Frøyningsfjelltromma. Foto: Meiningen Museums, M 85, photo: Michael Reichel, arifoto.

Bringeklede for kvinne. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.

Samiske bålplasse ved Aursjøen i Lesja kommune. Foto: KHM, UiO.

Tråante 2017:

Hvem eier historien?

– Åpnet 5. februar 2017. Vises hele jubileumsåret 2017.
 
Museet viser unike sør-samiske gjenstander som ikke har vært utstilt i Trøndelag tidligere. Nye arkeologiske funn og nye forskningsmetoder viser samisk tilstedeværelse i Sør-Norge langt tidligere enn det som hittil har vært hevdet. 

Nyere forskningsmetoder med DNA-analyser og 14C-datering av arkeologiske funn gir oss stadig ny, spennende kunnskap om fortida. Vi presenterer noen av de ferskeste resultatene fra forskning ved NTNU Vitenskapsmuseet som er knyttet til sørsamiske områder. Utøvelse av kontroll over meningsbærende objekter og over tolkningen av disse kan være en viktig maktfaktor i samfunnet.

Sommeren 2006 ble det gjort et oppsiktsvekkende arkeologisk funn ved Aursjøen i Lesja kommune. Funnet besto av fire hellelagte ildsteder, orientert på en rekke, med jevn avstand. Materialet indikerer at det har vært en samisk bosetting i Dovrefjellområdet allerede i vikingtiden. Vi har fått låne ett av ildstedene og presenterer forskningen omkring dette.

Trommene hadde en viktig plass i samenes kultur. Men svært mange av dem ble dessverre beslaglagt av 

norske myndigheter og ødelagt på 1700-tallet. Vi vil presentere de spennende historiene som er knyttet til noen av de som er bevart. Ulike tolkninger og analyser gir ulike versjoner av historien.

Logo Tråante 2017

Velkommen til samisk jubileumsutstilling i Suhmhuset på NTNU Vitenskapsmuseet i samarbeid med Saemien Sijte, Rørosmuseet og Gudbrandsdalsmusea avd. Lesja.

Utstillingen har tekster på sør-samisk, norsk og engelsk.

Utstillingen er en del av programmet for Tråante 2017.

Mon, 06 Mar 2017 08:53:25 +0100

Freavnantjahke gievrie/ Frøyningsfjelltromma: En samisk nasjonalskatt på hjemvisitt

NTNU Vitenskapsmuseet er stolte over å få vise Frøyningsfjelltromma, en svært godt bevart samisk tromme fra 1600-tallet. Dette er første gang tromma er i Saepmie og på norsk jord på nesten 300 år, og Sametinget bidrar med tilskudd til transportkostnadene fra Tyskland.

Tromma har sitt navn på grunn av at de siste kjente eierne, Bendix Andersen Frennings Fjeld og Jon Torchelsen Fipling-Skov, hadde tilknytning til Frøyningsfjellet vest i Namsskogan.

Frøyningsfjelltromma ble beslaglagt av misjonæren Thomas von Westen i 1723, etter at han først hadde notert ned alle opplysninger og tolkninger av tegnene på tromma som de siste eierne hadde. Dette originaldokumentet oppbevares ved Gunnerusbiblioteket.

Beslaglagt av myndighetene

De fleste samiske trommene ble beslaglagt og ødelagt som ledd i den tvangskristningen av samene som norske myndigheter gjennomførte på denne tida. Utrolig nok unngikk Frøyningsfjelltromma å bli ødelagt, og var å finne i Det Kongelige Danske Kunstkammer i 1730. Den kom til Tyskland i 1757 som bryllupsgave fra kong Frederik V til hans tidligere svoger Ernst Friedrich III av Sachsen-Hildburghausen. Siden 1837 har den vært hos i Meininger Museen i Thüringen i Tyskland. Tromma er ei av de aller best dokumenterte trommene som finnes, ettersom både eiernes opplysninger fra 1723 er bevart og flere forskere har studert den og skrevet om den i ettertid.

 Stor velvilje fra Meininger Museen

Hos Meiningen Museen, som blant annet har en samling musikkinstrumenter, er Frøyningsfjelltromma framhevet som en svært viktig gjenstand. Det er takket være stor velvilje fra Meininger Museen, Kulturstiftung Meiningen-Eisenach, at NTNU Vitenskapsmuseet kan få vise Frøyningsfjelltromma i forbindelse med Tråante 2017.

Les mer om tromma på Wikipedia.

I Trondheim til medio mai

Frøyningsfjelltromma vil være utstilt på NTNU Vitenskapsmuseet fra 5. februar til medio mai 2017.

Originaldokumentet med Thomas von Westens nedtegnelser om tromma, som eies av NTNU Gunnerusniblioteket, vil være utstilt i sammen med tromma.

Sametinget har bidratt til finansieringen av sikring og transport av tromma fra Tyskland.

Sun, 05 Feb 2017 09:03:20 +0100

Åpningstider

Mandag stengt
Tirsdag – fredag: kl. 10.00 – 16.00
Lørdag – søndag: kl. 11.00 – 16.00

OBS: Pga forberedelser til BODY WORLDS Vital i juni, er mange av utstillingene i Gunnerushuset stengt. Se "utstillinger" for mer informasjon. Fra 1. mai er huset stengt - men sørsamisk utstilling og middelalderutstillinga i Suhmhuset er åpne.

Åpningstider under BODY WORLDS
Åpningstider på høytidsdager

» Arrangementer
» Kontakt oss
» Her finner du oss

Billettpriser:

  • Voksne kr 60
  • Honnør kr 30
  • Gratis for barn og ungdom inntil 18 år, funksjonshemmedes ledsagere, NTNU-ansatte og -studenter, og lærere og barnehageansatte med grupper
  • Bestill omvisning for voksengrupper

Se også:

Fra Kautokeino til Kalvskinnet

– Et kammerspill om en samisk kvinneskjebne på Trondhjems Tugthus, 5.-8. februar 2017.

Her finner du utstillingen fra 5.2.2017:

Suhmhuset.

Hvem eier historien vil stå i 1. etasje i Suhmhuset.

Utstillingen passer godt for:

Alle aldersgrupper

Skoleopplegg:

Informasjon kommer

Vitenskapsmuseets utstillinger:

Se flere utstillinger, åpningstider og priser