Gunneria og Miscellanea

Skriftserien Gunneria blir utgitt av NTNU Vitenskapsmuseet. Serien startet i 1971 under navnet "Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Muséet, Miscellanea". I 1976 (f.o.m. nr. 26) ble navnet endret fra Miscellanea til Gunneria.

Navnet Gunneria er til minne om Johan Ernst Gunnerus (1718–73), en av stifterne av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, professor i teologi ved universitetet i København, biskop i Trondheim fra 1758, Vice Præces og Director Perpetuus i Selskabet fra 1767 til 1773, vitenskapsmann med grunnleggende forskning innenfor zoologi og med viktige botaniske publikasjoner ("Flora Norvegica I-II").

I Gunneria utgis vanligvis originalarbeider med tilknytning til NTNU Vitenskapsmuseets ansvarsområde og fagområder, dvs. arkeologi, biologi og kulturhistorie. Alle vitenskapelige arbeider er underlagt fagfellevurdering.

Gunneria er ikke periodisk, og utgis fra og med utgave 80 (2016) som en elektronisk publikasjon med åpen tilgang, lisensiert som CC BY 4.0. Det er ikke knyttet forfatterbetaling til utgivelsen.

Som språk brukes engelsk eller norsk, unntaksvis også andre språk. Når hovedspråket ikke er engelsk, blir tittelen, sammendraget, tabelloverskriftene og figurtekstene vanligvis trykt på engelsk.

Ta gjerne kontakt med en av redaktørene dersom du har manuskript som ønskes vurdert for utgivelse i Gunneria.


Redaktører

Solveig Bakken
Torkild Bakken
Bernt Rundberget

 

2016

2008

2005

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

1971

 

Info