opprinnelse i det bibelske jubelåret som ifølge tredje Mosebok skulle feires hvert femtiende år. Når NTNU Vitenskapsmuseet i år feirer sitt 250-årsjubileum er det altså inne i sitt femte jubelår.

Last ned som PDF.

SPOR nr. 1-2010

Forside Spor 1-2010Begrepet «askefast» har vært mye brukt i det siste i forbindelse med Eyjafjallajøkulls utbrudd. Når det gjelder ofrene for tidligere vulkaners nykker, f.eks. innbyggerne i Pompeii i år 79, kommer begrepet virkelig til sin rett.

Last ned som PDF.

SPOR nr. 2-2009

Forside SPOR 2-2009Det var ikke tilfeldig at et raritetskabinett var noe av det første Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab gikk inn for, ettersom raritetskabinett, observatorium, laboratorium og bibliotek var ansett som svært viktige når man skulle grunnlegge et akademi.

Last ned som PDF.

SPOR nr. 1-2009

Forside 1-2009Arkeologiens betydning for folk flest er ikke alltid åpenbar. Men for de fleste preges likevel forholdet til forhistorien av at det alltid er noe som aldri slutter å overraske og begeistre.

Last ned som PDF.

Kjøp SPOR

Nyere SPOR kan kjøpes i utvalgte Narvesen-utsalg, i Museumsbutikken Gunnerus eller ved å kontakte Museumsforlaget.