Visten-tromma. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.

Bringeklede for kvinne. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.

Samiske bålplasse ved Aursjøen i Lesja kommune. Foto: KHM, UiO.

Tråante 2017:

Hvem eier historien?

– Åpnet 5. februar 2017. Vises hele jubileumsåret 2017.
 
Museet viser unike sør-samiske gjenstander som ikke har vært utstilt i Trøndelag tidligere. Nye arkeologiske funn og nye forskningsmetoder viser samisk tilstedeværelse i Sør-Norge langt tidligere enn det som hittil har vært hevdet. 

Nyere forskningsmetoder med DNA-analyser og 14C-datering av arkeologiske funn gir oss stadig ny, spennende kunnskap om fortida. Vi presenterer noen av de ferskeste resultatene fra forskning ved NTNU Vitenskapsmuseet som er knyttet til sørsamiske områder. Utøvelse av kontroll over meningsbærende objekter og over tolkningen av disse kan være en viktig maktfaktor i samfunnet.

Sommeren 2006 ble det gjort et oppsiktsvekkende arkeologisk funn ved Aursjøen i Lesja kommune. Funnet besto av fire hellelagte ildsteder, orientert på en rekke, med jevn avstand. Materialet indikerer at det har vært en samisk bosetting i Dovrefjellområdet allerede i vikingtiden. Vi har fått låne ett av ildstedene og presenterer forskningen omkring dette.

Trommene hadde en viktig plass i samenes kultur. Men svært mange av dem ble dessverre beslaglagt av 

norske myndigheter og ødelagt på 1700-tallet. Vi vil presentere de spennende historiene som er knyttet til noen av de som er bevart. Ulike tolkninger og analyser gir ulike versjoner av historien.

Logo Tråante 2017

Velkommen til samisk jubileumsutstilling i Suhmhuset på NTNU Vitenskapsmuseet i samarbeid med Saemien Sijte, Rørosmuseet og Gudbrandsdalsmusea avd. Lesja.

Utstillingen har tekster på sør-samisk, norsk og engelsk.

Utstillingen er en del av programmet for Tråante 2017.

Mon, 06 Mar 2017 08:53:25 +0100

Freavnantjahke gievrie/ Frøyningsfjelltromma: En samisk nasjonalskatt på hjemvisitt

NTNU Vitenskapsmuseet er stolte over å ha fått vise Frøyningsfjelltromma, en svært godt bevart samisk tromme fra 1600-tallet. Dette var første gang tromma er i Saepmie og på norsk jord på nesten 300 år, og Sametinget bidro med tilskudd til transportkostnadene fra Tyskland.

Tromma var utstilt 5. februar - 14. mai 2014,

Mon, 15 May 2017 13:53:53 +0200

Åpningstider

Mandag stengt
Tirsdag – fredag: kl. 10.00 – 16.00
Lørdag – søndag: kl. 11.00 – 16.00

OBS: Pga forberedelser til BODY WORLDS Vital i juni, er mange av utstillingene i Gunnerushuset stengt. Se "utstillinger" for mer informasjon. Fra 1. mai er huset stengt - men sørsamisk utstilling og middelalderutstillinga i Suhmhuset er åpne.

Åpningstider under BODY WORLDS
Åpningstider på høytidsdager

» Arrangementer / Hva skjer?
» Kontakt oss
» Her finner du oss

Billettpriser:

  • Voksne kr 60
  • Honnør kr 30
  • Gratis for barn og ungdom inntil 18 år, funksjonshemmedes ledsagere, NTNU-ansatte og -studenter, og lærere og barnehageansatte med grupper
  • Bestill omvisning for voksengrupper

Se også:

Fra Kautokeino til Kalvskinnet

– Et kammerspill om en samisk kvinneskjebne på Trondhjems Tugthus, 5.-8. februar 2017.

Her finner du utstillingen fra 5.2.2017:

Suhmhuset.

Hvem eier historien vil stå i 1. etasje i Suhmhuset.

Utstillingen passer godt for:

Alle aldersgrupper

Skoleopplegg:

Informasjon kommer

Vitenskapsmuseets utstillinger:

Se flere utstillinger, åpningstider og priser